Seçme İkilemi – Renata Salecl

Günümüzde birçok konuda bizi bunaltacak kadar fazla seçenekle karşı karşıyayız. Marketteki peynir veya deterjan reyonlarından ev eşyalarına ve telefon servislerine kadar tüm tüketim ürünlerinde bizi zorlu seçimler bekliyor. Evet, tükettiğimiz ürünleri seçmekte -belli sınırlar çerçevesinde- özgürüz. Peki ya daha hayati meselelerde? Mesela parçası olduğumuz sistemi seçme şansımız var mı?

Renata Salecl her şeyden önce kapitalist düzenin sunduğu içi boş seçeneklerle bireyleri nasıl hayatlarını istedikleri gibi şekillendirebilecekleri yanılsamasına sevk ettiğini gözler önüne seriyor. Ona göre modern kapitalist toplumda yaşam tercihleriyle tüketici tercihlerine aynı muamele yapılıyor: “Doğru duvar kâğıdını ya da saç kremini bulmaya çalışır gibi ‘doğru’ hayatı bulmaya çalışıyoruz.”Ayrıca gündelik hayatta -örneğin aşk ilişkilerinde veya çocuk sahibi olup olmama konusunda- karşımıza çıkan zor seçimlerde devreye giren rasyonel ve irrasyonel mekanizmalar da irdeleniyor. Yalın anlatımı, keskin gözlemleri ve isabetli tespitleriyle Salecl, seçme konusu üzerinden insan psikolojisinin çetrefil labirentlerine ışık tutuyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Seçme İkilemi
Renata Salecl
Metis Yayıncılık / Edebiyat Dışı / Psikoloji-Psikiyatri Dizisi
Yayına Hazırlayan : Özde Duygu Gürkan
Çeviri : Barış Engin Aksoy
İstanbul, 2014
144 s.

Yorum yapın

Daha fazla Politika, Psikoloji
Propaganda ve Toplumsal Zihin – David Barsamian, Noam Chomsky

Ünlü muhabir David Barsamian Propaganda ve Toplumsal Zihin'de, Chomsky'nin çağdaş ve tarihsel kavramlar üzerine pek çok konudaki düşüncelerini gözler önüne...

Kapat