Galileo – Hüseyin Gazi Topdemir, Seval Yinilmez

2009 Yılı, Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından ?Dünya Astronomi Yılı? olarak ilan edildi.
Modern Fiziğin kurucularından ve Bilimsel Devrim?in önde gelen isimlerinden birisi olan Galileo, 400 Yıl önce geliştirdiği teleskopla ilk kez yıldızlara baktı. Geleneksel, sorgulanmaya kapalı, katı ve bilimsel gerçeklere aykırı bir dönemi kapatarak, bilimin kapılarını modern bir dünyaya açarken görünenlerin aslında farklı olabileceğini de insanlığa gösteriyordu. Bütün bilimsel gelişmelerde olduğu gibi Galileo da şaşırttı, alışılmış olanı bozdu ve yaşadığı dönemin inanç kaleleri tarafından varlığı tehdit edildi.
Galileo: ?Dünyayı Döndüren Adam? kitabı, düşüncelerinden dolayı sıkıntı çekmesine karşın, doğrunun ve gerçeğin peşinden ayrılmamayı bir değer kabul etmiş olan Galileo?nun, yaşamını ve bilimsel mücadelesini ortaya koymakta ve düşünürün önemli eserlerinden örnekler vermektedir.

SUNUŞ
Entelektüel kültürün gelişim seyri içerisinde bazı anlar ve bazı kişiler çok önemlidir ve kaçınılmaz olarak bütün zaman dilimlerinde vurgulanmayı hak ederler. Batılıların övgüyle dile getirdikleri ve insanlık tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasını oluşturduğu kuşku götürmez olan Bilimsel Devrim de böyle bir andır ve bu anın önemli mimarlarından birisi de Galileo Galilei?dir. Galileo, aynı zamanda, fizik biliminin tarihsel gelişimine ana biçimini kazandıran bir bilim insanı ve Aydınlanma düşüncesinin önemli savunucularından biridir. Bu bakımdan yalnızca çağının önde gelen bir bilim ve düşün insanı değil, düşünce tarihinin de seçkin bir temsilcisidir.

Ortaçağ?da yetkelere saygı duymak için yaygın bir kabul halini almış olan ?Hikmetinden sual edilmez? yargısının aksine, geleneğin getirdiği ve sorgulanmasına izin vermediği katı, değişmez ve bilimsel gerçeklere aykırı her tür anlayışı Aydınlanma düşüncesinin emrettiği akla dayanma ilkesiyle sorgulayan Galileo, böylece Modern çağın da kapısını açmıştır. Modern dünyanın kapısının açılmasıyla da yıkılmayacağı sanılan ve başta Kilisenin otoritesi olmak üzere, bütün köhneleşmiş anlayışlar sarsılmaya ve ardından da yıkılmaya başlamışlardır. Böylece zamanının bilim anlayışının modern dünyayla yüzleşmesini sağlayan Galileo, görünenlerin aslında farklı olabileceğini de insanlığa göstermiştir. Hak ve sorumluluk ilkesinin bir gereği olarak, hakkını yaşadığı dönemde alamamış olsa da sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmiş olan Galileo, haklı ve doğru düşüncelerinden dolayı acı çekmiş, haksız yere sorgulanmış, cezaya çarptırılmış olmasına karşın, doğrunun ve gerçeğin peşinden ölene dek ayrılmamıştır. Hatta görme yetisini bilim adına yaptığı araştırmalar yüzünden kaybetmesine karşın, doğrunun ve gerçeğin peşinden gitmekten bir an bile tereddüt etmemiş, öğrencilerinin yardımıyla İki Yeni Bilim Üzerine Söylevler adlı yapıtını hazırlayıp yayımlamıştır. Böylece yaşamının hemen her evresinde, akla uygun olmayan kabullerle mücadele etmek gerektiğini göstermiştir. Modern olmanın yeniliklere açık olmak demek olduğu düşüncesinden hareketle Galileo, zamanının yeni icatlarından olan teleskopun astronomi bilimi açısından sağlayacağı yararları fark etmiş ve kendi teleskopunu yaparak göklerin gizemli dünyasında dolaşmayı denemiştir. Bu dolaşma öylesine verimli olmuştur ki, böylece yeni astronominin kuramsal öngörülerine fiziksel temeller sağlanabilmiştir. Bu gözlemler sonucunda artık evrendeki bütün nesneler aynı doğal özelliklere sahip bir bütünün parçaları haline gelmiştir.

İşte Galileo Galilei, Dünyayı Döndüren Adam, bilim tarihinin artık günümüzde değeri ve önemi yeterince kavranmış görünen bu seçkin bilim ve düşün insanının çeşitli yönleriyle anlaşılıp tanınmasını sağlamak amacıyla üç bölüm halinde kaleme alınmıştır.

Birinci Bölüm?de, Galileo?nun Yaşamı ve Yapıtları ayrıntılı bir biçimde ele alınmış, entelektüel birikiminin oluşumunu sağlayan eğitimi ve kişisel ilişkileri betimlenmiştir. Yaşamın bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, Galileo?nun yaşamının önemli anları ve düşünsel anlamda dönüşüme uğramasına yol açan büyük kararları da araştırmada dikkatli bir biçimde ele alınmıştır. Çocuklarını terk edip yurda bırakması ve daha sonra onları bulma sürecinde büyük bir anksiyete yaşaması ve düşüncelerinin Kutsal Kitap?a aykırı bulunarak engizisyonda yargılanması Galileo?nun dramatik anlarından birkaçı olarak çalışmada yer almıştır.

Bilimsel Çalışmaları?na ayrılan İkinci Bölüm?de ise hem icatları hem de kuramsal çalışmaları felsefi bir sorgulamayla değerlendirilmiş ve Galileo?nun modern düşüncenin oluşumuna sağladığı katkılar gösterilmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken, bilimsel kariyerinin başlarında ve özellikle de gelecekte geleneksel kabullere karşı açacağı savaşta ilk önemli deneyimleri kazanmasını sağlayan ama dramatik bir biçimde, yine de geleneksel kabullerden kurtulamadığını anladığı Hareket Üzerine; Ptolemaios ve Kopernik evren modellerini karşılaştırmalı olarak irdelediği ve Kopernik?in Güneş Merkezli Evren Modeli?ni savunduğu İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog ve nihayet kinematik ve dinamik yaklaşımları tartıştığı İki Yeni Bilim Üzerine Söylevler adlı çalışmaları temel alınmıştır.

Üçüncü Bölüm ise Galileo?nun her biri bilim tarihi açısından birer temel oluşturan ve yukarıda adları anılan Yapıtlarından Seçmeler?e ayrılmıştır.

Galileo Galilei: Dünyayı Döndüren Adam adlı çalışmamızın bilim ve düşün hayatımıza gerekli katkıyı yapması umut ve dileklerimizle.

Hüseyin Gazi Topdemir / Seval Yinilmez
Haziran 2009 / Ankara

Kitabın Künyesi
Galileo
Hüseyin Gazi Topdemir, Seval Yinilmez
Say Yayınları
Basım Tarihi : 06 – 2009
Sayfa Sayısı : 232

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here