Masallar ve Eğitimsel İşlevleri – Muhsine Helimoğlu Yavuz

Masallar ve Eğitimsel İşlevleri adlı araştırma, çocuk-yetişkin ayrımı gözetmeksizin, masalların halk eğitimi konusundaki işlevi ile dilin öğretilmesine ve gelişmesine katkısını göstermeyi amaçlamaktadır.
Bu konuda toplam 90 masal üzerinde çalışılmıştır. Masalların Türkiye’nin her bölgesinden alınmasına özellikle dikkat edilmiştir. Tamamı derleme ürünü olan ve ilk kez yazıya geçirilen masallar, bu yönüyle de özgündür.
Ayrıca Masallar ve Eğitimsel İşlevleri? adlı kitabımda, 90 masala uyguladığım 517 maddelik ?Halk Anlatılarının Mesaj-İndeksi? incelendiğinde, ortaya o anlatıları-masalları yaratan toplumların, bir ölçüde de olsa etik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik haritalarının çıktığı görülmektedir. Muhsine Helimoğlu Yavuz

Kitabın Künyesi
Masallar ve Eğitimsel İşlevleri
Muhsine Helimoğlu Yavuz
Ürün Yayınları
444 sayfa
2002

Muhsine Helimoğlu Yavuz? un Hayatı
1972?de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. Halkbilimi alanında, efsaneler konusunda ?Mastır?, masallar konusunda ?Doktora? yaparak, ?Bilim Doktoru? oldu. Yurtiçinde Dicle, Bilkent, Yeditepe Üniversitelerinde öğretim üyesi, yurtdışında da Bakü, Varşova, Lefke, Avrupa Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak dersler ve konferanslar verdi.
Şu anda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesidir. Muhsine Helimoğlu Yavuz, evli ve bir oğul anasıdır.


Yayınları
– Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ve yayınlanmış 45 bildirisi,
– Çeşitli dergilerde yayınlanmış 60 makalesi,
– Yayınlanmış 10 kitabı vardır.


Kitapları
1. Diyarbakır Efsaneleri, 2 cilt. (I. Baskı, Ank. 1989-1990, San Yay, II. Baskı Ank.1993, Doruk Yay.)
2. Azerbaycan Halk Edebiyatı ile Türkiye Halk Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler, (Ank. 1990, An Yay.)
3. Cigaramın Üstünde Bir Topal Karınca, (Ank. 1992, Doruk Yay.)
4. Kim Uyur Kim Uyanık (Ank. 1992, Utku Yay.)
5. İlahır Çarşambalar-Nevruz Törenleri (çeviri), (Ank. 1992, Doruk Yay.)
6. Şahmaran, (Ank. 1994, Doruk Yay.)
7. Arada Bir, (Ank. 1994, Doruk Yay.)
8. Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, (Ank. 1997, Ürün Yay.)
9. Düş Düşün ve Gerçek (Ank. 1998, Ürün Yay.)
10. Uçar Leyli-Boratov Arşivinden Masallar-1, İst. 2001, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay.


Üyelikleri
1. P.E.N (Dünya Yazarlar Derneği) Üyesi
2. Edebiyatçılar Derneği Üyesi
3. Türkiye Parlamenterleri Anadolu Kulübü İstanbul Şubesi Üyesi
4. Çoçuk Yayınları Derneği Üyesi
5. Ankara-Varşova Dostluk Derneği Üyesi
6. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Üyesi
7. Pertev Naili Boratav Arşivi Projesi Danışma Kurulu Üyesidir.


Ödülleri
1. İsveç-Stockholm ?Universal Cultur House? Araştırma Ödülü
2. K.K.T.C. ?Kültür-Hizmet? Ödülü
3. 7. Kolordu ?Atatürk-Hizmet? Ödülü
4. Diyarbakır Belediyesi ?Kültür-Hizmet? Ödülü
5. Diyarbakır Sanayi Odası ?Kültür-Hizmet? Ödülü
6. İnönü Üniversitesi ?Efsane Derleme Yarışması? Ödülü
7. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ?Ninni Derleme Yarışması? Mansiyon
8. Truva, ?Pertev Naili Boratav Halkbilimi? Ödülü

1 YORUM

  1. Yazdığınız bölümden anladığım kadarıyla güzel bir kitap. Almayı düşünüyorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here