Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması – Esra Biryıldız / Zeynep Çetin Erus

Üçüncü Sinema?nın kökleri Üçüncü Dünya ülkelerinin ikinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirdikleri anti-emperyalist mücadeleye dayanır. Üçüncü Sinemacılar, Hollywood?un pasif izleyiciyi eğlendirmeye dayanan sineması ile Avrupa?nın birey odaklı sinemasını, içinde bulundukları toplumsal mücadelede işlevsiz ve hatta zararlı görmüş, bunun yerine daha militan ve politik bir sinemayı savunmuştur.
Bu kitapta beşi çeviri sekizi özgün on üç makale ile önce Üçüncü Sinema’ya kuramsal yaklaşımlar ele alınmakta ve daha sonra Üçüncü Dünya Sineması’ndan örnekler Üçüncü Sinema’yla yakınlıkları ve uzaklıkları da tartışılarak incelenmektedir.

Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması
Esra Biryıldız / Zeynep Çetin Erus
Es Yayınları / 452 sayfa / Şubat 2007

Zeynep Çetin Erus, 1966′ da Milas’ ta doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ ndan 1990 yılında mezun olup, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV ve Sinema Anabilim dalından 1999 yılında “Bir Anlatı Formu Olan Romanın Sinemaya Uyarlanması” isimli teziyle doktora derecesini aldı. 2001 yılında TÜBA Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Northwestern Üniversitesi’ ne gitti ve daha sonra da, 2002-2004 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarka çalışmalarını burada devam ettirdi. 2001 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmakta olan Zeynep Çetin ERUS, lisans ve lisansüstü düzeyde “Sinemanın Toplumsal Tarihi”, “Sinema ve Edebiyat” ve “Üçüncü Dünya Sineması” gibi dersler vermektedir.

Prof.Dr.Esra Biryıldız, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Yayınları
– “Sinema Tarihinde Bir Yolculuk”, Büyük Kulüp Dergisi, Ağustos 2006 Sayı:15 s.63-65
– “Akira Kurosawa”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2000/1, İstanbul
– “İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Çocuk”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.11, İstanbul
– “Fantastik Sinema”, İstanbul, Büyük Kulüp Dergisi, Aralık 2003, Yıl. 1, Sayı. 3, S. 46-47
– “Kent Dışında Sinema”, Kentte Sinema Sinemada Kent, İstanbul, Yeni Hayat Kütüphanesi Habitus, Nisan 2004.
– “Peki, ya Sanat”, Milliyet Gazetesi, 22 Aralık 1991, S.15.
– “Dışavurumcu Alman Sineması”, Marmara İletişim Dergisi, S:1, Aralık 1992, İstanbul.
– “Eda ya da Zandalee… Sarı Tebessüm”, Sinemaskop Sinema Dergisi, S:1, Ekim 1993, İstanbul.
– “Şoför Nebahat Mı Olalım, Küçük Hanımefendi Mi?”, Marmara İletişim Dergisi, S:4, Ekim 1993, İstanbul.
– “Atatürk ve Sinema”, Marmara İletişim Dergisi, S:7, Temmuz 1994, İstanbul
– “İletişim ve Sinema”, Broadcast İletişim Dergisi, S:5, Haziran 1997, İstanbul.
– “Western’ler, Gangster Filmleri ve Kara Filmlerde Erkeğin Sunumu Üzerine Bir Deneme”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, S:5, İstanbul.

Çevirileri
– “Feminist Film Eleştirileri”, Marmara İletişim Dergisi, S.8, Ekim 1994, İstanbul. (Tim Bywater, Thomas Sobchack, Introduction to Film Criticism Major Critical Approaches to Narrative Film, Longman, 1989, New York)
– “Şimdi Bakma; Çıplak Erkek Posteri” 25. Kare Sinema Kültür Dergisi, S:17, Ekim-Aralık1996, Ankara. (Richard Dyer, “Don’t Look Now; The Male Pin-Up” Screen, The Sexual Subject A Screen Reader in Sexuality, Routledge, 1992, Londra)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
– Sorbon Nouvelle – IRCAV – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi- Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi – Fransız ve İtalyan Kültür Merkezleri – Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ?nün de katılımıyla, “Kentler ve Sinema” konulu Uluslararası Kolokyumda Moderatörlük – 29-30 Mart 2007
– “İstanbul’da Kısa Film Yapmak” Yıldız Teknik Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Mimarlık Haftası-3 , 8-12 Mayıs 2006
– Akbank Kısa Film Söyleşileri “Sinema Eğitiminde Kısa Filmin Önemi” 8 Aralık 2006
– Akbank Kısa Film Söyleşileri “Kısa Film” 9 Aralık 2005
– Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Rd-TV-Sinema Bölümü ve İstanbul Fransız Enstitüsü işbirliği ile yapılan “Sinemada Kent-Kentte Sinema” adlı uluslararası sempozyumda Moderatörlük (3 Ekim 2003)
– Mor Film’in kadın sinemacılar yetiştirmek amacıyla düzenlediği Atölye Mor’da 20-22 Temmuz 2004 iki gün süren “Sinema Seminerleri”.
– “Fantastik Sinema”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 14 Aralık 2000,

Kitapları
– Üçüncü Sinema, Edt. Esra Biryıldız, Zeynep Çetin Erus, Es Yayınları, 2007
– Film Eleştirisi ve Gençlik, İstanbul, Es Yayınları, Mart 2003
– Örneklerle Türk Film Eleştirisi (1950-2002), İstanbul, Beta Basım Yayın, Aralık 2002.
– Sinemanın Temel Kavramları Ders Notları, Sinemada Akımlar, 3.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, Eylül 2002

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here