Marksizmin 100 Kavramı – Emmanuel Renault, Gerard Dumenil, Michael Löwy

Sağlığında terimi reddetmiş olsa da, Marksizm öncelikle Karl Marx’ın (1818-1883) düşüncesidir. Bu, gerçek anlamıyla olağanüstü zenginlikte ve sürekli evrimleşen bir düşüncedir. Ancak Marx’ın Marksizme kattıkları, Komünist Manifesto’nun da dahil olduğu birçok eserin diğer yazarı ve Marx’ın ölümü sonrasında Kapital’in II. ve III. ciltlerini yayına hazırlayan Engels’in kattıklarından ayrılamaz. Ölümlerinden sonra fikirleri, kendilerini onların takipçisi olarak gören düşünürler ve siyasal akımlar tarafından çok farklı doğrultularda geliştirilmiştir. Bugün hâlâ kapitalist düzene karşı radikal mücadelelerin büyük bölümüne ilham vermektedir.

Üç yetkin Fransız Marksisti tarafından hazırlanan bu kitap, 100 maddeyle Marksizmin başlıca kavramlarını aydınlatmakta ve her birinin merkezinde yer alan siyasal, iktisadi ve felsefi konuların ve tartışmaların iç içeliğine dikkat çekmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Marksizmin 100 Kavramı
Orjinal isim: Les 100 Mots du Marxisme
Emmanuel Renault, Gerard Dumenil, Michael Löwy
Yordam Kitap / Kuram / Marksizm El Kitapları Dizisi
Çeviri: Gözde Orhan
İstanbul, Nisan 2012, 1. Basım
192 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here