Bir Cinayetin Öyküsü (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir Bakış) – G. Emre Gürcanlı

Sermaye birikimi, yalnız artı değer sömürüsü değil, ölüm ve yaralanmalarla yeniden üretilmektedir. İşçi ölümleri, yaralanmaları, işyerleri kaynaklı hastalıklar olmadan kapitalizmin kendisini yeniden üretmesi mümkün değildir. İşçi sınıfı üretmekte ama tüketilmektedir.

Bu kitap bir müdahale ve mücadele aracı olarak tasarlanmış ve yazılmıştır. Türkiye’de bu konuda teorik ve ideolojik bir eksikliği tespit ederek hazırlanmıştır. Ancak kesinlikle tek bir yazarın kaleminden çıktığı düşünülmemelidir; özellikle son yıllarda bu konuda mücadele eden herkesin katkısı ve emeğinin bu kitapta olduğu belirtilmeli ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda müdahale ve mücadele edenlere bir katkı, aynı zamanda bir teşekkür olarak algılanmalıdır. İnsanın insanı sömürüsüne karşı “Biz başka âlem isteriz” diyenlere adanmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Bir Cinayetin Öyküsü
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir Bakış)
G. Emre Gürcanlı
Yazılama Yayınevi / Araştırma – İnceleme Dizisi
Kapak Tasarımı : Levent Karaoğlu
İstanbul, 2014
320 s.

Yorum yapın

Daha fazla Emek Tarihi / Teori, İnceleme, Politika
Yeni İslâmî Burjuvazi (Türk Modeli) – Dilek Yankaya

Türkiye'de AKP'nin 2002'de tek başına hükümet kurmasıyla siyasal İslâmın iktidar olma mücadelesinde hedefe varılmış oldu. Fakat İslâmî kimlik, iktidara gelmeden...

Kapat