İlk Feministlerden; Christine De Pizan

İlk Feministlerden; Christine De Pizan
Dünya toplumlarında önemli roller üstlenen kadınlar, tarihin ve hayatın her alanında zorluklarla karşılaşmış insanlardır. Gerek Dinlerde, gerek sosyal toplum ve kültürlerde herzaman sorun kaynağı olarak görülmüş hassas konuların başında gelmişlerdir. Bu haksızlıklara dayanamayan insanlar ise gerek erkek gerek kadın olsun hayatın ve tarihin her döneminde, kadın haklarının önemini dile getirmişlerdir. Bu makalem ile, ilk Feministler olarakda bilinen tarihin unutulmaya bıraktığı bir kaç önemli şahsiyetleri araştırıp yazma gereği duydum.

Feminism’i kısaca tanımlamak gerekirse, kadın haklarını önemseyen bir örgütlenme diyebiliriz. Yalnız günümüz düşünürleri Feminism’i tanımlarken onu 3 döneme ayırmışlardır. Bunlar; İlk Feminist Dönem (First Wave of Feminism), ikinci Feminist dalgalanması (The Second Wave of Feminism) ve üçüncü Feminist dalgalanması (Third Wave of Feminism). İlk Feminist dönem Feminism’in ilk ayaklanma dönemi olarak bilinmekte. Genellikle 19. Ve 20. Yüzyılda dünyanın her tarafında görülen bir ayaklanmadır. Bu dönemde en önemli olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi vurgulanmaktaydı. Genel olarak 1789 yılında meydana gelen Fransız Devrimi ile beraber Feminism’inde tohumları atılmış oldu. 20.yüzyılın belkide en önemli Feminist’i olan Simone De Beauvoir bir çalışmasında, ‘’ kalemini cinsiyetine karşı kullanan ilk kadın’’ olarak Christine De Pizan’ı görmüştür. Simone’ye ve diğer bir çok tarihçiye göre ilk feministlerden biri İtalyan kadın yazar Christine De Pizan’dır. Pizan, 1364 yılında İtalya’da doğdu. İlk görevi mahkeme görevlisi olarak kayıtlar yazdı. Genel olarak, şiirler yazan yazar, dönemin kadınlarınada tavsiyelerde bulundu. Hayatı boyunca bir çok makale yazan Pizan, en önemli eserlerini 1405 yılında verdi. İlk önemli eseri ‘’Kadınların Şehri (The Book of the city of Ladies) ‘’ ve ‘’Kadın Şehri’nin hazineleri (The Treasure of the city of Ladies)’’ idi. Pizan’ın ilk eseri olan ‘’ Kadınlar’ın Şehri’’nde yazar hayali olarak bir şehir düşünmekte ve bu şehirde yine hayali olan 3 kadın yardımcısı bulunmaktadır. Bu hayali kadınların isimleri ise , Sebep, Namus ve Adalet olarak geçmekteydi. Christine Pizan bu arkadaşlarıyla bir nevi konsensüs oluşturup erkeklerin neden kadınlara karşı zalim, sert olduğunu tartışıp bir çözüm bulmaya çalışır.

Bir diğer çalışması olan ‘’Kadın Şehrinin hazineleri’’ çalışmasında. Yazar, kadınların gerek konuşmalarını gereksede hal ve hareketlerini kullanarak insanların arasında barışı sağlamasını istemiştir. Görülduğı gibi tarihin ilk feministlerinden olan Christine De Pizan eserleri bu şekilde kadının toplumdaki rolünü betimlemiştir. Yine diğer ilklerden olan Alman yazar, Cornelius Ağrıppa ve İtalyan yazar Moderata Fonte 16. Yüzyılın önemli Feministlerindendir. Yine Fransız yazar Marie de Gournay ‘’Kadın ve Erkek eşitliği’, ‘’ Kadınların sorunu’’ adli Feminist çalışmalarıyla bilinen 17. yüzyılın önemli şahsiyetlerindendir. Anne Bradstreet, İngiliz Edebiyatı’nın ve tarihinin önde gelen Feministlerinden biriydi. Bunların yanında Mary Wollstönecraft Feminist aktivistleri tarafından bilinen en önemli şahsiyetlerden biridir.

Mehmet Sadık Bektaş
The University of Opole
İntercultural Communication

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here