Sıra Dışı İnsanlar / Direniş, İsyan ve Caz – Eric Hobsbawm

Bu kitapta derlenmiş olan 26 makale, emek tarihine ilişkin öncü çalışmalardır.
Eric Hobsbawm, 1950-1980 arasında yazdığı emek ve toplumsal protestolar tarihine ilişkin bu makalelerle yeni araştırma alanları açmış ve bunların, geniş kapsamlı zekice çağrışımları da içeren, standartlarını belirlemiştir. Bu kitaptaki makaleler, Britanya işçi sınıfının oluşumunu; emekçi âdetlerini ve geleneklerini; 19. yüzyıldaki ayakkabıcıların siyasi radikalizmini; devrimci hareketlerdeki kadın ve erkek imgelerini; makine kırıcılarını; devrim ve seksi; köylüler ve politikayı; şiddetin kurallarını ve Tom Paine’in sağduyusunu kapsıyor.
Hobsbawm, daha yakın zamana ait yazılarında 1 Mayıs bayramlarını; Vietnam Savaşı?nı; sosyalizm ile avangard sanatı ilişkisini; Mario Puzo, mafya ve Sicilyalı haydut Salvatore Giuliano’yu ve Kristof Kolomb’un kültürel sonuçlarını inceliyor. Cazın yükselişi ve düşüşüyle ilgili düşüncelerini açıklarken, cazın efsanevi liderlerini de “Count Basie, Sidney Bechet ve Duke Ellington” övgüyle anıyor.
Bu makaleler boyunca hepsi sıra dışı olan sıradan kadın ve erkeklerin yaşamları tutkulu bir ilgiyle ele alınıyor.

Kitabın Künyesi
Sıra Dışı İnsanlar / Direniş, İsyan ve Caz
Orijinal Ad: Uncommon People: Resistance, Rebellion and Jazz
Eric Hobsbawm
Çeviri: Işıtan Gündüz
Yordam Kitap
Editör: Oya Köymen
Düzeltme: Mehmet Tayak
Yayın Yönetmeni: Hayri Erdoğan
Kapak Tasarım: Savaş Çekiç
İç Tasarım: Savaş Çekiç
Sayfa Düzeni: Gönül Göner
Baskı: 1. Baskı, Şubat 2010, İstanbul
Sayfa Sayısı: 352

Eric Hobsbawm Hakkında Kısa Bilgi
İngiliz Marksist tarihçi. İskenderiye’de (Mısır) doğdu, çocukluğu Viyana ve Berlin’de geçti.
Üniversite eğitimini Cambridge Üniversitesi’nde tamamladı. İtalya, Amerika, İngiltere ve Güney Amerika’da çeşitli Üniversitelerde dersler verdi.
1946-1956 yıları arasında Britanya Komünist Partisi Tarihçiler Grubu üyesiydi. 1991 yıılına kadar parti üyeliğini sürdürdü.

Hobsbawm’ın belli başlı eserleri şunlardır:
The Age of Revolution 1789-1848, New American Library, 1962 [Devrim Çağı 1789-1848, Dost Yayınları, 1998]
Industry and Empire: From 1750 to The Present Day, Penguin, 1969 [Sanayi ve İmparatorluk, Dost Yayınları, 1998]
Bandits, Penguin, Books, 1972 [Sosyal İsyancılar, Sarmal Yayınları, 1995]
Revolutionaries: Contemporary Essays, Pantheon Books, 1973 [Devrimciler, Agora Kitaplığı, 2006]
The Age of Capital, 1848-1875, A Meridian Book, 1979 [Sermaye Çağı 1848-1875, Dost Yayınları, 1998]
Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge University Press, 1992 [1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik Program, Mit, Gerçeklik, Ayrıntı Yayınları, 1995]
The Age of Empire 1875-1914, Abacus, 1995 [İmparatorluk Çağı 1875-1914, Dost Yayınları, 1999]
Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, London: Abacus, 1995 [Aşırlıklar Çağı: Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Sarmal Yayınları, 1996].
On History, New Press, 1997 [Tarih Üzerine, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999]
On the Edge of the New Century: Conversation with Antonio Polito. The New Press, 2000 [Yeni Yüzyılın Eşiğinde, Yordam Kitap, 2008]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here