Nazım Hikmet’in Sait Faik’e dair yorumu

Nazım Hikmet, 1947’de Bursa Cezaevi’nden Va-Nu’lara yazdığı mektuplardan birinde şöyle demektedir: “Sait Faik’in hikayelerinden bazıları hoşuma gitti. O hala atmosfer vermekle meşgul, insanları tam canlanırken, yaşamaya başlarken ölüveriyorlar. Mamafih usta bir sanatkar.”

Başka bir mektupta da; “Şahsen şöyle bir tanıdığım Sait Faik’isanatı bakımından hem severim, hem kızarım. Yetenekli, çok vaat eden bir muharrirdir, bir kusuru var bence, yazdıklarında bile muvazenesizdir. Halbuki bütün sanat eserlerinde-bence-muvazeneli olmak ilk şarttır. Gene de bizim büyük hikayecilerimizden büyük şairlerimizden biridir. Bazen bedbindir, bazen ümitsizliğe kapılır. Fakat çok namuslu insan, memleketini çok seven insan. Ve belki de bedbinliği, ümitsizliği çıkar yol görmemesinden ileri geliyor. Halbuki çıkar yol var tabii. Velhasıl büyük bir hikayeci ve büyük bir şair.”
Çok içki içmesine de hayıflanarak: “Yazık! Rakı kadehinde, cidden değerli bir sanatkarı daha kaybediyoruz.” demiştir.

Yorum yapın

Daha fazla Biyografiler
Değerleri ölümlerinden sonra anlaşılan yazarlar

Değerleri ölümlerinden sonra anlaşılan 10 yazarı aşağıda sıraladık. Değeri ölümünden sonra anlaşılan yazar önerinizi yorum olarak yazarsanız ekleyebiliriz. Henry David...

Kapat