Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi – Uğur Pişmanlık

Bu çalışma, özellikle Cumhuriyet yıllarından başlayarak yakın dönem Tarsus tarihinin, onu var eden dinamiklerden biri olarak emekçi sınıfın mücadelesi ekseninde yazılması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıktı.

Bu kitap, bir anlamda, yakın dönem Tarsus sınıf hareketleri ve siyasi tarihine bir bakış, bir yerel tarih denemesidir. Tarsus’un son 200 yıllık tarih süreci içinde, kentin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel evrelerindeki değişimlere sınıfsal eksende uzanmayı da amaçlamaktadır.

Kentin değişim ve dönüşüm süreçlerinin temelinde, üretim ve paylaşım ilişkileri ile yapı ve üstyapı kurumları arasındaki uzlaşmaz (antagonistik) çelişkiler yatmaktadır. Bilimsel açıdan sınışar mücadelesi olarak tanımladığımız bu ilişki sürecinin belirleyici iki temel dinamiği bir yanda burjuvazi ve onun siyasal temsilcileri, diğer yanda işçi sınıfı ve bu sınıfın kendisini kurtuluşa taşıyacak ideolojisi ile bunun aracı olan partisidir.

Kitap, adından da anlaşıldığı gibi Tarsus’ta işçi sınıfı tarihini merkeze koymakla birlikte, kentin sanayileşme sürecine ve tarihsel süreçler içinde toplumsal ve kültürel yaşama dair bilgilere de yer vermektedir.

Kitapta, bir kentin emek tarihiyle birlikte, bu tarihin hem tanığı olan, hem de yaratılmasına katkıda bulunanların hikâyelerini ve izlerini bulacaksınız.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi
Uğur Pişmanlık
Yazılama Yayınevi / Türkiye Yazıları Dizisi
Kapak Tasarımı: Levent Karaoğlu, Uğur Pişmanlık
İstanbul, Nisan 2013, 1. Basım
300 sayfa

1 YORUM

  1. Sevgili uğur Pişmanlık’ın ayağını bastığı topraktan beslenerek ve sınıf bilinci doğrultusunda Tarsus’un kültürel dokusunu güncelleyerek ortaya koyduğu yapıtlardan biri “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi”. “Aratos” dergisiyle bilim ve felsefenin Tarsus seyir defterini yeniden yazmaya çalışan bir ekibin öncülerinden olan Uğur kardeşimi, bu yapıtından dolayı bir kez daha kutluyorum.
    Müslüm Kabadayı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here