Marksist edebiyat kuramı deyince kuşkusuz Lukacs akla gelen ilk isimlerden. “Soylu” bir Macar ailesinin çocuğu olarak 1885’te dünyaya gelen Lukacs öncelikle estetik kuramıyla ilgilenir. 20. yy.’ın başından 1914’e kadar Bükreş, Berlin, Floransa ve Heidelberg’deki öğrenim yılları süresince estetik kuramı üzerine çalışmalar yapar. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Lukacs yoğun şekilde Marx ve Hegel incelemesine başlar, bunun sonucunda 1918’de Macaristan Komünist Partisi’ne üye olup önemli mevkilerde görevlendirilir. 1923’te “Tarih ve Sınıf Bilinci” kitabı yayınlanır; bu kitap uzun süre “Eleştirel Kuram”ı (Kritische Theorie), öğrenci hareketini ve dönemin aydınlarını meşgul eder. Lukacs, dünya çapında Marksistleri etkileyen ve bütünlüğü merkeze koyan bir kuramcı ve düşünürdür. Bu derlemede bir araya getirilen makale ve röportajlar, Lukacs’ın güçlü “marksist imgeleminin” örneklerini veriyor. Yıllar önce “Tarih ve Sınıf Bilinci” kitabında vurguladığı gibi:

“Şeyleşmiş bilinç, ham deneyciliğin ve soyut ütopyacılığın uçlarında, yani bu iki kutuba aynı ölçüde çaresizlik içinde itilip sıkışmış olarak kalmaya mahkumdur. Bilinç böylece, ya şeylerin yapısına kendisinin hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği o yasalara uyumlu hareketi izleyen tamamıyla pasif bir seyirci haline geliyor; ya da kendini, şeylerin kendinden hiçbir anlam taşımayan hareketine kendi öznel-keyfine göre sorgulayıp hükmeden bir güç olarak görüyor.”

Belirsizliğin, parçalılığın ve yabancılaşmanın kutsandığı yirmi yıllık bir post-modern hegemonyanın “bodrum bireyciliğinden” sonra, Lukacs’ın bütünlük vurgusu büyük önem taşıyor. Değiştirmek için…
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Marksist İmgelem
Georg Lukacs
Koordinatör : Aziz Hatman
Hazırlayan : Ali Şimşek, Mediha Göbenli, Veysel Atayman
Editör : Ali Şimşek
Yenihayat Kütüphanesi
İstanbul, 2004, 1. Basım
184 sayfa

Previous Story

100 Yüz (Ara Güler’den Yazar Fotoğrafları) – Ara Güler

Next Story

Edebiyat ve Medya / Kitaptan Ekrana Edebiyat – Gürsel Aytaç

Latest from Ali Şimşek

Motivasyon, Sınıf, Haziran – Zafer Köse

Büyük şirketlerin yöneticileri için sıkça eğitimler düzenlenir. Adı değişse de içeriği pek değişmeyen bu eğitimlerde ele alınan öncelikli konulardan biri motivasyondur. Çalışanların gelir düzeyi

Bertell Olmann ile söyleşi – Ali Şimşek

Bertell Ollman günümüzün en önemli Marksist düşünürlerinden, ilerleyen yaşına rağmen durmadan yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Başta temel eseri Diyalektiğin Dansı ve Yabancılaşma

Önce afişe sonra reklama çıkmak! – Ali Şimşek

Başta afiş olmak üzere grafik üretimler, neredeyse 1968 gençlik hareketinin alametifarikasıydı.?Kaldırımların altındaki kumsal? veya?küçük güzeldir? ya da ?asla çalışma!? gibi 68 sloganları kültür endüstrisi
Go toTop

OKUMA ÖNERİLERİMİZ