Paskalya’nın Tarihi

Üç parça hamurun örülmesiyle yapılan Paskalya çöreğinin ve hatta pastanelerde gördüğünüz üç parçadan oluşan dev çatalların hep sembolik anlamları var. Hepsi dini göndermeler içeriyor. Ama paskalya adetleri hristiyanlık öncesine dayanıyor.

Paskalya’nın kutlandığı tarihler, Pagan tanrılarından Babilli İştar’ın, doğaya bereketi ve uyanışı getirdiği tarihlerle aynı zamana rastlıyor. Onun sembolü olan tavşan da yapılan kutlamaların önemli bir sembolü olarak kutsanıyor. Zira tavşan doğurganlığı ve bereketi simgeliyordu

Üstelik bu bayram Antik Anadolu’da Fenikeliler tarafından da kutlanırdı. Fenikelilerde bereket tanrıçası Astarte’nin simgesi de tavşan ve yumurtaydı. Babil’e kadar uzanan geleneklerde yeni yaşamın ve bereketin simgesi olarak yumurta hediye edilmesi âdetinin olduğunu görüyoruz.

Ermeni mitolojisinde de bu bayramının izleri var. Ararat Kralı Aram’ın oğlu Ara Keğetsig (Güzel Ara) tahta çıktığında yakışıklılığıyla ün salmış. Ünü, Babil’in asma bahçelerini inşa ettiren Babil Kraliçesi Şamiram’a kadar ulaşmış ve ondan kendisiyle evlenmesini istemiş.

Nıvart’la evli olan Ara bu isteği geri çevirince, Şamiram ordusuyla Ara’nın üzerine yürümüş. Komutanlarına Ara’yı sağ olarak ele geçirme emri vermiş olsa da, Şamiram’ın ordusunun galip geldiği bu savaşta Ara ölmüş.

Şamiram, Ara’nın bedenini sarayın çatısına çıkarıp burada tanrılara yalvarmaya başlamış; halka da “Tanrılar Ara’yı diriltecek” diye haberler salmış. Tabii, Ara dirilmeyince adamlarından birini Ara gibi giydirip onu dirilttiğini anlatmaya başlamış.

Ara’nın öcünü almak için hazırlanan halk bu durumda isyandan vazgeçmiş. Ara’nın dirilmesi, işte bu olaydan sonra kutlanır olmuş.

Kaynak: Keğam Kerovpyan’ın ‘Mitolojik Ermeni Tarihi’ (Aras Yay.) Çeviren: Sarkis Seropyan

levon bağış, @levoncan Twitter adresinden paylaşmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here