Devrimci Dram Yazarı Georg Büchner – Şara Sayın

“Gözlerini yukarıya çevir ve seni ezen, ancak senden emdiği kan ve isteksizce ödünç verdiğin kolların kadar güçlü olan o ufak çete kaç kişidir bir say.” Georg Bücher

Bücher, büyük felsefi ve metafizik sistemlerin ve klasik çağın ideal güzellik anlayışının karşısına sosyal, teknik, ekonomik ve bilimsel gerçeğin en yüksek, en büyük, en kudretli güç olarak çıktığı bir yüzyılın başlangıcında yaşar. Büchner idealizmi, klasik ve romantik çağı arkada bırakmıştır.

Bu bakımdan Büchner’in sanatçı olarak yüklendiği görev son derece güç bir görevdir. Büchner’in karşısında çözülmesi kolay olmayan sorunlar çıkar: bu yepyeni gerçeği ve bu gerçeğin zorunlu kıldığı ‘insan’ı nasıl dile getirmelidir? Yazacağı dramın, yani bu gerçeğin ve onun içinde yaşayan insanın dramının ‘biçim’i nasıl olmalıdır?

Büchner’in biçim anlayışı, özellikle dialog tekniği, olsa da Beckett’in, lonesco’nun ve Adamov’un dialogları ile karşılaştırılabilir. Bu yüzdendir ki bu modern yazarlar dram görüşlerinde çok defa Büchner’e işaret ederler. Adamov ise Büchner’i ‘modern tiyatro’nun öncüsü olarak gördüğünü özellikle belirtir.

Devrimci Dram Yazarı Georg Büchner / Şara Sayın
Multilingual Yabancı Dil Yayınları;
İstanbul, 2006, 233 sayfa

Karl Georg Büchner, ( d.17 Ekim 1813 – ö.19 Şubat 1837) Alman oyun yazarıdır. 20. yüzyıl Alman tiyatrosunun temellerini atmıştır. Alman romantizminin aksine yapıtlarında, insanları toplumsal, tarihsel ve psikolojik boyutları ile ele aldı. 1835’de yazdığı, ilk oyunu olan Danton’un Ölümü, Fransız Devrimi’ni konu alıyordu. 1836’da yazmaya başladığı fakat yarıda kalan oyunu Woyzeck sonradan Alban Berg tarafından opera olarak bestelendi. Lenz adında bir uzun Öykü yazmıştır.
Darmstadt yakınlarındaki Goddelau’da dünyaya geldi.1831’de Strasbourg’da tıp okumaya başladı.1833’de Giesen Üniversitesi’ne geçti; felsefe,tarih dersleri aldı.1834’te “Hessenli Köy Habercisi” adlı bir bildiri dağıtarak, köylülere kendi haklarını elde etmeleri ile ilgili bir çağrıda bulundu.Ancak bizzat köylüler tarafından ihbar edilip, kaçmak zorunda kaldı.1835’te Zürich Üniversitesi’nde doğa bilimleri doktorası yaptı.Victor Hugo’dan oyunlar çevirdi.1836 yılında Zürich Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Anatomi kürsüsünde hoca oldu.
Çağdaş tiyatronun gelişmesinde derin bir etkisi olan Büchner, bir oyun yazarının tarihle ilgilenmesi gerektiğini savunmuş ve bireyin adaletsiz toplumsal yaşam düzeni içinde yalnızlığını ve iletişimsizliğini, toplumsal ve tarihsel koşulların elvermezliğini ortaya koymaya çalışmıştır.Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketinin etkilerini taşıyan yapıtlarında, tarihte halkın konumu, sıradan insanların yazgı sorunlarını (Danton’un Ölümü), monarşinin gülünçlüğü (Leonce ve Lena), insan kişiliğini ezen toplumsal baskıyı ve bu baskıya karşı bilincin uyanışını (Woyzeck) işleyen Büchner, son yıllarında içinde yaşadığı Alman romantik akımını aşmış, yeni bir gerçekçilik anlayışıyla kesin kurallara bağlı dramatik tiyatro anlayışının dışına çıkmıştır.

Bazı Oyunları
? Danton’un Ölümü
? Lenz
? Woyzeck
? Leonce İle Lena
Maddeci düşünür Ludwig Büchner onun kardeşidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here