Büyüyen İşçi Sınıfı “Elveda Proletarya” Diyenlere Yanıt, Elif Çağlı ‘ Son gülen iyi güler! ‘

Elif Çağlı’nın Büyüyen İşçi Sınıfı “Elveda Proletarya” Diyenlere Yanıt adlı kitabında, işçi sınıfının devrimci misyonunu yitirdiğini iddia eden ve buna teorik bir dayanak oluşturmak için onun kapsamını daraltan görüşlerle hesaplaşılıyor. Bu görüşlerin, esas olarak, sınıf mücadelesinin gerilediği dönemlerde büyük bir umutsuzluğa kapılıp yılgınlığa düşen ve kendi olumsuz ruh hallerini teorileştiren sol entelektüalizmin eseri olduğu ortaya koyuluyor.
İşçi sınıfının kapsamı konusu, sol içerisinde büyük kafa karışıklıklarına yol açan ve sonuçta örgütlenme ve devrim perpestifleri de dahil çok geniş bir alanı etkileyen bir sorundur. Bu bağlamda, kitapta, işçi sınıfının yapısı ve kapsamı, hizmet üretimi, üretken emek üretken-olmayan emek, işsizlerin sınıf içerisindeki yeri, devlet memurlarının konumu gibi konular ayrıntılı olarak ele alınıyor.
Burjuvazi, uzun bir süre boyunca “tarihin sonu”nu ilan ederek, kapitalizmin krizlerden, sınıf mücadelesinden ve elbette ki proletaryadan kurtulabileceği hayaline kapılmıştı. Dünya burjuvazisinin Marksizme karşı yürüttüğü ideolojik propaganda döneminde, proleteryaya veda etme eğiliminin nasıl moda haline getirilmek istendiğine dikkat çeken yazar, bu tür eğilimlere şu yanıtı vermekte: “Kapitalist ekonominin yükseliş kaydettiği bir dönem boyunca, kendi sistemine güven tazeleyen burjuvazinin görmezden gelmeye, yok saymaya çalıştığı işçi sınıfı, şimdi çeşitli ülkelerde tekrar yavaş yavaş atağa geçmeye hazırlanan hareketiyle dünyaya şöyle sesleniyor: Son gülen, iyi güler!”

Tanıtım Yazısı

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
I. PROLETARYAYA VEDA EDEN AKADEMİK MARKSİZM

II. BİR BÜTÜN OLARAK İŞÇİ SINIFI
İşçi Sınıfının Kapsamı
Kendiliğinden Sınıf ve Kendisi İçin Sınıf
Sınıfın Devrimci Potansiyeli Üzerine

III. İŞÇİ SINIFININ YAPISI
Kapitalist Üretim Alanı ve Üretken Emek
Dolaşım Alanı ve Üretken Olmayan Emek
Değişik Yönler İçeren Hizmet Üretimi
Devlet Memurlarının Konumu
İşsiz İşçiler

IV. ?ORTA SINIF? MI, YOKSA İŞÇİ SINIFI MI BÜYÜYOR?

V. ?SANAYİSİZLEŞME? Mİ, ?ROBOTLAŞMA? MI, YOKSA KAPİTALİST GELİŞME YASALARI MI?
?Sanayisizleşme? mi?
?Robotlaşma? mı?
Serbest Zaman Yaratma Sorunu
?Merkez? ve ?Periferi? Tartışması

VI. İŞÇİ SENDİKALARININ ÖNEMİ
index

Büyüyen İşçi Sınıfı / “Elveda Proletarya” Diyenlere Yanıt / Elif Çağlı
Tarih Bilinci Yayınevi / Teori ve Tarih Dizisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here