Orhan Nurallah Arsal (Orhan Nurullah Adil) Hakkında Bilgi – Ayhan Hüseyin Ülgenay

06.02.1910 İstanbul doğumlu. Baba adı; Abdurrahman Adil Ana adı; Fatma. Evli bir çocuk babası. İstanbul Yüksek Ticaret Mektebinden mezun oldu ( 1926 ). Paris’te Hukuk doktorası yaptı (1931) Fransızca biliyor. Öğretmen, Avukat, Siyaset adamı.

ÇALIŞMA HAYATI;
1 – 1932 yılında Ankara Lisesi Fransızca Muallimi
2 – 01.11.1934 – 30.10.1935 Askerliği
3 – 25.11.1933 İstanbul Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Doçenti
4 – 25.05.1938 Milli Eğitim Bakanlığı Kararnamesi ile Trabzon Lisesi Fransızca Öğretmenine atandı.

5 – 26.05.1938 tarihinde Hukuk Fakültesinden ayrıldı,
6 – 10.02.1939 tarihinde Trabzon Lisesine atanması iptal edildi.
7 – 19.04.1939 Tarihinde Gazi Terbiye Enstitüsü Fransızca Öğretmenliğine atandı.
8 – 1946 İstanbul Barosunda 1428 sicil no ile Avukat
9 – 26.09.1950 – 24.12.1959 tarihleri arasında DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ’ni kurdu.
10 – 1956 – 1958 yılları arasında İstanbul Barosu Başkanı.

SİYASİ HAYATI;

Demokrat partinin Muhalefette olduğu yılarda İstanbul İl Örgütünde çalıştı. 1950 seçimlerinde adaylığı veto edilince, Demokrat Partiden ayrılarak 26.09.1950 – 24.12.1959 tarihleri arasında açık olan DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİNİ kurdu. Partinin 1’ci kongresini 10.02.1952 tarihinde yapıldı. Partinin Haziran 1953 tarihinde yapılan 2’ci genel kurulunda partinin ismi İŞÇİ PARTİSİ oldu. 1956– 1958 yılları arasında İstanbul Barosu Başkanı iken AYDA BİR ve İNSAN Dergilerinde yazıları yayınlandı. 14.10.1960 – 15.09.1961 tarihleri arasında devam eden Yassı Ada davalarında Milli Eğitim Bakanı Celal YARDIMCI nın Müdafi Avukatı oldu. Daha sonra görevi yarım bıraktı. 13.02.1961 – 20.07.1971 tarihleri arasında açık olan Türkiye İşçi Partisinin Genel Sekreterliğine getirtildi. (1962 – 1964) Bu Partinin İzmir de toplanan ilk büyük kongresinde Genel Yönetim Kuruluna ancak yedek üye seçilmesinden sonra TİP’den ayrılarak 17.10.1966 – 16.101961 tarihleri arasında açık olan Türkiye Birlik Partisine katıldı. 1969 yılında bu partinin Genel Başkan Yardımcısı oldu. TİMİSİ’nin başkanlığa seçilmesinden sonra, partinin genel politika esasları olan Tüzük ve Program değişiklik tasarısını hazırladı. Tasarı 1970 yılında parti tarafından kabul edildi. Bu tasarıdan ötürü 1971 – 1973 olağanüstü rejim döneminde “ANAYASAYI KISMEN VEYA TAMAMEN KALDIRMAYI HEDEF TUTTUĞU” savı ile sıkıyönetim mahkemesine verildi. Dava sonuçlanamadan hayata gözlerini kapadı.

Orhan Nurullah ADİL 28.03.1973 tarihinde hayata gözlerini kapadı.

ESERLERİ;

1 – Kurul sözlüğü denemesi. İstanbul Hukuk Talebesi Cemiyeti 1935. elamet Matbaası.
2 – Türe Sözlüğü için bir önerge. Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 1936. Bozkurt Matbaası.
3 – Hukukta Diyalektik Hareket. CHP yayını Konferanslar seri; 2, kitap; 4 Şişli Halkevi. 06.05.1938 İstanbul
4 – Hukukta Diyalektik. CHP Yayını. Recep Ulusoy Basımevi 1938
5 – Devletin Tarifi. CHP Yayını seri;1 kitap; 22 Ankara Halkevi 19.05.1938
6 – Amme Hukuku Dersleri. CLEZOT CHARLES çeviri; Orhan Arsal, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayını 1938
7 – Baro Hakkında altı Mektup 1948. Duygu Matbaası
8 – Baro Hakkında yedinci Mektup1949. Duygu Matbaası
9 – Baro Hakkında Sekizinci Mektup 1949
10 – Baroda Festival var 1949. Duygu Matbaası.
11 – Yalancının mumu! Orhan Arsaldan Celal Bayar’a açık Mektup. İstanbul Duygu Matbaası 1950.
12 – 1. Sarı Çizgili Kitap (2. Genel Kurul) 1953
13 –¬ Türkiye Birlik Partisi Tüzük ve Programı 1972

KAYNAK;

1 – Emekli Sandığı Arşivi
2 — İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dosyası
3 — İçişleri Bakanlığı Em. Gen. Müd. Arşivi
4 – İstanbul Barosu Arşivi
5 – Marmara’da bir ada. Samet AGAOĞLU sayfa;29 1972
6 – Sayın Hüsamettin CİNDORUK ifadeleri
7 – Sosyalist Kültür Ansiklopedisi. May Yayınları.6 cilt. sayfa;102
8 – Kendi Arşivimde Bulunan DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ KARAR DEFTERİ kayıtları
9 – Milli Kütüphane ve gazete taramaları

NOT; Bu çalışmam daha önce TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE KURULAN SİYASİ PARTİLER KURUCULAR VE AMBLEMLER 1923 – 1960 isimli kitabımda kurulan 4’cü parti olarak yayınlanmıştı.Yayınlanan bu çalışmam da Orhan Nurullah ARSAL’ın biyografisinin eksikleri tamamlanmıştır. Çalışmadan alıntı yapıldığında kaynak gösterilmesi gerekmektedir.

HAKKINDA ;
1 – Resim ;Orhan Nurullah Arsal
2 – Resim ;Orhan Nurullah Arsal
3 – Resim ;Orhan Nurullah Arsal bir davada ( Nebi AKGÜNGÖR koleksiyonu)
4 – Resim; İsmail TUĞTEKİN – Yön.Kur.Üyesi
5 – Parti amblemi
6 – Parti Ambleminin teşekkülünde esinlenilen İzmir Fuarı önündeki heykel.Resimdeki kişi; Aziz BİLKİYE
7 – Türkiye Birlik Partisi Tüzüğü ve Programı 1972
8 – Birinci Sarı Çizgili kitap 1953
9 – Partiye Aza Teklif Belgesi
10 – Partiye Kayıt Belgesi
11 – Genel Kurul Bildirim kağıdı
12 – 1954 seçimleri
13 – Fatih İlçesi teşekkülü
14 – Fatih İlçesi
15 – Hasköy Ocağı
16 – Parti Karar Defteri
17 – Demokrat Parti 11 kuruluş davetiyesi
18 – Demokrat Parti 11 kuruluş davetiyesi
19 – Demokrat İşçi Partisi Tüzüğü ve Programı 1950
20 – Ekin Sanat 102 – 2014

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here