Corona Kontrol Altında – Dr. Suat Kamil Aksoy

Salgın ilk günlerinde biraz küçümsenmişti. Ama fatura görünür hale geldikçe siyaset konuya adapte oldu. Daha doğrusu oldu sayabiliriz. Kimi liderler umursamazlık sergilemeye devam etseler bile kitlelerin geliştirdiği refleksler bu durumu belirli ölçüde telafi edebiliyor. Gelinen son aşamada salgın bitmemiş olsa bile serbest bırakıldığında yaratabileceği devasa yıkım karşısında düşük bir maliyetle konu kapanacaktır.

Yapılan testler belirli bir maliyet oluşturuyor. Ancak bu öyle devasa bir maliyet değil. Dünya ekonomisi için sinek vızıltısı sayılır. Belki ilk etapta alınmış önlemlerin üretimi belirli ölçülerde kesintiye uğratmış olması çok daha büyük bir maliyet oluşturuyor. Ancak bunlar mücadeleyi öğrenme süreçlerinin maliyetidir. Zaman içerisinde virüsü geriletme ile uyumlu bir üretim tarzı yüksek maliyet oluşturmayacak bir biçimde oluşacaktır. Bu türden doğal felaketlerle hızlı reflekslerle ve uygun tedbirlerle ve elbette halkın işbirliği ve doğru bilgi akışı sayesinde mücadele edilmesinin mümkün olduğu artık ispatlanmış oldu. Elbette sürecin bütün dünyada tamamlanması için henüz zamana ihtiyaç var. Ortak kabullerin oluşması ve biraz da deneysel sürecin sonuçları nihai ortamı şekillendirecektir. Deneyimlerimizden en önemlisi salgında en büyük zayıf noktamızın okullar olduğunu gösteriyor. Geriye dönük incelemeler bu konuyu aydınlatacaktır. Dahası bir de normalleşme süreçlerinin sonuçları da okulların salgın sürecindeki etki gücünü ortaya çıkaracaktır. Ekonomik maliyetleri de olan eve kapanma süreçlerini üretimle uyumlulaştırma etkinlikleri bir yandan önemli bir deneyim oluşturmaktadır. Geliştirmeye açık olan bu yolların barındırdığı sorunlar tecrübe edilmiş de oldular. Örneğin uzaktan eğitim çok açık ki daha güçlü bir veri akış sistemine gereksinim duymaktadır. Doğrudan eğitimle boy ölçüşebilecek biçimlerin yaratılması ile birlikte bu sektörde çok büyük verimlilik artışları gündeme gelebilir.

Corona gerekçesiyle içine girilen süreç aslında başka bulaşıcı hastalıklar bakımından da çeşitli kazanımlara yol açacaktır. Çok belli ki dünya bu türden salgınlara kitlesel bir araya gelme ortamları nedeniyle çok daha müsaittir. Daha tehlikeli ve hasar verici organizmalar düşünülerek hayat buna göre yeniden şekillendirilmek durumundadır.

Genel olarak ikinci ve büyük bir salgın dalgasının gelme olasılığı kalmamıştır. Elbette virüs ortadan kaldırılmadan açılan okullar bize bir patlama biçiminde olmasa bile salgında büyüme olarak yansıyabilir Ancak buna karşı alınacak önlem zaten bellidir. Normalleşme sonucunda salgının geriletilmesi süreci biraz aksayabilir. Ancak takip sistemi ve yerel karantina uygulamaları bun sorunu da zaman içerisinde çözecektir.

Dünya eskisine göre çok daha iç içe yaşamaktadır adeta bütünsel bir organizma gibidir. Son olayda olduğu gibi total tehditlerle bundan sonra da karşılaşabilir.Bu konuda kamusal bir bilinç yükselişi yaşanmış oldu. Bundan sonra total sorunlar için daha güçlü iradeler oluşacaktır. İklim sorunu gibi bir çok total sorun konusunda ciddi ilerlemeler olabilir. Bu bakımdan fosil yakıtlar konusunda gelişmeler beklemek gerekir.

Petrol fiyatlarında üretimde daralmayı takip eden aşırı çöküntüye bakılırsa fosil dışı enerji kaynaklarında bir büyüme yaşanması halinde örneğin petrole dayalı ekonomilerin çöküntüye uğrayacakları pratik olarak kanıtlanmıştır.

Bilgi çağının büyük ekonomilerinin liderliğini yürüten güçlerin gerçekte hiç bir akıl gücünün bulunmadığı son salgın vesilesiyle artık açık hale gelmiştir. Dünyayı yöneten herhangi bir güç bulunmamaktadır. Sadece kendiliğinden yürüyen bir akış vardır. Bu akışın kimi öğelerini kendi marifeti olarak sunan özneler gerçekte hiç bir bilince sahip değildir. Onlar da akışın parçalarıdır. Bu nedenle dünyanın esnek ve öngörülü bir yönetime ihtiyacı olduğu da anlaşılmaktadır.

Dr. Suat Kamil Aksoy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here