Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3 / Sevgi Soysal’dan Bilge Karasu’ya – Berna Moran

Üçüncü ve son cildini elinizde tuttuğunuz “Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış”, Türkçe edebiyat eleştirisi geleneğinin en önemli eserlerinden biridir. Berna Moran; eserini, hayatını kaybettiği 1993 yılından kısa süre önce tamamlamayı başardı.
Üçüncü ciltte Moran, 12 Mart ve 12 Eylül romanlarını yine toplumsal bir sorunsal çerçevesinde inceledikten sonra, 1980 sonrası Türk romanında yeni anlatı arayışlarını, ‘fantastik’e ‘polisiye’ye, ‘büyülü gerçekçilik’e, ‘üst kurmaca’ya dönük yeni eğilimleri sergiliyor.
“Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış”ın ilk cildinde yazar, 1950’lere kadarki Türk romanının ana sorunsalının Batılılaşma olduğunu ve bu sorunsalın romanımızın kurgusunu, temalarını, tiplerini nasıl büyük ölçüde etkilediğini göstermişti. İkinci ciltte, 1950-75 arasında yazılmış onbeş eseri inceleyen yazar, bu dönemde Batılılaşmanın yerini toplumsal yapıdan kaynaklanan yeni sorunsalların aldığını ortaya koydu.
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3 / Sevgi Soysal’dan Bilge Karasu’ya
Berna Moran
İletişim Yayınevi / Araştırma-İnceleme Dizisi
Yayına Hazırlayan : Nazan Aksoy, Oya Berk
İstanbul, 2003, 9. Basım
1. Basım: 1994
138 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here