Irak İşgalinin Perde Arkası – RUPE (The Research Unit for Political Economy, Ekonomi Politik Araştırma Birimi)

“Bu kitapta, ABD’nin Irak’a, Ortadoğu’ya, giderek, bütün dünyaya yönelik hakimiyet saldırısının arkaplanı, bu saldırganlığın temel nedenleri ve dinamikleri anlatılıyor. Kitabı hazırlayan araştırma grubu, tarihsel bağlamı ve uluslararası konjonktürü içinde, sadece ABD’nin dünya hakimiyetine yönelik emperyalist planlarını açığa çıkarmakla kalmıyor, Irak’ın işgaline giden sürecin çok boyutlu bir tablosunu resmediyor.

Kitapta, Amerikan saldırganlığının bu ülkeye özgü ekonomik/politik dinamiklerinden kapitalizme özgü yapısal nedenlerine; emperyalistler arası güç ilişkilerinden sömürgeci güdülerin sonuçlarına; uygulamaya konulan yöntemlerden uluslararası tepkilere, pek çok unsur dengeli bir bütünsellikle ele alınıyor.”
Haluk Gerger

Kitabın Künyesi
Irak İşgalinin Perde Arkası
RUPE (The Research Unit for Political Economy, Ekonomi Politik Araştırma Birimi)
Orijinal Ad: Behind the Invasion of Iraq
Çeviri: Buket DABANCALI – Alaz PESEN
Editör : Ali GÜNDOĞAN
Düzeltme: Sakine ERDOĞAN
Yayın Yönetmeni: Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım: Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım: Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni: Gönül GÖNER
Baskı: 1. Baskı, Haziran 2007, İstanbul
Sayfa Sayısı: 160

RUPE (The Research Unit for Political Economy, Ekonomi Politik Araştırma Birimi)
RUPE, kamu yararına çalışan bir vakıf olan People’s Research Trust bünyesinde oluşturulmuş Bombay merkezli bir araştırma kurumudur. Herhangi bir kuruluş ya da organa bağlı olmayan ve kişisel katkılardan ibaret sınırlı bir bütçe dışında para kaynağı bulunmayan vakfın çalışmaları, gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.
RUPE, ağırlıklı olarak Hindistan’daki ekonomik hayatın ve kurumların kuramsal ve ampirik düzeyde analizini yapmakta, derlediği bilgi ve istasitikleri halka sunmaktadır. Amaçlanan, insanların, muhatap oldukları her günkü ekonomik uygulamaların gerçek içeriğini anlamalarını sağlamaktır. RUPE, bu amacı gerçekleştirirken toplumun her alanından insanlarla işbirliği yaparak onların katkısını ve öngörüsünü almayı hedeflemektedir.
RUPE, ayrıca, yaklaşık yılda üç sayı yayınlanan Aspects of India’s Economy (Hindistan Ekonomisinin Durumu) adlı bir dergi de çıkarmaktadır. Bu dergi, bir yandan Hindistan ekonomisinin günlük sorunlarını kolayca anlaşılabilecek biçimde işlerken, bir yandan da bu konuları ülkenin ekonomi politiğiyle bağıntılandırma çabasındadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here