İdea Nedir? – Nayla Farouki

Nayla Farouki ?İdea Nedir??de, idealar dünyasının bir panoramasını sunmayı amaçlıyor. Farouki, felsefede en sık karşılaşılan terimlerden olan ?idea?nın ne olduğunu, Batı metafiziğinin neden onsuz düşünülemeyeceğini anlatıyor ve farklı filozofların bu terime nasıl baktığını inceliyor. İdeaların en basit olanlarından en karmaşık olanlarına doğru ilerleyen çalışma, filozoflar tarafından sorulmuş soruları art arda koyuyor ve ideaların kaynağı, nitelikleri, yerine getirdikleri işlevleri gösteriyor. Kitap, 20. yüzyıl da dahil olmak üzere, filozofların tarih boyunca ilgilendikleri ?idealar mevcut mudur?? sorusuna verilen değişik cevapları da sunuyor.

“Felsefeyle haşır neşir olan herkesin belki de en sık karşılaştığı terimdir idea. Batı metafiziğinin onsuz düşünülemeyeceği idea nedir peki? Bu sorunun cevabını bulmaya kalkıştığımız anda, felsefi düşüncenin karakteristik özelliği bir kez daha kendisini gösterir: Özgürlük, adalet, doğruluk ve felsefenin diğer tüm merkezi kavramları gibi idea konusunda da filozofların kavrayışları arasında farklılıklar vardır. İşte bu çalışmada, Platon?dan Popper?a kadar belli başlı filozofların idea kavrayışları rahat okunan bir üslupla araştırılıyor. Lübnan kökenli Fransız felsefeci ve bilim tarihçisi Nayla Farouki, bu kitabıyla idealar meselesine giriş için kullanışlı bir yol haritası sunuyor.
Çevirisini sunduğumuz bu kitabın, bilgi felsefesinin temel problemleri ve bu problemlere yönelik başlıca çözüm önerileri konusunda aydınlatıcı bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.” Tanıtım Yazısı

İdea Nedir? – Nayla Farouki
Fransızcadan çeviren: Atakan Altınörs
Say Yayınları, 1.Baskı, İstanbul 2009

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here