Türkiye’de Köy Enstitüleri – Fay Kirby

Fay Kirby. 1926’da Amerika’da doğmuş, yüksek öğrenimini Cornell ve Columbia Üniversitelerinde tamamlamıştır. Kirby, 1947-1950 yılları arasında Türkiye’de öğretmenlik yapmış ve 1951’de tekrar geldiği ülkemizde 1954 yılına kadar kalarak Köy Enstitüleri”ni incelemiştir. Bu inceleme esnasında Türkiye’nin neredeyse tüm illerini dolaşan Kirby, 1954’te bu çalışmaya esas oluşturan ve özgün adı “The Village lnstitııte Movement of Turkey: An Educational Mobilization for Social Change” olan doktora tezini tamamlamıştır. Kirby, 1962 yılından sonra Türkiye’ye yerleşmiş. İzmir dolaylarında bir tarım işletmesi kurmuş ve burayı çalıştırmış daha sonra da Ankara’ya yerleşmiştir. Bundan sonra yaşamını İngilizce dersleri vererek sürdüren Kirby, 1990 yılında Ankara’da yaşamını yitirmiştir.

“Tezde varılmış sonuçlardan anlaşılacağı gibi bir eğitim hareketi olarak Köy Enstitüleri’nin toplumsal gelişim ve değişim sürecini hızlandırmaktaki etkinliğinin evrensel boyutlarını kavrayan, kendi deyimi ile ‘dünya ölçüsündeki değerini anlayan’, bunu bilimsel yöntemlerle irdeleyip değerlendiren, bu alanda bugün bile aşılamamış en kapsamlı ve özgün araştırmayı yapan ilk eğitbilimci sayın Fay Kirby’dir. Bu nedenle Köy Enstitülüler kendisine teşekkür borçludur.”

Kitabın Künyesi
Türkiye’de Köy Enstitüleri
Fay Kirby
Çeviren: Niyazi Berkes
Tarihçi Kitabevi / Referans Kitaplar Dizisi
Baskı Tarihi: Kasım 2010
535 sayfa

İçindekiler
– Köy Enstitülerine Doğru Geliş
– Türkiye’de Eğitim Sorununun Başlangıçları
– Tanzimat
– Meşrutiyet
– Cumhuriyetin İlk On Yılı
– Cumhuriyet’in Başlangıç Yıllarında Genel
– Eğitim Durumu
– Eğitim Bütçeleri ve Ekonomik Koşullar
– Yönetim
– Eğitim Bakanlığı
– İlköğretim ve İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimi
– Orta ve Yükseköğretim Sorunları
– Uzmanlar ve Önerilen
– Cumhuriyet Eğitimini Kurma Çabaları
– Hükümet ve Eğitim Politikası
– Eğitim Bakanları
– Talim ve Terbiye Kurulu
– Gazi Eğitim Enstitüsü
– İki Görüşün Belirişi
– Toplumsal ve Eğitimsel Kalkınmanın Ekonomik Koşullan
– Devrim ve Köy Sorunu
– Ulusal Değerler Tartışması
– Kemalizmin Devletçilik ve Ulusçuluk Anlayışı
– Köy Enstitülerinin Temeli Olan Düşünceler ve Deneyler
– Eğitmen Projesi ve Deneyler
– Kızılçullu ve Çifteler Deneyleri
– Kuruluş ve Hareket Olarak Enstitüler
– Köy Enstitüleri’nin Yasal Temeli

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir