Yeryüzü Ayetleri – Furuğ Ferruhzad

(*) “Yaşarken dört kitabı yayımlanan Furuğ, genç yaşta ölümünden sonra neredeyse kırk yıl kimsenin dikkatini çekmemiştir. Furuğ şiirleri bu sürecin sonunda tekrar gün yüzüne çıkartılmış ve hak ettiği değeri nihayetinde bulmuştur.
Bazı şairler vardır, sadece şiirleriyle şair olmazlar. Yaşamları da yazdıkları şiirin bir parçası olarak uzanır gider. Yani çoğunca şiir hayatın içerisinde bir yerde başlar, sonra kâğıda aktarılır ya da yazıya diyelim… Aynı nedenle biz onların sadece şiirlerini okumayız. Yaşam öykülerini de dikkate değer buluruz. Sanki yaşam ve şiir bir sarmal gibi iç içe geçmiştir. Şiirlerini okudukça yaşamlarının, yaşamlarına baktıkça şiirlerinin bir kat daha derinine ineriz. Dilimize ilk kez Onat Kutlar ve Celal Hüsrevşahi’nin ortak çalışmalarıyla aktarılmıştır Furuğ şiirleri. O zamanlar Ankara’da öğrenci olan Celal Hüsrevşahi, bir vesileyle Onat Kutlar’la tanışır. Ve birlikte bir seçme şiirler kitabı hazırlarlar.
Hafız’la, Mevlânâ’yla, Ömer Hayyam’la, Sadi’yle aşinası olduğumuz İran edebiyatı bu kez karşımıza, Nima Yuşic, Ahmet Şamlu, Menuçehr Ateşi gibi şairlerle beraber modern İran şiirinin öncülerinden de olan Furuğ’u çıkartır. O tarihten bu yana Türkçede, Furuğ’un şiirlerinden oluşan pek çok kitap yayımlandı. Bu kitapların hemen hemen hepsi çevirmenin/çevirenin kişisel beğenisi ile oluşturulmuş seçmeler kitabı. Yaşamı boyunca Tutsak (1952), Duvar (1956), İsyan (1957), Yeniden Doğuş (1963) adlı dört kitabı bulunan Furuğ’un genç yaşta ölümünden sonra yayımlanan son kitabı ise İnanalım Soğuk Bir Mevsimin Başlangıcına (1974) olmuştur… Ölümünden sonra neredeyse kırk yıl kimsenin dikkatini çekmeyen Furuğ şiirleri bu sürecin sonunda tekrar gün yüzüne çıkartılmış ve hak ettiği değeri nihayetinde bulmuştur.
Daha küçücük bir çocukken şiir söyleyen Furuğ, genç kızlık döneminde yazdığı üç şiiri alır ve Ruşenfikr Dergisi’nin yolunu tutar. O zamanlar bu derginin editörlüğünü yapan şair Feridun Moşiri, Furuğ’la ilk karşılaşmasını şöyle anlatıyor: “Furuğ Ferruhzad’ın derginin ofisine geldiğini hayal meyal hatırlıyorum. O günlerde Abadan’dan Tahran’a yeni dönmüştü. Kendisini biraz yabancı hissediyordu. Saçları dağılmıştı ve elleri mürekkepliydi. Sanki ellerinde bir dolmakalem parçalanmış ve mürekkebi bulaşmıştı. Beni arıyordu ve ‘Moşiri nerede?’ diye sordu. Yol gösterdiler. Odama geldi, selam verdi ve aynı yerde durdu. Buyur ettim ve oturdu. Onun için çay getirmelerini söyledim ve konuşmaya başladı. Üç tane şiir getirmişti. İlk kez yayımlanması için onlardan birisini seçtim. (…) O şiir Günah şiiriydi. Benim için çok şaşırtıcıydı. Karşımda oturan kişi bir genç kızdan daha çok yetişkin bir kadını andırıyordu.”
Şiir çevirisi zordur
Böyle başlıyor Furuğ’un şiir macerası. Günah işledim hazla dolu bir günah/ Titreyen, mest bir bedenin yanında/ Ey Tanrım ne yaptım bilmiyorum ben/ O sessiz karanlık inzivada diyordu.
Şiir çevirisi zordur. Her türlü çeviri edimi için, tek dili iyi bilmek yetmez belki ama söz konusu şiir olduğu zaman, işler daha da sarpa sarıyor. Biz okurlar, belki de bu yüzden bir şairin farklı çevirmenler tarafından çevrilen aynı şiirini yan yana koyup baktığımızda görebileceğimiz sessel, sözcüksel, ritimsel farklılıkları kıyaslarız. Kulağımıza hangi sesin, imgelemimize hangi sözdiziminin daha yakın geldiğine, hangisinin şiire daha yakın olduğuna bakmak isteriz. Kendi dilinde okuyup yazan okurlar olarak, kaynak dili bilmesek ve orijinal metinle kıyaslayabilecek bir bilgiye sahip olmasak bile, algıladığımız şeyin şiir olup olmadığını, sesin aksayıp aksamadığını, kendi dilimizde bunun bir imgeye denk düşüp düşmediğini anlayabiliriz. En azından aksaklık olduğunda biz de bir terslik olduğunu sezeriz ama belki bunu adlandıramayız. Burada dilimize gelen en kolay sözcükler ‘kötü çeviri’ tamlaması olur. Burada çevirmenin marifeti de önemli yer tutar elbette. Bire bir sözcükleri çevirmekle kendini ödevlendiren çevirmenin yerine, şair olmasa bile dilinin imkânlarından, şiir bilgisinden haberdar olan bir çevirmen bizi ‘şiir’e en fazla yaklaştıracak olan çevirmendir.
Örneğin Furuğ şiirleri çeviren farklı çevirmenlerin çalışmalarına baktığımızda şöyle üç dizeyle karşılaşabiliyoruz:

“Ve bu beton ellerin güçsüzlüğünü”
“Ve bu çimentolu ellerin güçsüzlüğünün”
“Ve bu beton ellerin güçsüzlüğü”
(Birisinde bu dizeye hiç rastlayamıyoruz)
Veya, armağan ile hediye, virane ile harabe, vakit ile zaman, evham ile kuşku, yeniden doğuş ile bir başka doğuş, inanalım ile iman edelim sözcükleri, tamlamaları arasındaki hem ses hem anlam farklılıkları bizi bambaşka yerlere götürür. Burada iki aşamalı düşünmek zorunda kalırız. Birincisi hangi kullanım beni Furuğ Ferruhzad şiirlerine daha fazla yaklaştırır? Ki orijinal dili bilmeden bu soruyu cevaplamamız güçtür. İkincisi ise peki bu çevirilerden hangisi daha şiir tadında? Çünkü ben bir okur olarak, kendi başıma şiire emek verirken çeşitli algılardan faydalanırım, faydalanmak isterim. Okurken beni zorluyor mu? Bir şey kulağımı tırmalıyor mu? Ahengi var mı? Bende hangi adrese denk düşüyor ve benim zihnimde, belleğimde nasıl karşılık buldu? Beni hangi çağrışımlara itti? Tabii ki ne yazma eylemi ne de okuma eylemi, birer matematik problemi çözer gibi denklemde bilinmeyenlerin yerine verileri koymaya benzemez. Yani bu sorulardan söz edebiliriz ve cevaplar da iç içe bir halde karşılığını bulur ama burada olduğu gibi bir düşünüş yolu izlemeyiz.
Tek kişilik devrim
Sonuçta gelmek istediğim yer, bir şiirin ya da bir şairin tüm şiirlerinin onu çevirenler tarafından aslında yeniden yazıldığı. Yani çeviri yapmak demek bir başka dilde yeniden yazmak demek… Özellikle de şiir söz konusu olduğunda bu düşünceye ulaşmak daha da mümkün.
Aynı uçurtmalar için, cıvıl cıvıl, haylaz, afacan sözcüklerini kullanmak yerine Makbule Aras’ın çevirisinde olduğu gibi ‘oyunbaz’ sözcüğünü kullanmanın; Farsça da ‘oyun oynamak’ anlamına gelen ‘baz kerden’ sözcüğünden yol alarak, yaşamı boyunca Farsça şiirler yazan ve şiirlerini bize armağan olarak bırakan Furuğ Ferruhzad’a ve şiirine bizi bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyorum.
Çeviri eserlere bakarken ya da onlarla ilgili tanıtım yazılarını okurken daha çok şiirlerin esas sahibi olan şairinden söz edildiğine tanık oluruz. Ancak o kitabı, o şairi ve o şiirleri bizim ulaşabileceğimiz hale dönüştüren çevirmenler, bu çevirilerin ‘doğru’ ya da ‘yanlış’lığı, ‘iyi’ ya da ‘kötü’lüğü de dikkate alınmalıdır. Bu çeviriler aynı zamanda ‘karşılaştırmalı çeviri okumaları’na imkân vereceği için hepimizin bu tür çalışmalara ihtiyacımız olduğu da aşikârdır.
Furuğ Ferruhzad gibi yaşamıyla ve şiiriyle, neredeyse tek başına devrim yapmış bir şairden elbette uzun süre söz edilecektir, şiirleri, mektupları, günlükleri dilimize çevrilmeye devam edecektir.
Can Yayınları’ndan çıkan, Makbule Aras’ın, Furuğ Ferruhzad’ın tüm şiirlerinden seçmeler yaparak Farsça aslından çevirdiği Yeryüzü Ayetleri, bizi söz ettiğimiz şekilde şairine ve şiirine bir adım daha yaklaştıran bir çalışma olarak ortaya konulmuş.
Ne diyordu Furuğ:

Sanıyorum…
Sanıyorum…
Sanıyorum…
Ve bahçenin kalbi güneşin altında iltihaplanmakta
Hafızası yeşil hatıralardan usul usul boşalmakta… ?
(*) Derya Önder?in 29.02.2008 tarihinde Radikal Gazetesi’nde yayınlanan yazısı

* * * * *
“Benim için en önemli şey şiirdir. Ve şiir, kendime ve kişiliğime karşı duyduğum en büyük sorumluluktur. Hayatıma vermek zorunda olduğum yanıtların en önemlisidir aynı zamanda.”
? Furuğ
“Furuğ`un konuları genellikle hayat, ölüm, mutluluk, keder, doğanın güzelliği, toplumsal baskı ve çirkinlikler, umut, umutsuzluk gibi evrensel temaların yanı sıra kadın ve sevişmenin mistik güzelliğini de kapsar.”
? Ayten Mutlu
“İçerik açısından Furuğ, İran ve dünyadaki ererkilliğe karşıtlığın doğrudan anlatımıdır. İran?da tamamen biriciktir, dünyada ise kadın biriciklerin arasında.”
?Rıza Berahani
Yeryüzü Âyetleri”nin girişinde, Asuman Susam ondan şöyle bahseder:
“Şiir kimi şairler için var etme, kimileri içinse bir var olma hali. Füruğ sanırız ikincilerden. Yazdığı şiirlere tutunarak hayatta kalmayı ‘denemiş’ bir şair kadın.”

Kitap hakkında bilgi
Kitap adı: Yeryüzü Âyetleri
Yayına Hazırlayan: Celâl Üster
Çeviren: Makbule Aras
Yazar: Furuğ
Özgün dili: Farsça
Özgün adı: Esir / Divar / İsyan / Tevellod-é Diğer / İman Beyaverim be Agaz-é Fasl-é Serd
Sayfa sayısı: 114
Yayın tarihi: 2008


Furuğ Ferruhzad?ın Yaşam Öyküsü
20.YY. Fars şiirinin en önemli şairidir Furuğ Ferruhzad. Tahran’da bir albayın ve yarı asil bir annenin kızı olarak 5 Ocak 1935 de doğdu. On altı yaşında İran?ın ünlü simalarından Pevez Şapur ile evlendi. Oğlu Kamiyar,1953?te doğdu. 1954 de eşinden boşanmasının ardından bir daha oğlunu göremedi.
Şiirin yanı sıra sinema ve tiyatro ile de ilgilendi. Çeşitli gazetelerde editörlük yaptı.
On altı yaşında iken yayınladığı Esir adlı ilk şiir kitabının ardından 1956 da Duvar isimli ikinci şiir kitabını yayınladı.
Yirmi iki yaşında yazar ve yönetmen İbrahim Gülüstan?la tanıştı ve sinemaya başladı. Sinemada oyunculuk, senaristlik, kameramanlık,yönetmen yardımcılığı, dublaj, montaj ve yaratıcı film editörlüğü yaptı. 1962 yılında yaptığı bir belgesel filmi o yıl İtalya?da Belgesel Filimler Festivalinde birinciliği elde etti. 1963 yılında yaptığı ?Kara Ev? filmi, Almanya’da düzenlenen Ober Havzen Film Festivalinde en iyi film ödülünü aldı. Bu filmin çekimleri için gittiği Tebriz Cüzamlılar Evi?nde tanıdığı küçük Hüseyin?i evlat edindi.
1962 yılında Unesco Ferruhzad hakkında bir belgesel film yayınladı. Aynı yıl Beernardo Bertolicci de İran?a gelerek Ferruhzad?la ilgili bir belgesel yaptı.
1964 yılında şiirinde dönüm noktası sayılan ?Yeniden Doğuş? isimli kitabınu yayınladı.
Henüz 33 yaşında iken bir trafik kazasında hayata veda etti. Ölümü ile yarım kalan ?İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına? isimli şiir kitabı 1974?te yayınlandı.
1935
Tahranda beş çocuklu orta sınıftan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi
1948
İlkokulu bitirip gazeller yazmaya başladı
1951
Liseyi bitirip Pevez Şapur ile evlendi.
1953
Oğlu Kamyar dünyaya geldi. Aile Ahwaz?a taşındı.
1954
Pevez Şapur ile boşandı. Kamiyar babası ile kaldı ve bir daha oğlunu göremedi. Çocuğunu göremeyişi yaşamı boyunca Furuğ?u derinden etkiledi
1955
İlk şiir kitabı ?Tutsak? Tahran?da yayınlandı
1956
İkinci kitabı ?Duvar? yayınlandı. Bu kitabı eski kocası Pevez Şapur?a ithaf etti. İlk kez Avrupa?ya gitti ve bu yolculuğu ile yeni bir dünya görüşü şekillendi
1957
?İsyan? isimli şiir kitabı yayınlandı. Film yönetmeni İbrahim Gülüstan?la tanıştı ve onun asistanı oldu. Bu arkadaşlıkları zaman zaman çekişmelerle de olsa Furuğ?un ölümüne dek sürdü.
1959
Film yapımı hakkında bilgilenmek için İngiltere?ye gitti. ?Yeniden Doğuş? isimli kitabını tamamladı. Aynı yıl ?Bir Ateş? filminin yapımına başladı

1961
?Su ve Isı? filminin ücüncü bölümünün yapımı
?Dalga Mercan ve Kaya? filminin yapımcı yardımcısı
?Bir Ateş? filminin üstün başarısı ve İngiltere?ye ikinci yolculuk,Keyhan gazetesinde bir dakikalık reklam filmi yapımı
1962
Cüzzamlılar hakkında film yapımının ön çalışması için Tebriz?e ilk yolculuk
Bitirilemeyen ?Deniz? adlı filmde yapımcı, prodüktör, ve oyuncu olarak yer alması
Sonbaharda Tebriz?e ikinci yolculuk
?Ev Karadır? filminin yapımı ve montajı
1963
?Ev Karadır? filminin Alman Oberhausen film şenliğinde büyük ödülü alması
1964
?Kerpiç ve Ayna? filminin bitimi
Yayınlanan şiir kitaplarından derleme ilk antolojisinin basımı
1965
Unesco tarafından yaşamı hakkında yarım saatlik bir belgesel film yapımı
Bernardo Bertolucci?nin hakkında 15 dakikalık bir film yapması
1967
13 Şubatta geçirdiği trafik kazası ile hayatının noktalanması ve durmaksızın yağan bir kar altında ağaçların soyundan olan bu kadın şairin köklerinin toprağa salınışı…
Kitapları:
1955-?Tutsak?
1956-?Duvar?
1957-?İsyan?
1963-Yeniden Doğuş
1967 -son kitabı ?İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına? yı tamamlayamadan öldü

Kuş Sadece Bir Kuştu
kuş, ne koku, ne güneş ah, dedi
bahar gelmiş
ve eşimi bulmaya gideceğim ben

kuşsofanın kenarından
uçtu, bir haber gibi uçtu ve gitti
kuş küçücüktü
kuş düşünmüyordu
kuş gazete okumuyordu
kuşun borcu yoktu
kuş insanları tanımıyordu

kuş havada
tehlike ışıklarının üstünde
bihaberliğin irtifasında uçuyordu
ve mavi anları
çılgınca deniyordu

kuş, ah, sadece bir kuştu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here