Devrimin Aynası Tolstoy – Vladimir İlyiç Lenin ‘Milyonlarca köylünün isyanı ve umutsuzluğu… İşte, Tolstoy’un eleştirisinde birleşen bu ikisiydi’

Tolstoy hakkındaki 5 makalesini içeren “Devrimin Aynası Tolstoy” da Vladimir İlyiç Lenin, Tolstoy’un Rus toplumunu anlatmadaki sanatsal başarısının ve ustalığının hakkını veriyor, ancak, “kölelik çağının büyük sanatçısı” dediği Tolstoy’u o dönemde “insanlığın kurtuluş yolunu keşfetmiş bir peygamber” olarak düşünenlere de tepkili. Lenin, 1908’de Lev Tolstoy’un 80. doğum yılında yazdığı makalenin başlığını “Rus Devriminin Aynası Tolstoy” diye atmıştı. Lev Tolstoy, hem devrim öncesi Rusya’da etkili olan eserleri ve öğretisi ile, hem de Rus toplumunu anlatmadaki ustalığıyla uzunca süre tartışmalarda yerini aldı, almaya da devam ediyor.
Tolstoy, sanatı, öğretisi ve yanılgılarıyla, Rus devriminin o günkü sorunlarını başarıyla yansıtıyor, Rus devrimine “ayna” tutuyor.
“Milyonlarca köylünün isyanı ve umutsuzluğu… İşte Tolstoy’un eleştirisinde birleşen bu ikisiydi” diyor Lenin. Bolşeviklerin merkezi yayın organı Proletari’de 1908 yılında yazdığı “Rus Devriminin Aynası Tolstoy” başlıklı makalede, o günlerde yoğun biçimde tartışılan Tolstoy’u ele alıyor. Tolstoy’u ele alma nedenini “Biz bugün gerçekten büyük bir sanatçıyla ilgileniyorsak, bu sanatçı eserlerinde devrimin en azından birkaç önemli yönünü yansıttığı içindir” diye özetliyor. Tolstoy, Rus Burjuva Devrimi gelip çattığında milyonlarca Rus köylüsünün duygu ve düşüncesine tercüman olmuştur. Devrimimizin bir burjuva köylü devrimi olarak özelliklerini dile getirdikleri için Tolstoy’un görüşleri orjinaldir. Bu açıdan incelendiğinde, görüşlerindeki çelişkilerin, devrimimizde köylülüğün oynadığı tarihsel roldeki çelişkilerin aynası olduğu anlaşılır” diyor Lenin. Diğer makalelerinde de “ütopik”, “gerici”, “idealist” diye nitelendirdiği Tolstoy öğretisine karşı mücadele edilmesi gerektiğini dile getiriyor.

http://www.evrensel.net/03/08/28/kultur.html#2

Devrimin Aynası Tolstoy
Yazar: V.İ.Lenin
Yayınevi: YGS Yayınları
ISBN: 9757012602
Basım tarihi: Ağustos 2003

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here