21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak / Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi – Kaan Ağartan (Derleyen), Ayşe Buğra (Derleyen)

Polanyi’nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulgularından yararlanarak 19. yüzyıl piyasa ekonomisini karşılaştırmalı tarihsel bir perspektifle ele aldığı çalışmalarında merkezî sorun bellidir: Toplumun, piyasa mantığına siyasi iradeyi baltalayacak şekilde boyun eğmesi. Ancak Polanyi sadece bir akademik figürden ibaret değildir; siyasi gündemi olan bir araştırmacı, karmaşık bir toplumda bireysel özgürlüğün temeli ile derinden ilgilenen, Marksist olmayan bir sosyalisttir.

Polanyi piyasa ekonomisinin kendiliğinden ortaya çıkmış bir olgu olmadığını, aksine emek, toprak ve parayı meta olarak gösteren birtakım kurumsal değişiklikler aracılığıyla gerçekleştirilen bir “siyasi proje” olduğunu güçlü bir biçimde savunmuştur. İşte bu derleme de söz konusu metalaşma sürecinin günümüzdeki dinamiklerini inceliyor. Piyasa ekonomisinin “doğal” bir düzen olduğuna dair liberal algının etrafındaki gizem perdesini dağıtmaya odaklanıyor…

Ayşe Buğra, Manfred Bienefeld, Pat Devine, Hannes Lacher, Guy Standing, José Luis Rey Pérez, Bob Jessop, Gürol Irzık, Virginia Brown-Keyder, Frederic C. Deyo, Kaan Ağartan, Kevin Young, Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves’in kapsamlı makaleleriyle…


KÜNYE
21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak
Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi
Kaan Ağartan (Derleyen), Ayşe Buğra (Derleyen)
İletişim Yayınları
2. baskı – Mart 2016
357 sayfa


Kitapta yer alan bölümler
Finans Diktatörlüğünün Muhafazası İçin Çifte Hareketin Bastırılışı Manfred Bienefeld
1970’ler ve Sonrası: Enflasyonun Ekonomi Politiği ve Sosyal Demokrasinin Krizi Pat Devine
Hafif Dönüşüm: Karl Polanyi’nin Mirasına İtiraz Hannes Lacher
Küresel Dönüşümde Emeğin Yeniden Metalaşması Guy Standing
Çalışma Hakkı Toplumsal Dışlanma Yolu Mu? Çalışma Hakkı Güvencesi Olarak Temel Gelir José Luis Rey Pérez
Hayali Bir Meta Olarak Bilgi: Polanyici Bir Yaklaşımın Katkıları ve Sınırları Bob Jessop
Neoliberal Dünyada Bilimin Ticarileşmesi Gürol Irzık
Fikri Mülkiyet: Metalaşma ve Bundan Hoşnut Olmayanlar Virginia Brown-Keyder
Polanyi’nin Çifte Hareket Kavramı ve Günümüz Piyasa Toplumunda Siyaset Ayşe Buğra
Doğu Asya Emek Sistemlerinde Reform: Çin, Kore ve Tayland Kaan Ağartan, Frederic C. Deyo
Zayıf Aktörlerin Sımsıkı Sarılması: Avrupa Birliği’ndeki Küçük Ölçekli İşletmeler Örneği Üzerinden Ekonomik Serbestleşmeye Yönelik Toplumsal Desteği Açıklama Kevin Young
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Piyasa Toplumu: Brezilya’da Kredi ve Bankacılık İçerimi Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here