Pedagoji, Dil ve Aile Hakkında 8 Soru, 8 Cevap – Faiz Cebiroğlu

Pedagoji, çocuk eğitimi, dil ve aile üzerine bana sürekli sorular geliyor. Türkiye?den ve Türkiye dışından bana gelen soruları, konularına göre seçip, topluca yanıtlamak istiyorum:

Soru 1: Sayın Faiz Cebiroğlu, sizleri, yazdıklarınızı , yaklaşık olarak üç yıldır değişik gazete, dergi ve sitelerde okuyor ve takip ediyoruz. Pedagoji / çocuk eğitimine ilişkin çok ilginç görüşleriniz var. Bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Ama önce şunu öğrenmek istiyoruz: Pedagog / pedagoji nedir? Kısaca tanımlar mısınız?

Cevap 1: İlginiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kavramlardan başlamak, kavramları tanımlamak çok önemlidir. Cevaplara böyle başlamamız yerindedir.
Bildiğiniz gibi hiç bir şey yoktan var olmuyor. Pedagog / pedagoji kavramları da yoktan var olmadı. Bunlar belirli bir tarih sürecinde ortaya çıkan kavramlardır. Tarihsel olarak ?pedagog? sözcüğü, Grekçe?den (Yunanca) ?paidagogos?dan gelmektedir. Bu şu demektir: ?paidos?: çocuk. ?agos?ta: rehber, yol gösteren oluyor. Bu anlamda; eski Yunan?da asillerin çocuklarını, evden okula, okuldan da eve götürüp / getiren köleye / kölelere ?paidagogos? ; okullarda bu ?asil? çocukları yetiştirmekle görevli olan öğretmenlere de ?paidaia? deniyordu.
Bu kökenden hareketle pedagoji kavram olarak 1700 yıllarda hem Alman, hem de Fransız düşünce felsefesine girmiş oldu. Buraya damgasını vururken, kavram, direkt Grekçe?den çevrilip; ?çocuk yetiştirme, yapılandırma / biçimlendirme sanatı? anlamında kullanıldı. Bu bağlamda pedagoji; çocuğu en güzel bir şekilde, bir bütün olarak yetiştirme / yapılandırma öğrenimi oluyor. Pedagog / pedagojinin anlamı kısaca budur. Yani, çocuk yetiştirme sanatıdır.

Soru 2: ?Çocuk yetiştirme / çocuk yetiştirme sanatı?, diyorsunuz. Oysa ki, Türkiye?de genellikle ?çocuk terbiyesinden? bahsedilir. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Cevap 2: Teşekkür ediyorum. Yerinde bir müdahale ve yerinde bir sorudur. ?Çocuk yetiştirme? ile ?çocuğu terbiye etme? ayrı ayrı şeylerdir. Çocuğu yetiştirmek demek;
Çocuğun karşılıklı olarak yetişmesi, yetişim ve gelişimde hem çocuğun, hem de çocuğu yetiştiren ?sorumlu yetişkinlerin? sözü olması demektir. Böylesi bir birliktelik ile çocuğun, özgür, bağımsız, yaratıcı bir şekilde yetişmesi oluyor. Bu, ceza, disiplin, kontrol yerine, çocuğun aktif gelişim ve açıklamalı öğrenime dayanır.
Çocuğu terbiye etme, ise farklıdır. Burada çocuk ?küçük bir yetişkin? olarak kabûl edilir. Çocuk devresi diye bir şey yoktur. Burada çocuk, ailenin sözü dışına çıkmayan ve her dediklerine ?evet? demek zorunda kalan bir yaratıktır. Çıkarsa, ?iyi terbiye edilmemiş? demek oluyor. Bu da ?ceza? demek. Çocuğun hem psikolojik, hem de fiziki olarak cezalandırılması demektir. Bu, bir.
İkincisi, ?terbiye? sözcüğü, artık günümüzde kullanılmaması gerekiyor. Hâlâ bu sözcüğün Türkiye?de kullanılması büyük bir ayıptır. Evet, haklısınız; halk arasında, günlük yaşamda sık sık duyarız: Çocuğun iyi terbiye edilmemiş, diye. Türkçesi şu oluyor: Terbiye(!) için yeterince ?ceza? ve ?dayak? yememiş oluyor.
Tekrarlıyorum; yaşadığımız bu çağda, hâlâ ?terbiye etme? den bahsetmek, hem ayıp, hem de utanç verici bir durumdur. Artık buna son vermek gerekiyor.

Soru 3: Sayın Cebiroğlu, yazdığın ve savunduğun ?çocuk yetiştirme sanatını? kimler, hangi kadrolar uygulayacak. Şuan Türkiye?de böylesi kadrolar yok. Ayrıca ?devlet? bu konuda ön adım atmazsa, bunları nasıl hayata geçireceğiz?

Cevap 3: İşte sorunda budur. Türkiye?nin en büyük handikabı, eğitimin hâlâ devletin elinde olmasıdır. Önce bunu düzeltmek gerekiyor. Yani ilk yapılması gereken, eğitimin yerel yönetimlere, belediyelere terk edilmesidir. Bakın, Türkiye dışında, eğitimin devletin elinde olduğunu göremezsiniz. Dünyanın her tarafında, eğitim devletin değil, yerel yönetimlerin belediyelerin elindedir. Bu açıdan, Türkiye, bu alanda köklü bir değişikliğe girmesi kaçınılmaz oluyor. Buna ?paradigma değişimi? demek tam yerindedir.
Böylesi bir kopuşta, Türkiye?de etnik kökene sahip olan herkes kendi anadilinde duygularını ifade etmeli; eğitim ve öğretimini yapabilmeli ve kimliğini yükseltmelidir, diyorum.
Bir düşünün; Kürtçe hâlâ yasak!Bu utanç verici bir durumdur. Yaşadığımız bu çağda, anadili yasaklamak, zulümlerin en büyüyüdür. Bunlara derhal son verilmelidir!..

Soru 4: Ülkemizde resmi dil olarak, Türk dili olması nedeniyle okullarda her gün çocuklara, ?Türk andı? söyletiliyor. Kürt, Arap, Laz, Arnavut, Boşnak, Ermeni? çocuklar haklarını bilmiyorlar. Öğretilmiyor. Buradan, çocuklar arasında ?ırkçılık? yapıldığı anlamı çıkar mı?..

Cevap 4:
Evet, ne yazık ki, ırkçılık yapılmaktadır.Bakınız, Sur Belediye Başkanı Sayın Abdullah Demirbaş, ?çok dillik? ve ?anadilde eğitim? hakkını savunduğu için, görevinden alınmıştır. Yani, şuan Türkiye?de çok dilli eğitimi hayata geçirmek bir yana, savunmak dahi suç oluyor. Bu, bir.

İkincisi, diller mozaiği Anadolu?da , resmi Türkçe dışında tüm diller; Kürtçe, Arapça, Lazca, Zazaca, Arnavutça, Ermenice, Boşnakça, Çerkezce?.ezilmek, ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bunu şiddetle reddetmek gerekiyor. Dilleri, anadilleri yasaklamak, anadilde eğitim hakkını engellemek, bir insanlık ayıbıdır. Suçtur! Asıl suçlu olan bu ilkel politikada ısrar edenlerdir.
Ama ne yazık ki, yıllardır, ?resmi dil ? resmi ideoloji? adı altında, Anadolu?da hem ırkçılık yapılmakta, hem de Türkçe dışında diğer diller inkâr edilmek istenmektedir. Müsaade edin bir parantez açayım: Diyarbakır Kayapınar Belediyesinin 5 parka vermek istediği Kürtçe isimler dahi kabûl görmüyor. Reddediliyor. Berfin ( Kardelen) yasak. Nefel (Yonca) yasak. Daraşin (Yeşil Ağaç) yasak. Beybun (Papatya) yasak.. Yasak ve yasaklar devam ediyor. Bu zulüm yetmezmiş gibi, yıllardır, Kürtçe diye bir dilin olmadığını ispat etmek için, sözüm ona ?dilbilimcileri(!)? dahi görevlendirilmiştir.
Ve bu ırkçılık, ve bu ayrım, devam ediyor?
Anadilleri Türkçe olmayanlar bu durumu çok iyi biliyor. Yaşıyor. Tekrarlıyorum: Hâlâ Kürtlere ?dağ Türkü?, Araplara da ?Arap fellahı? dendiği bir ülkede yaşıyoruz.
Kendimden bir örnek vereyim: Anadilim Arapçadır. Doğal olarak, Türkçeyi, Arapça aksanıyla konuşuyorum. Bir düşünün,-ben- Arapça aksanımdan dolayı, defalarca kez, ?Arap fellahı? diye sözlü tacizle karşı karşıya kalan birisiyim?Unutmamak gerekiyor, böylesi bir bakışı ve ortamı yaratan, hiç kuşkusuz, ?tek dil, resmi dil: Türkçe? politikasıdır.

Soru 5:
Sayın Cebiroğlu, bizler de öğrenmek istiyoruz. Birden fazla dilin resmi olduğu ya da öğretildiği ülkeler var mı? Örnek gösterebilir misiniz?


Cevap 5:
Türkiye?de yanlış anlaşılan bir durum var. Önce bunu düzeltmek gerekiyor: Çok dillik, devletin parçalanması demek olmuyor. Aksine devleti ve halklar arasındaki kardeşliği pekiştirir. Bugün Avrupa?da ?tek devlet yönetimi? altında ama ayrı ayrı diller konuşan birçok ülke vardır. Bakın, yıllardır Avrupa?da, diller arasında yaşıyorum. Yıllardır Avrupa?da çocukların dillerle, kelimelerle dünyayı nasıl fethettiklerini yakından biliyorum. Şöyle ifade edeyim: Avrupa?da çocuklar daha küçük yaştan, belediyelere bağlı okullarda ?kendi dillerinde? eğitim almaktadırlar. Ôrnek mi istiyorsunuz? Çoktur:

Örneğin Belçika; bu ülkenin, Nederland (Flamanca) Fransızca ve Almanca olmak üzere üç resmi dili var ve çocuklar her üç resmi dilde eğitim almaktadırlar.
Keza, İsviçre. Yine bu ülkenin , Almanca, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere üç resmi dili vardır. Her eyalet, belediyelere bağlı okullarda, çocuklara kendi dillerinde eğitim verilmektedir.
Ayrıca Finlandiya, Büyük Britanya, Danimarka ve birçok Avrupa ülkesinde, bu böyledir. Saydığım bu ülkelerde diller ?tek devlet yönetimi? altında verildiğini unutmamak gerekiyor. Bu örnekler Türkiye için de geçerlidir.
Kadrolar meselesi; bu alanda uzman olan çoktur. Önce kendimi örnek göstermek istiyorum. Avrupa?da pedagog / eğitimci olarak çalışmaktayım. Bu alanda büyük bir deneyime sahibim. İlerde Türkiye?de yapılacak köklü eğitim reformunda ben de yer almak istiyor ve katkıda bulunmak isterim. Yeter ki bu alanda adım atılsın. Yeter ki, girişimlerde bulunsun. Benim gibi düşünen onlarca eğitimci arkadaş vardır. Yani kadro vardır?
Artık, Anadolu halklarını ayıran ve halklar arasında düşmanlık tohumu eken bu ?resmi dil ? resmi ideolojiden? biran önce kurtulmamız gerekiyor.

Soru 6:
Siz çocuk dilinin sanatını ?kanaviçe? gibi işleyen bilim adamı olarak, etnik kökenleri farklı olan çocuklar, evlerindeki ?anadil? ile okul ve yaşadıkları yerlerdeki ?tek-dil? arasında sıkışıyorlar. Bu konuda görüşünüzü açar mısınız?


Cevap 6:
Dil, anadili, birden fazla dillik üzerine çok yazdım. ?Eylemsel Yetke? kitabımın 2. bölümü hep bu konular üzerinedir. Tekrar pahasına da olsa, hızlı bir şekilde şunları söyleyebilirim:

Bir insan, yaşadığı ülkede, iki dilli ya da çok fazla dilli olur. Öğrenir. Bir ülkede birden fazla resmi dil de olur. Yukarda başka ülkelerden örnekler de verdim. Önemli olan, böylesi bir ortamın ve imkanın yaratılmasıdır. Unutmamak gerekiyor, herkes kendi anadili yanında, ikinci, üçüncü? dili de öğrenir. Çocukların böylesi yetenekleri vardır. Hatta, birden fazla dil öğrenen çocukların, tek dil bilen çocuklardan daha yetenekli olduğu ispatlanmıştır. Bu, bir.
İkincisi, yaptığım tüm araştırmalarda, şunu gördüm: Kendi anadilini tam olarak öğrenmeyen çocuklar, yaşadıkları toplumun ?resmi dilini?de tam olarak öğrenemiyorlar. Basit bir örnek vereyim:
Danimarka?da farklı etnik kökene sahip çocuklar arasında ( Türk, Arap, Kürt, Somali, Tamil gibi?) da çalışıyorum. Çocuklar üzerine yaptığım testte, Danimarka?da, Danca?yı ( Danimarkaca) en iyi bilen, en iyi konuşan,?anadillerini en iyi bir şekilde öğrenen? çocuklar arasından çıkmıştır. Bu sonuç, çok önemlidir. Tek dil ya da hiç bir dili tam öğrenmeyip, ?iki dil arasında sıkışıp kalmaya? en güzel bir örnek ve cevap oluyor.
Ne paradoks; Türkiye?de tek resmi dil, Türkçede ısrarlar devam ederken; ben Danimarka?da Anadillerin kaybolmaması için mücadele ediyor: Türk, Kürt, Arap, ve diğer etnik kökene sahip olan çocuk velilerine, çocuklarınıza ?anadillerini? öğretin, diyorum!..

Soru 7:
Sayın Cebiroğlu, ?Aile devrimi yapılmalıdır? kavramını ilk kez sizlerden duyduk. Bu konuyu açar mısınız?


Cevap 7:
Aslında bu kavramın anlamını, tam açmış değilim. Bu kavram, Anadolu?da yaptığım gezilerde, ailesel toplantılarda ortaya çıktı. Ben insanlar arasında çalışıyorum. Bu anlamda kendimi ?sosyal işçi? olarak nitelendirebilirim. Sosyal bir işçi olarak, yaptığım gezilerde ortaya çıkan izlenimler beni, Türkiye?de ?aile devrimi yapılmalıdır? sonucunu çıkarttı. Bu ne derece doğru, tartışılır ve tartışılmasını istiyorum. Bu, birinci noktadır.

İkincisi şu:
Kavramları, fikirleri yaratan, somut koşullardır. Bu anlamda, sürekli gelişen ve değişen dünyamızla adım adım ilerlemek için, sürekli bu değişikliğe cevap veren / verecek olan yeni fikirler ve kavramlar yaratmak gerekiyor. ?Aile devrimi? kavramı, bu ihtiyaçtan da doğdu. Bana göre, Türkiye için, ileriyi gösteren ve buna işaret eden bir kavramdır. Yani ilerde büyüyecek ve aile sahibi olacak çocuklarımızın, alacakları demokratik / katılımcı bir yetişim tarzı ile gelecekte yapacakları ?radikal değişmeyi? devrimi ifade eder, bu kavram.
Bu bakışla, aile devrimi: ailenin toplumda ve değişik iş yerlerinde, var olan ?otoriter yapılanmadan? kurtulması demek, oluyor.
Bu bağlamda, bu aile devrimi yolunda, çocukları, ?dışsal? değil, ama ?içsel? bir iradeyle, ?öz-duygu? ve ?öz-güvenle? yetiştirmek, tek tek ailelerin görevi oluyor.
Bu yetişim sürecinde çocuklar, öz-güven kazanarak ve kazandıkları bu öz-güvenle, düşünmeye, hissetmeye, istemeye ve seçimlerini ?kendi öz-duyguları? ile, eğitim ve öğrenim yaşamlarında, toplumsal yaşamda, aile yaşamı ve değişik meslek alanlarında yapmaya yönelmeleri demek oluyor. Bu, çocukların nitel ağırlıklarını göstermesi demektir.
Belki akla şöyle bir soru da gelir:
Aile burada, bu devrimci yetişim sürecinde, çocukların böylesi bir ?öz-güven? ve ?öz-duygu? kazanmaları için, nasıl ?kurtuluşçu? bir rol, bir etkide bulunurlar?
Bu, yukarda da kısmen bahsettiğim, demokratik / katılımcı yetişim tarzıyla sağlanır. Yaratılır. Bu yetişim tarzı, çocuğun, ?içsel bir iradeyle? meraklı ve yaratıcı bir şekilde yetiştirilmesi oluyor. Unutmamak gerekiyor, zaten çocuk, doğuştan aktif, meraklı ve yaratıcıdır. Ama doğal olarak, şimdilik, yaşam deneyimden yoksundur. Bu yüzden, yardım, destek ve ihtimama ihtiyacı vardır. Bu şu demektir:
Çocuk hangi yaşta ve aşamada, neye ihtiyacı var?
Çocuğun yakın gelişme bölgesi nedir?
İşte bunları göz önünde bulundurarak, çocuğu sahip olduğu evre / evrelere göre yetiştirmek, destelemek ve geliştirmek oluyor.
?Eylemsel Yetke? kitabımda da yazdım: Her gelişim karşılıklı ve birlikte olur. Çocuk, önce ?inter-aksiyon? ruhuyla gelişir. Daha sonra, ?intra-aksiyon? bir hal alır. Öz kimlik elde eder. Kendine güveni, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir. Böylesi bir etkiyle, karşılıklı etkiyle, (inter-aksiyon ve intra-aksiyon) çocuk , ailede, aile dışında, toplumda ve değişik meslek alanlarında nitel ağırlığını gösterir? Aile evrimi ve devrimi budur. Bunu düşündüm ve düşünüyorum.

 Soru 8: Sayın Cebiroğlu, söylediklerinizin Türkiye?de gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?

Cevap 8:
Elbette inanıyorum. İnanmazsam bu konular üzerine niye kafa yorayım? Yalnız dilde değil, dille birlikte, çocuğun bireysel, sosyal, entellektüel, devinimsel, estetik ve tüm alanlarda

yani çocuğun ?topyekûn? gelişimine yanıt verecek bir pedagojinin Türkiye?de olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele ediyorum. İnanıyorum. İnanmaya da mecburum!
Şuan ki karmaşıklık Türkiye?sinde endişenizi anlıyorum. Burjuvazi arasındaki çelişkiler ve iktidar kavgası var. Haklısınız. Belki pedagoji alanında ?hemen, şimdi? bir radikal değişiklik olmaz. Ama ilerde mutlaka olur. Olacaktır. Ben yazarken, ileriye bakıp yazıyorum. Bu radikal değişimi, geleceğin büyükleri olacak, çocuklarımız yapacaktır. Dikkat ederseniz, tüm yazdıklarım çocuklar içindir. Çocuklara yazıyorum. Belki de daha doğmamış çocuklara yazıyorum.Onun için; çocuklara inanıyorum; bu yüzden umutluyum! Çocuklara inanıyorum; bu yüzden de mutluyum, diyorum.

Faiz Cebiroğlu
faizce@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here