Homeros – Jacquelıne De Romılly

Araştırmacıların belirttiğine göre, İlyada ve Odysseia son şeklini MÖ VI. yüzyılda almış. Ancak yine öğreniyoruz ki, destanların yazarı Homeros, MÖ VIII. yüzyılın şairi. Bu bilgileri yazmamızın nedeni, kaç yüzyıldır okunduğunu hatırlatmak için. Antik Yunan kültürünün bu ilk yazılı eserleri yalnızca okumakla kalmış metinler değil, pek çok “Yunan lirik şairleri, tragedya yazarları, tarihçiler bu eserlerden beslenmiş ve onları taklit etmişler. Bu iki metin Yunan’daki eğitimin temeli.” Daha da ötesi, ilerleyen yüzyıllarda “kahramanları modern dünyaya taşınarak, başka eserler, imalara, şiirsel düşlere, ahlaki düşüncelere esin kaynağı” haline gelmiş. Platon, ondan söz ederken, “şairlerin en iyisi,” diyor, “en tanrıçası.” Rivayete göre, Büyük İskender de yastığının altında İlyada’nın metnini bulundururmuş. Doğal olara, böylesi devasa destanlar ve şairi, araştırmacılarının da konusu olacak ve enine boyuna incelenecektir.  İşte elimizdeki çalışma böylesi örneklerden biri. Yazar şöyle diyor: “Öncelikle bu eserlerin nasıl doğduklarını incelemeliyiz (…) buradan yola çıkmak şarttır, çünkü eserleri niteleyen istinai özellikler, onların doğumlarını çevreleyen koşullara ve onları nasıl okumak gerektiğine dair biraz daha açık seçik bir fikir edinilirse gayet anlamlı olur.” Ahmet Eken, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Mart 2008, sayı 116

İçindekiler

Giriş
I. Bölüm – İki Destanın Doğuşu
II. Bölüm – Epik Dünya ve Tarih
III. Bölüm – Şiirlerin Yapısı
IV. Bölüm – Şiirsel Yordamlar
V. Bölüm – Tanrılar ve Doğaüstü
VI. Bölüm – “Tanrı Benzeri” Kahramanlar
VII. Bölüm – “Ölümlü” Kahramanlar
Sonuç – Homeros’tan Sonra
Kısa Kaynakça

İlyada ve Odysseia’nın yazın tarihindeki ayrıcalıklı yeri herkesçe teslim edilir. Yunan kültürünün yarattığı ilk yapıtlar arasında gösterilen bu iki destan, lirik ozanlardan trajedi ve tarih yazarlarına kadar herkesi etkisi altına almıştır. Bu iki yapıt merkezinde anadolulu ozan Homeros’u mercek altına alan bu çalışma, bir yandan kadim bir kültürün günümüz dünyasını biçimleyen evrensel etkilerini çözümlüyor, diğer yandan Akhilleus’tan Ulysses’e kadar klasik ve çağdaş klasik yazının başkişilerini, ana temalarını, öykü yereyini tanımlayan o uzgörüşlü yaratıcının izinde Antik Yunan’ın ufkunu kat ediyor.

Académie Française üyesi olan de Romilly, Antik Yunan ve Thukydides üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.

Jacqueline de Romilly; Çeviren: Işık Ergüden
Dost Kitabevi Yayınları;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here