Resmi İdeoloji ve Sol – Editör: Mete K. Kaynar

“Türkiye solu neye muhaliftir?” Türkiye solunun siyasi cinayetler, direnişler, mitingler, açlık grevleri, tutuklamalar ve idamlarla dolu tarihini gözümüzde canlandırdığımızda bu soru okuyucuya ilk bakışta garip görünebilir. Ancak, soruyu farklı bir şekilde sorarak bu tuhaflığı ortadan kaldırmak mümkün: Türkiye solu gerçekten muhalif olabilmiş midir? Resmî ideolojinin ne kadar uzağında, dışında, ondan biçim ve öz olarak ne kadar farklı, ona ne kadar alternatif/muhalif bir düşünce bütünü, bir politik dil, bir weltanschauung ortaya koyabilmiştir? Sol, kendi tarihsel süreci içinde bu konuda ne kadar başarılı olabilmiştir?

Ne yazık ki, 1920’lerden günümüze, Türkiye solunun ana akımları, partileri, dergileri ve/ya çevrelerine baktığımızda, bu soruya gönül rahatlığı ile evet cevabı verebilmek için epey düşünmek gerekiyor: Türkiye solu, Cumhuriyetin inşâ ettiği ve topluma dayattığı resmî ideoloji ile hesaplaşma konusunda yeterince başarılı olamadı; çok acı bedeller ödeyerek sürdürdüğü muhalif tutumunu, resmî ideolojinin eleştirisine yöneltmekte yeterli çabayı gösteremedi: Onun yerine, Cumhuriyetin resmî ideolojisinin çoğu temel argümanını kabullendi; onlara sol bir veçhe kazandırarak siyasal söylemlerine eklemledi ve çoğunlukla resmî ideolojiyi sol bir jargonla yeniden üretmekle yetindi. Türkiye solu, resmî ideoloji ile ilişkisinde en başta da Kemalizm ile arasına mesafe koyma konusunda -ne yazık ki- başarısız oldu: Bu konuda, anti-Kemalizm ile Kemalizmin soldan yeniden üretimi arasına sıkıştı kaldı; ya onun yanında ya da karşısında oldu; ama bu süreçte özelde Kemalizme ve genelde resmî ideolojiye alternatif bir sosyalizm, bir sosyalist mütalaa, bir sosyalist tahayyül ortaya koymayı pek de hesaba katmadı; bu yöndeki çabalar ise hiçbir zaman Türkiye solunun ana arterini oluşturamadı, bireysel çıkışlar, gayretler olmanın ötesine geçemedi.

Elinizdeki bu kitap, genelde resmî ideolojiye ya da özelde Kemalizm’e alternatif, muhalif bir sosyalizm düşüncesi ortaya koyduğu iddiasında değildir. Ancak, böylesi bir dünya görüşünün tahayyül edilebilmesi için elzem tartışmaların fitilini ateşleyebilecek, kayda değer çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Keyifli okumalar dileğiyle…
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Resmi İdeoloji ve Sol
Yazar : Ayşe Arslan, Chris Stephenson, Ebubekir Aykut, Kadir Dede, Kansu Yıldırım, Mehmet İnanç Turan, Mete K. Kaynar, Mustafa Şener, Yücel Demirer
Yayına Hazırlayan : İsmet Erdoğan
Kapak Tasarımı : Ali İmren
Editör : Mete K. Kaynar
Özgür Üniversite Kitaplığı / Araştırma – İnceleme Dizisi
İstanbul, Ocak 2012, 1. Basım
456 sayfa

1 YORUM

 1. “Yoldaşlar”, “ortağımız” AKP eliyle vurduğumuz darbelerle, Kemalizmi hallettik sayılır.
  Öyle olmasa, ilkokullara arapça dersler konulmasını, yetinilmeyip bebelerimizi uçaklarla umrelere taşıyıp, (dünyada ilk kez) sabi hacılar yaratmayı nasıl becerebilirdik?
  “Rabbimiz verdikçe veriyor vallahi”
  Kutluyorum Ayşelerimizi, Chrislerimizi, Ebubekirlerimizi ve öteki yoldaşları.
  Kemalizmi ezdikten sonra, müttefikimiz, sebebi hayatımız AKP ile şu Atatürk cumhuriyeti dedikleri çağdışı rejimi de yere serelim, gerisi kolay.
  Ondan sonra, Anadoluyu kardeş kavgalarıyla haritadan silmek işten bile değildir. Ya Allah bismillah.
  Hadi, kazamız mübarek olsun “yoldaşlar”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here