Emek ve Teknoloji / Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri – Gamze Yücesan Özdemir

Tan Kitabevi Yayınları’ndan 2009 yılının Eylül ayında çıkacak olan, Türkiye?de sendikaların yeni iletişim teknolojileri ile ilişkilerini mercek altına alan “Emek ve Teknoloji / Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri” adlı çalışmada Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, çeşitli sendikalarda gerçekleştirdiği derinlemesine mülakatlardan yola çıkarak sınıf hareketinin pek bilinmeyen bir alanına ışık tutuyor.
Teknolojinin mücadeledeki yerini sorgulayan Gamze Yücesan-Özdemir, e-sendika, sanal sendika ve siber-sendika gibi kavramlar üzerinden yürütülen kuramsal tartışmaları ele alıyor. Yazar, sendikaların enternasyonalist, katılımcı ve mücadeleci siyaset arayışlarında teknolojinin sağlayabileceği olanakları belirlemeye çalışıyor.
Yeni iletişim teknolojilerinin sendikal yapıları, sendikal mücadeleyi, sendikal kültürü ve siyaseti nasıl dönüştürdüğünü ortaya çıkarmaya çalışan çalışma, aynı zamanda sınıf mücadelesinin içinde akacağı yeni kanalların neler olabileceği tartışması açısından da anlamlı ipuçları sağlıyor.
Türkiye?nin sendikal bunalımından yola çıkan çalışmada, ?etkin ve verimli sendikacılık?, ?muhafazakar sendikacılık? ve ?katılımcı ve mücadeleci sendikacılık? olarak tanımlanabilecek üç farklı sendikacılık tarzının, teknoloji ve mücadele arasında kurduğu farklı bağlar ve yarattığı farklı örgütlenme biçimleri, emeğin mücadelesinin ihtiyaçları açısından değerlendiriliyor.
Tanıtım Yazısı

SUNUŞ
Bu çalışma, Türkiye?de sendikaların yeni iletişim teknolojilerini temel alan siyasetlerini, siyasalarını (politikalarını) ve pratiklerini incelemektedir. Bu çalışma, yeni iletişim teknolojilerinin, sendikal yapıları, sendika içi ve dışı iletişimi, sendikaların tabanla ilişkilerini, sendikaların küresel sendikal hareketle ilişkilerini, sendikal mücadeleyi, sendikal kültürü ve sendikal siyaseti nasıl değiştirip/dönüştürdüğünü mercek altına almaktadır.
Bu çalışma kapsamında, üç konfederasyonda (Türk-İş, DİSK ve Hak-İş) ve sekiz farklı işkolunda örgütlü on iki sendikada (Petrol-İş, DİSK Tekstil, Tes-İş, Selüloz-İş, Tek Gıda-İş, Türk Metal, Birleşik Metal-İş, Çelik-İş, Belediye-İş, Genel-İş, Hizmet-İş), uzman ve yöneticilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sırasında, sendika ve konfederasyonlarının kapılarını açan, sendika-akademi dayanışmasına örnek teşkil eden bir biçimde, araştırmaya ilgi gösteren, destek veren ve değerli zamanlarını ayıran tüm sendika uzman ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, çalışmanın gerçekleşebilmesi için sendikalar ve konfederasyonlar içinde yol alınmasına yardımcı olan Asalettin Aslanoğlu?na, Recep Atar?a, Hasan Tahsin Benli?ye, Aziz Çelik?e, Gökhan Atılgan?a, Burak Yüceyalçın?a, Mehmet Ali Candan?a, Mecit Hazır?a ve Şahin Selim?e özel bir teşekkür sunuyorum. Sayın Mahmut Seren, beni ve bu çalışmayı çok destekledi, sendikasının kapısını sonuna kadar açtı ama çalışmanın sonunu göremeden beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla anıyorum, ?Başkan, umuyorum ki sizi ve mücadelenizi yaşatacak bir çalışma oldu.? Yalnızca bu çalışmada değil, hep desteklerini gördüğüm ve sendikal hareketi hayatıma dahil eden Murat Özveri, Ayfer Eğilmez ve Gaye Yılmaz, her şey için teşekkürler.
Derinlemesine görüşmeler için değerli zamanlarını ayıran herkese borçluyum çünkü onlar olmasaydı bu çalışma olmazdı:
Şule Çelebi, Hasan Kozan, Öznur Gündoğdu-Türsoy, Sabahattin Eruyanık, Muharrem Kılıç, Rukiye Ateş, Kani Beko, Özgün Millioğulları, Hülya Yeşilgöz, Candan Er, Hülya Soydam, Selçuk Ertan, Zafer Aydın, Polat Akbaş, Engin Yılmaz, Hasan Bilgiç, Can Şafak, Mahmut Arslan, Yahya Düzenli, Remzi Karataş, Veysel Kubilay, Cafer Akkaş, Sami Sandal, Adnan Serdaroğlu, Özkan Atar, Hasan Aktaş, Gökhan Düren, Sebahattin Gerçeker, Selçuk Göktaş, Mustafa Şahin, Bayram Eren, Sevkuthan Nevsuhan, Mükremin Tosun, Resul Liman, Enver Karakoç, Mehmet Ali Yıldırım, Gün Bulut, Nihat İlter, Aşkın Süzük, Necla Akgökçe, İsmet Yiğit, Mustafa Çavdar, Salih Kılıç, Aziz Konukman, Şule Özkuzukurtaran, Enis Bağdadioğlu, Uğraş Gök, Namık Tan, Ergin Ersan, Şenel Oğuz, Nurgül Kayaturan, Hakkı Çoşkun, Pınar Alkan, Burcu Oyan, Tülay Özerman, İsmail Hakkı Kurt, Bülent Yalçınkaya, Erdoğan Kefeli, Mustafa Bozdemir, Ergin Aşlan, Hüseyin Canbal, Esra Özön, Süleyman Çelebi, Musa Çam, Fahrettin Erdoğan, Kıvanç Eliaçık, Mete Sönmez, Halime Aydın, Çağrı Özcan, Ertan Gençtürk, Oğuz Bedir, Jülide Sarıeroğlu, Birsen Çiçek.
Derinlemesine görüşmelerin yapılması sırasında bana yardımcı olan Hülya Erkanlı, Gökhan Demirkol ve çalışmanın İstanbul ayağının yürütülmesindeki büyük emeği ve çabası ile Tolga Alkan, bu çalışmayı var edenler arasında, sağ olsunlar. Web sitelerinin incelenmesinde Erman Yüce ve Elif Kesici ve web sitelerini daha derinden analizinde verdiği emek için Funda Şenol Cantek, sizlere de teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın öncesinde, çalışma sırasında ve sonrasındaki desteği için Levent Cantek?e teşekkür borçluyum.

Funda Başaran Özdemir?in ve Aylin Aydoğan?ın, çalışmanın son aşamasında kritik müdahaleleri ve destekleri çok hayatiydi, var olsunlar. Ahmet Alpay Dikmen, beni Tan Kitabevi Yayınları ile tanıştırdı, hep dostluğunu gördüm, sağolsun. Ayşegül ve Necmettin Özdemir, tereddütlerimin ve endişelerimin biteviye tekrarı sırasında büyük dostluklarını hiç esirgemediler, iyi ki varlar. Sevim Yücesan, hem metnin diline önemli katkılar sağladı hem de müthiş lojistik destek verdi, kocaman bir teşekkür ediyorum kendisine.
Ali Murat Özdemir, çalışmayı okudu, eleştirdi ve katkıda bulundu, ama en önemlisi, bu çalışmayı çok destekledi, teşekkürler.
Ve Sevgili Güneş Ada, kitabın ismine ve kitabın kapağına yönelik eleştirileri ve katkıları ve ayrıca kendisine ayrılması gereken ama ayrılamayan zamanlarda gösterdiği sabrı için kendisine minnettarım ve ayrıca çok şanslıyım.
Bu araştırma, TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu konuda büyük destek sağlayan TÜBİTAK SOBAG dairesine, en başta başkanlığına, bu projeyi desteklemeye karar veren tüm jüri üyelerine, akademisyen ve uzmanlara ve bu süreçte idari destek sağlayan tüm birimlere teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak, Tan Kitabevi Yayınları?nın genç emekçilerinin ve onların özverili ve titiz çalışmalarının kitabın son halini almasında büyük payı var, hepsine çok teşekkür ediyorum.
Umulan odur ki; bu çalışma, yeni iletişim teknolojileri ile sendikalar arasındaki ilişkinin mevcut durumunu gözler önüne sermenin yanında ve ötesinde, sendikaların yeni iletişim teknolojilerini temel alan mücadele arayışlarında ufuk açıcı olabilir.

Gamze Yücesan-Özdemir
Çayyolu, Ankara, 2009

KİTABIN KÜNYESİ
Emek ve Teknoloji / Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri – Gamze Yücesan-Özdemir
Tan Kitabevi Yayınları
Basım Tarihi:Eylül 2009
Sayfa Sayısı: 283

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
GİRİŞ
Türkiye?de Sendikal Bunalım
Türkiye?de Sendikaları ve Yeni İletişim Teknolojilerini Araştırmak:
İktidar İlişkileri ve Bilginin Doğası

1. TEKNOLOJİNİN MÜCADELESİ
Enformasyon Devriminden Sonra
E-sendika, Sanal Sendika ve Siber-Sendika

2. MÜCADELEN İN TEKNOLOJİSİ
?Teknolojik Determinizm?i ve ?Teknoloji Fetişizmi?ni Sorgulamak
Sınıf Örgütü Olarak Sendika: Katılımcı ve Mücadeleci Siyaset
Küresel Emek Hareketi, Enternasyonalizm ve Sendikalar

3.SENDİKAL YAPI, SENDİKAL BÜROKRASİ VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Sendika Yöneticileri: ?Tekno-kullanıcı?lar ve ?Sosyolojik Vaka?lar
Sendika Uzmanları: ?Atanmış?lar ?Seçilmiş?lere Karşı
?Sendika Bilgi Sistemleri? mi Mücadeleci Geçmişi Arşivleme? mi?
?Gelen-Giden Evrak? ile ?Sağ Tıkla ve Kaydet? Arasında E-devlet, Yönetişim ve Sosyal Diyalog
?Sanal Demokrasi Oyunları?
Mobil Sendika

4. TABANLA İLİŞKİLER
Üyeler Yeni İletişim Teknolojilerine Ulaşıyorlar mı Ulaşamıyorlar mı?
Görsel Eğitimin Getirdikleri ve E-eğitimin Getirecekleri
Toplu İş Sözleşmesi Süreci: ?Uzun?, ?Can Alıcı? ve ?Spekülasyona Açık?
Sendikaya Katılım: ?İşçiyim, Şikayetçiyim?
?Muhalifliğin Önü Açılıyor? ama ?Muhaliflik İyi de, Gerekli mi??

5. SENDİKAL MÜCADELE VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ:
DAYANIŞMA MI BİREYSELLE ŞME Mİ?

Sendikal Mücadelede Konjonktürel Durumlar: Direnişler, Özelleştirmeler?
Örgütlenmede Sendikanın Yeni ?İmajı?
Örgütlenmeyi Örgütlemek
?Örgütlenme Göz Göze Olur?
Alternatif Medya ve Kamuoyu: Yazılı Kültürün Sonu-Görsel Kültürün Yükselişi
?Bir Tık da Sen Ver?: Sanal Miting
?Soğuk?, ?Yalnız? ve ?Sanal? Birey

6. KÜRESEL SENDİKAL HAREKET VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
?Küresel Sendikal Harekete Eklemlenmiyoruz ama Eklemlenmeli miyiz??
Küresel Dayanışmanın Farklı Mecraları
Yabancı Dil: Türkiye Sendikal Hareketinin Bam Teli
?Uluslararası Camiaya Milli Takım Hüviyeti ile Çıkmak?

7.SENDİKAL KÜLTÜR, SENDİKAL SİYASET VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
?Bilgi Toplumunun Sendikasıyız?
?Sınıfı, Başka Bir Dünyayı ve Geleceği Önemsiyoruz?
?Sendikanın ?E?si, ?Sanal?ı, ?Siber?i Olmaz?
?Sendikaya Teknoloji Geldi, Mertlik Bozuldu?
Sendikal Siyaseti Web Sitesinde Aramak

8. SONUÇ: ÜÇ FARKLI SENDİKACILIK
Etkin ve Verimli Sendikacılık
Muhafazakar Sendikacılık
Katılımcı ve Mücadeleci Sendikacılık

EKLER
Kaynakça

Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Hakkında Bilgi

Çalışma alanları:

1. Eğitim
Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1992

Yüksek Lisans
The Graduate School of European and International Studies University of Reading, England, 1993

Doktora
Institute of Development Studies University of Sussex, England, 1998

2. Mesleki Deneyim
Tarihler / İşverenin Adı ve Adresi / Görev Ünvanı
1991-1992, Cumhuriyet Gazetesi, Muhabir (Yarı-zamanlı)

1993-1994, Bayındır Holding, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Uzmanı

1998, Institute of Development Studies, University of Sussex, England-Misafir Öğretim Üyesi

2000, Petrol-İş, Sendika Eğitimcisi

1999-2004, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yardımcı Doçent

2004-2006, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Doçent Dr.

2006-, İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Doçent Dr.

3. İdari Görevler
SBVT Bilim Kurulu Üyesi, Ulakbim, Tübitak
AB 7. ÇP Tematik Alan Koordinatörü, Sosyal ve Beşeri Bilimler

4. Proje ve diğer etkinlikler
Türkiye?de İletişim Teknolojileri, Demokrasi ve Sosyal Politika: E-sendika üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü.

TourEast ? Training of Unemployed Middle Age Women for Employability in Tourism Sector (TourEast ? TR/06/B/P/PP/178125), Leonardo Da Vinci Community Vocational Training Action Programme, Araştırmacı, 2006-2009.

An International Study of the Quality of Working Life in the Automobile Industry, ESRC Projesi, Araştırmacı, 2001-2004.

Petrol, Kimya ve Lastik Sektöründe Çalışan İşçilerin Eğitimi, Petrol-İş Projesi, Proje Danışmanı, 2000-2001.

Stewart P, Pulignano V, Lewchuk W, Ramalho J, Santana M, Yates C, Danford A, Saruta M, Yücesan-Özdemir G, ?Patterns of Labour Control and the Erosion of Labour Standards. Towards an International Study of the Quality of Working Life in the Automobile Industry (Brazil, Canada, Italy, Japan, the UK and Turkey)?, ESRC Projesi.

Stier, H. and Yücesan-Özdemir, G. ?Women, Work and Family: A Israel-Turkey Comparative Study?, Department of Labor Studies, Tel-Aviv University.

4. Bilimsel Yayınlar
4.1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M. ?Turkey?, Trade Union Revitalisation: Trends and Prospects in 38 Nations, C. Phelan (ed.), Oxford: Peter Lang, 461- 475 (2007).

2. Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. ?Labour, Law and Society in Turkey: Regulationist Reflections on the New Labor Act?, International Journal of Middle East Studies (hakem sürecinde) (Social Sciences Citation Index)

3. Özkan, Ö., Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. ?The Researches on ?Unemployment and Health? in Turkey: A Critical Review?, Public Health (hakem sürecinde) (Social Sciences Citation Index)

4. Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. ?Labour Law Reform in Turkey in the 2000s:
the Devil is not in Detail but in the Legal Texts too?; Economic and Industrial Democracy, 27(2) 311-331 (2006). (Social Sciences Citation Index)

5. Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M. ?Social Regulation under Neo-Liberalism: New Forms of Labour Contract and Labour Flexibility in Turkey? South East Europe Review, 8(3), 63-78 (2005). (Labourline Index)

6. Özdemir, A. M., Erel, D. and Yücesan-Özdemir, G. ?Rethinking Informal Labour Market in Turkey: A Possible Politics for Unions?, South East Europe Review, 7(3), 33-42 (2004). (Labourline Index)

7. Özdemir, A.M. and Yücesan-Özdemir, G. ?Living in Endemic Insecurity: An Analysis of Turkey?s Labour Market in the 2000s?, South East Europe Review, 7(2), 33-42 (2004). (Labourline Index)

8. Yücesan-Özdemir, G. ?Neo-Liberal Social Policy and Production Politics in Turkey,? Turkish Studies, 4(3), 178-199 (2003). (International Political Science Abstracts)

9. Yücesan-Özdemir, G. ?Hidden Forms of Resistance Among the Turkish Workers: Hegemonic Incorporation or Building Blocks for the Working Class Struggle??, Capital and Class,81, Autumn, 31-61 (2003). (Social Sciences Index)

10. Yücesan-Özdemir, G. ?The Exigency of Active Forms of Workplace Unionism in Turkey?, South East Europe Review, 4(4), 51-69 (2002). (Labourline Index)

11.Yücesan-Özdemir, G. ?Establishing Hegemony in the Workplace in the Turkish Auto Industry: Notes on the Workers? Side of the Story?, Actes Du Gerpisa, 21, 49- 63 (1997).

4.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Yücesan-Özdemir, G. ?Is a Spectre Haunting the Web?: Notes on Communication Technologies and Unions in Turkey?, Workshop on EU and Turkey: Work, Employment and Trade Unions, Middle East Technical University, May 31- June 1, 2007.

2. Yücesan-Özdemir, G., Cantek, L. and Cantek, F. ?Media in the Construction of Neo-liberal Citizen in Turkey: Regulation, Resistance and Contradictions?, Seminar on Current Research, European Sosyological Association, Ankara University Conference Center, Antalya, November 3-5, 2006.

3. Yücesan-Özdemir, G. and Özkaplan, N. ?I don?t Want to be ?I Don?t Want to be a Union Member?: Tunnel Hopes to Break the Prejudices Against Unions in Turkey?, Freedom and Predujice, 1st Annual, International Conference on Communication, Mass Media and Culture, Bahçesehir University and Kent State University , Istanbul, October 5-7, 2006.

4. Özkan, Ö., Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. ?Is Symptomatic Treatment of Unemployment Possible? A Critique of the Researches on ?Unemployment and Health in Türkey?, Health Impact of Unemployment , Underemployment and Informal Labour: Problems of Developed and Developing Countries, Dokuz Eylül University, İzmir, October 13-14, 2005.

5. Yücesan-Özdemir, G. ?Contesting the Big Picture: Work, Employment and Political Economy in and beyond the Labour Process?, Seminar Series, Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, December 8, 2003.

6. Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. ?Political Economy of Insecurity: An Analysis of Turkey?s Labour Legislation?, Seventh METU International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 6-9, 2003.

7. Yücesan-Özdemir, G. and Erkanlı, H. ?Kabullenilmiş Gerçeklikleri Yeniden Düşünmek: Türkiye?de Çalışma Yaşamında Kadın?, Sixth METU International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 11-14, 2002.

8. Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M. ?Market as a Means of Coercion: An Analysis of Turkey?s Labour Market in the Post-1980s?, Fifth METU International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 10-13, 2001.

9. Yücesan-Özdemir, G. ?Living Under Neo-Liberalism: Factory and State in Turkey?? The Global Constitution of ?Failed States?: The Consequences of a New Imperalism, University of Sussex, Brighton, England, April 18-20, 2001.

10. Yücesan-Özdemir, G. ?Hidden Forms of Resistance Among Turkish Workers?, 19th Annual International Labour Process Conference, Royal Holloway, University of London, Egham, March 18-20, 2001.

11. Yücesan-Özdemir, G. ?Neo-liberal Social Policy and Production Politics in Turkey?, Fourth METU International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 13-16, 2000.

12. Özkaplan, N., Serdaroğlu, U. and Yücesan-Özdemir, G. ?The Marriage of Domestic Technology and Women in Turkey: A Story of an Unrequited Love??, The International Association for Feminist Economics 2000 Conference, Boğaziçi University, Istanbul, August 15-17, 2000.

13. Yücesan-Özdemir, G. ?Fabrikada Denetim: İşçi Cephesinden Notlar?. Symposium on the Impact of the New Management Techniques on Workers and Trade Unionism, Birleşik Metal-İş Sendikası, İstanbul, July 1-2, 2000.

14. Yücesan, G. ?A Process of Change in the Nature of Management-Labour Relations from Despotic to Hegemonic in the Turkish Auto Industry?, The Cinquieme Rencontre Internationale du Gerpisa, Palais de Luxembourg, Paris, France, June 7-11, 1997.

15. Yücesan, G. ?The Process of Change within the Capitalist Labour Process: The Case of Turkish Manufacturing Industry?, IDS Seminar, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, England, November 22, 1996.

16. Yücesan, G. ?The Transformation of Labour Process in Turkish Manufacturing Industry?, IDS Seminar, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, England, March 9, 1995.

4.3. Ulusal Kitap ve Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yücesan-Özdemir, G. ?Sosyal Dışlanma Kavramı Masum Değildir: İnsandışılaşmanın Reddi ve İnsanlaşmaya Dair?, Tes-İş Dergisi, Haziran, 100-103 (2007).

2. Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. ?Türkiye?de Sosyal Güvenliğin Derin Dönüşümü: Farklı ?Birey? Tahayyülleri?, İktisat Dergisi, 478, 48-55 (2006).

3. Özdemir, A.M., Yücesan-Özdemir, G. ve Yıldız, M. ?Kapitalizm, İletişim ve Kalkınma?, Praksis, 15, Güz, 147-186 (2006).

4.Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. ?Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki?, Toplum ve Hekim, 21(1), 32-38 (2006).

5. Özkaplan, N., Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. ?Sosyal Dışlanma ?Ne?yi Dışlar: Avrupa Üzerine Notlar?, Mülkiye, XXIX, Güz, 77-95 (2005).

6. Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. ?Emeğin Örgütlenemeyişi: Türkiye Üzerine Notlar?, Kapitalizm ve Türkiye II: Emek, Siyasal Yaşam ve Bölgesel Kalkınma, der. F. Ercan ve Y. Akkaya, Dipnot Yayınları, Ankara, 41-59 (2005).

7. Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. ?Kalkınma, Uluslararası İşbölümü ve Eleştirel Gerçekçilik: Yöntembilimsel Bir Tartışma?, Toplum ve Bilim, 103, 219-237(2005).

8. Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. ?Küresel Kapitalizmde Çocuk Emeğinin Ekonomi Politiği: Çocuk İşçilerin ?Oyun? Hakkı var mıdır??, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, 8-16 (2005).

9. Özdemir, A. M. Ve Yücesan-Özdemir, G. ?Çocuk Emeği Olmayan Bir Dünya Mümkün mü? Küresel Emek Standartları Üzerine Notlar?, Tes-İş Dergisi, Haziran, 71-76 (2005).
.
10. Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. ?Türkiye?de Devletin Değişen Rolü ve Sosyal Güvenlik Reformu, Toplum ve Hekim, 20(2), 134-142 (2005).

11. Yücesan-Özdemir, G. ve Erkanlı, H. ?Eşitsizliklere Karşı Çıkmak: Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlar ve Eleştirel Bilinç?, Tes-İş Dergisi, Mart, 65-69 (2005).

12. Yücesan-Özdemir, G. ?İletişimin Ekonomi Politiği: ?İletişim Teknolojileri ve Kalkınma? Söyleminin Eleştirisi?, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19, Bahar-Kış, 93-119 (2004).

13. Yücesan-Özdemir, G. ?Emek Süreci Teorisi ve Türkiye?de Emek Süreci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme?, Küreselleşme, Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum, der. A. A. Dikmen, İmaj Yayıncılık, Ankara, 433-471, (2002).

14. Serdaroğlu, U., Özkaplan, N. ve Yücesan-Özdemir, G. ?The Story of a Marriage: Domestic Technology and Woman?, Ekonomik Yaklaşım, 12(41), 1-18 (2001).

15. Yücesan-Özdemir, G. ?Direniş, Onay ya da Boyun Eğme? Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçilerin Hikayesi?, Toplum ve Bilim, 86, Güz, 241-260 (2000).

16. Yücesan-Özdemir, G. ?Türkiye?de Emek Sürecinin Değişen Doğası ve İşyerinde Sendikal Siyasetin Gerekliliği?, Ekonomik Yaklaşım, 10 (34), 27-53 (1999).

17. Yücesan-Özdemir, G. ?Mavi Yakalı İşçiler Üzerine Çalışmalarda Eleştirel Etnografi: Yöntembilimsel ve Politik Açılımlar/Sorunlar?, Praksis, 4, Güz, 332-347 (2001).

18. Yücesan-Özdemir, G. ?Küreselleşme ve İşçi Sağlığı: Çalışmanın Ekonomi Politiği Üzerine Notlar?, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 6, 2-6 (2001).

19. Yücesan-Özdemir, G. ?Kapitalizmde Devlet ve Fabrika İlişkisi Üzerine?, İktisat Dergisi, 403, 34-40 (2000).

4.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Yücesan-Özdemir, G. ?Bir Tık da Sen Ver: Türkiye?de İletişim Teknolojileri ve Sendikalar?, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım, 28-30, 2007.

2. Yücesan-Özdemir, G. ?Türkiye?de ?Sermaye?nin Değil, ?Emek?in Savunacağı Bir Sosyal Politika Üzerine Notlar?, DİSK 40. Yıl Toplantıları, İstanbul, Mayıs 9-10, 2007.

3. Atabek, Ü., Yücesan-Özdemir, G. ve Yüce, E. ?Siberuzayda Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar?, İnternet ve Toplum: Bilgi Toplumuna Doğru, XI. ?Türkiye?de Internet? Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Aralık, 21-23, 2006.

4. Yücesan-Özdemir, G. ?İletişim, Sosyal Politika ve Yurttaşlık: Küreselleşme Paradigmasının Son Uğrağının Eleştirisi?, İnsanlık Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Aralık, 14-15, 2006.

5. Yücesan-Özdemir, G. ?Üretim Süreci?, Sosyal Adalet için Ekonomi Politikaları, 2. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, Ankara, Kasım 23-24, 2006.

6. Yücesan-Özdemir, G. ?İletişim Teknolojileri, Sosyal Politika ve Kalkınma?, Medya, Kalkınma ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Paneli, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara, Mayıs 3, 2006.

7. Özkaplan, N. ve Yücesan-Özdemir, G. ?Sosyal Avrupa: Avrupa?daki Paradigmadik Dönüşümün Bir Değerlendirmesi?, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 7-9, 2005.

8. Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. ?Emeğin Örgütlenemeyişi: Türkiye Üzerine Notlar?, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık 3-5, 2003.

9. Yücesan-Özdemir, G. ?Emek Süreci Teorisi ve Türkiye?de Emek Süreci Çalışmaları?, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım 21-23, 2001.

10. Yücesan-Özdemir, G. ?İşyerinde Sermaye-Emek İlişkisinin Değişen Doğası: Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçiler?, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım 17-19, 1999.

11. Yücesan-Özdemir, G. ?Toplam Kalite Yönetimi ve Sendikal Siyaset?, Petrol-İş Sendikası Paneli, Aliağa Şubesi, İzmir, Şubat 13, 2001.

12. Yücesan-Özdemir, G. ?IMF Kıskacında Endüstri Iliskileri?, Lastik-İş Sendikası Paneli, İzmit, Eylül 29, 2000.

5. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Sosyal Bilimler Derneği

2. GERPISA (Groupe d?Etudes et de Recherch Permanent sur l?Industrie et les Salaries de
l?Automobile)

1 YORUM

  1. çok güzel ve kapsamlı bir çalışma. Büyük bir boşluğu dolduruyor. Sendikal krizin aşılmasında böyle değerli çalışmalara ihtiyaç var.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here