Kapital Konuşmaları / Bir Panelin Ardından – Suat Kamil Aksoy

(Bu yazı; 04 Haziran Cumartesi günü, 14:00 – 17:30 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşen ve Türkiye’nin saygın Marksistlerinin katıldığı Kapital Konuşmaları’na dair yazarımız Suat Kamil Aksoy’un değerlendirmesidir.
Kapital Konuşmaları / Bir Panelin Ardından – Suat Kamil Aksoy
Panel küçük kusurlarla da olsa youtube’de yer alıyor. Bölümlerin kodlanmasındaki problemlerin yanı sıra, her iki oturumunda başlangıçlarına ulaşamıyoruz. İki video parçasının son bölümleri de izlenemiyor. Bunlar panelin içeriğinin algılanmasına tümden engel olmuyorlar.
Konuşmalar ve sorulardan ilgimizi çeken noktalara kısaca değinmek istiyoruz.
Değer Teorisi pek açımlanmasa da, değer teorisine karşı saldırılar ile sınıf mücadelesi arasındaki ilişkiye vurgu yapıldı. Sadece burjuva iktisadı cephesinden değil, marksist etkilenimli çevrelerden de değer teorisine dışlayıcı ve önemsizleştirici saldırıların yapılmış olduğuna değinildi. Saldırıların içeriklerine girilmesi zaman kısıtı açısından olanaklı değildi.
Kadın’ın bir kullanım değeri üreticisi olarak emeğinin teoride nereye konacağı sorusu gündeme geldi. Ayrıntılı olarak ya da tatmin edici bir biçimde tartışılamasa da Marx’ın iktisat incelemesinde kadın’ın emeğinin sanayideki emeğin bir parçası olarak varsayıldığı noktasına değinilmekle yetinildi.
Kapitalizm’in sınırları konusu sorularla gündeme gelince, bir sınır olarak doğa ve krizler gündeme geldi. Elbette yine vakit kısıtlılığı, yetersiz ele alınışı koşullamaktaydı.
Artı-değer üretmeyen emeğin sömürüsünün nasıl açıklanacağı sorusu pek yanıta erişemeyen ilginç bir soru oldu. Muhtemel ki burada üretken olmayan ve bu anlamda değer ve artı değer üretmeyen emekten bahsediliyordu. Üretken emek konusu zaten tartışmalı bir alan olgduğu için hiç dokunulmadan geçildi.
Negri’nin duygulanımsal değer kavramı pek açımlanmadan değer teorisine karşıt pozisyonu ile irdelendi. Ne türden olursa olsun piyasanın her tür emeği ölçebildiği vurgulandı.
Sungur Savran, insanların kollektif çıkarlara yönelmeyeceği yargısına karşı, kişisel çıkarın bunu gerektiriyor olması ile yanıt verdi.
Öz ve biçim, soyut ve somut kavramlarını irdelemeye yönelen bir soru, bir anlamda ortada kaldı. Marksizm öyle olmasa da marksistlerin cinsiyet körü olmuş oldukları bir soruya cevap olarak verildi. Marx ve Engels kadınların ezilmeleri ile ilgili çok net bir tutum almışlardır denilerek cinsiyet körlüğü konusu kapandı.
Elbette bu türden bir panel’in çok dana verimli ve planlı olarak yapılması olanaklı olabilirdi. Çok daha verimli işler yapılması dileğiyle emeği geçenleri tebrik ediyor ilgi duyup vakti olanlara videoları izlemelerini öneriyoruz.

Suat Kamil Aksoy

KAPİTAL KONUŞMALARI
Bilim emekçileri Marksizmin temel yapıtı Kapital?i değerlendiriyor
KAPİTAL YENİDEN!

Kapital Almanca aslından bir çeviriyle yeniden Türkçeye kazandırılıyor. Bu yayıncılık olayı dolayısıyla genç ve kıdemli bilim emekçileri Kapital?in anlam ve önemini irdeliyorlar.

Birinci Oturum (14.00-15.30):
Yöneten: İzzettin ÖNDER
Korkut BORATAV: Maddeci Tarih Görüşü ve Kapital
Özgür ÖZTÜRK: Kapitalist Üretimin Doğuşu
Nail SATLIGAN: Kapital?in Türkçeleri
E. Ahmet TONAK: Meta Olarak İstanbul

İkinci Oturum (16.00-17.30):
Yöneten: Ümit ŞENESEN
Fuat ERCAN: Genişleyen Yeniden Üretim ve Fark
Özgür NARİN: Kapital?in Kullanım Değeri ve Güncelliği
Sungur SAVRAN: 21. Yüzyıl İçin Kapital
Oktar TÜREL: Marx ve Sınai Yapı Analizleri

4 Haziran Cumartesi, Saat: 14:00-18:00
Bahçeşehir Üniversitesi, Fazıl Say Sahnesi, Beşiktaş – İstanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here