Orhan Kemal ‘in mahkumiyetine sebep olan karar

“11 Ekim 1938 tarihinde yapılan duruşmada yabancı rejimler lehinde propaganda yapmak suretiyle eratı isyana tahrik teşebbüsünde bulunmaktan maznun 12. piyade alay bölüğü bedelcilerinden Abdülkadir Kemali oğlu Raşit Kemali hakkındaki hazırlık ve ilk tahkikat evrakını gördüm. Raşit’in komünistlik propagandası yapıyor diye ihbar edilmesi üzerine evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla yazılmış ve Nâzım Hikmet’e hitap eden şiir parçaları ve Maksim Gorki’nin Rus İhtilali’nden safhalar-Mahkümlar adlı bir kitabı ile yine Rus ediplerinin

hayatlarına dair ve Marksizm-realiteler hakkında yazılmış ve gazetelerden kesilmiş makaleler çıkmıştır. Şahitlerden Niğde kütüphane memuru ve 6. bölük erlerinin ifadelerine göre Raşit’in Nâzım Hikmet’i takdir ettiğini ve eserlerinin büyük bir değeri bulunduğunu ve hatta kütüphanede bulunması lazım geldiğini söylediği, diğer erlerin de Raşit’in hükümetimizi Avrupa devletlerinden mesela İtalya, Almanya, Rusya’dan, hatta Balkanlardan bile geri bulunduğunu söylediğini ifade etmeleri ve evinde çıkan yazılarla kendisinin bu ruhta, yani yabancı rejimleri benimseyerek biraz tahsilli bulunanlara hulul etmek (bulunanları ikna etmek) suretiyle ve hissiyatı milliyelerini rencide edecek tarzda misallerle izaha kalkarak yabancı rejimler lehinde propaganda yaptığını, bu fiil ve hareketlerin askeri şahıslar içinde yapılmış olmasının isyana kışkırtma sayıldığını, bu husus şahitlerin şahadetleri ve hatta kendisinin tevil yollu ikrarı ile sabit olmaktadır. Şu hale göre maznun Raşit’in bu fiil ve hareketi Ceza Kanunu’nun 94. Maddesine uyduğundan, hakkında Askeri Usul Muhakemeleri Kanunu’nun 125. Maddesi hükmüne tevfikan son tahkikatın açılmasına ve duruşmanın …/…/938 günü kolordu askeri mahkemesinde yapılmasına karar verdim.”

Sessizlerin Sesi,Işık Öğütçü,Everest Yayınları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here