Küba?da Sağlık / Sosyalizmin Başarısı – İlker Belek

Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı?nda doçent olarak görev yapan İlker Belek, ilk baskısı 2002?de yapılan ?Küba?da Sağlık? başlıklı eserinde, sağlıktaki performansı yüksek, gelirini sağlık için en iyi derecede kullanan, kaynakları kıt olmasına rağmen sağlıkta en yüksek gelirli ülkeler kadar başarılı ve sağlık teknolojisinde dünyada söz sahibi bir ülke olan Küba?nın bu alandaki performansını inceliyor.
?Küba?nın sosyalist rejim yönündeki tercihinin gereği olarak ortaya çıkan öncelikleri sağlıktaki başarısının temel nedenidir.? diyen Belek, ilk olarak ülkenin tarihi, ekonomik ve kültürel özelliklerini ele alıyor; ardından ABD Ambargosu ve yoksulluğa rağmen, ülkede sağlık alanında gerçekleştirilen atılımları ayrıntılı bir şekilde inceliyor.

(*) İlker Belek, böyle bir kitap yazmayı ilk olarak 2000 yılında düşünmüş. İki yıllık bir çalışmanın sonunda 2002 Aralık ayında Nâzım Kültürevi Kitaplığı?nın Sol Meclis Dizisi?nden çıkmış kitabı.
İnsanın hiç yaşamadığı, dahası görmediği bir ülkenin sağlık sistemi üzerine yazması hayli zor bir iş olsa gerek. ?Küba?da Sağlık?ı okuyunca İlker Belek?in zor olanı başardığını görüyorsunuz.
Devrim öncesi dönemi; sağlıkta sosyalizme geçişi; sağlık sistemi organizasyonunu; toplumsal sağlık göstergelerini; ABD ambargosunun toplum sağlığına etkilerini sanki bütün bunlar olurken oradaymış gibi nakşetmiş kitabına.
Bu büyük başarı öyküsünün sadece Kübalıların değil, aynı zamanda ve hatta esas olarak sosyalizmin başarısı olduğunu da anlatmış bize. Üstelik hiç öyle ?hamaset? filan yapmadan; yalnızca yalın gerçeğin basitçe dışavurumu olarak söylemiş bütün bunları.
?Küreselleşme çağında IMF?ye, Dünya Bankası?na teslim olmak dışında çaremiz yok? diyenlere inat; başka bir dünyanın, başka bir sağlık siteminin mümkün olduğunu göstermiş yazdıklarıyla.
Sosyalizmin dünyada ve Türkiye?de ?geçer akçe? olmaktan çıkıp siyaset alanının dışına itildiği bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şeyi yapmış, kısacası. İnsanı merkez alan bir sistemin en kötü koşullarda bile neleri başarabildiğini göstermiş.
Çok da iyi yapmış. Ellerine sağlık, sevgili İlker.
(*) Osman Öztürk, http://www.evrensel.net/04/07/27/kose.html

Kitabın Künyesi
Küba?da Sağlık
İlker Belek
Yazılama Yayınları
Basım Tarihi: Ağustos 2009
inceleme
186 sayfa

Tanıtım Yazısı
Küba nüfusu ve yüzölçümü küçük, kişi başı ulusal geliri düşük, ancak, gerçekleştirdikleri büyük bir ülke.
Küba’nın büyüklüğü, sahip olduğu ulusal gelirle, şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde ulaşılamayan başarılarındadır. Küba yoksul bir ülkedir. Ancak, yoksul ülkelerdeki kuralın tersine ve merkez kapitalist ülkelere inat, Küba gelir dağılımı dünyada en eşitlikçi olan ülkedir.
Küba’nın bugün kanıtladığı gerçek, sağlıkta başarılı olabilmek için paranın değil, eşitlikçi bir toplumsal örgütlenmenin gerekli olduğudur.

İlker Belek?in Hayatı
1961?de Ömerköy-Susurluk-Balıkesir?de doğdu. 1967-1972?de Dumlu-Erzurum ve Çankırı?da ilk, 1972-1975?te Balıkesir ve Gümülcine-Yunanistan?da orta, 1975-1978?de Bandırma?da lise, 1978- Ağustos 1984?de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde yüksek öğrenimini tamamladı. Ekim 1984-Mart 1987?de Sinop?ta Türkiye Elektrik Kurumu?nda kurum hekimi olarak zorunlu hizmet yaptı. Nisan 1987?de ilk ve tek tercihi olan halk sağlığı uzmanlık eğitimine başladı. Eylül 1990?da Yaşayan-Geleneksel Sağlık Uygulamaları İçinde ,İlkel Bilinç Yapılanmalarının İrdelenmesi adlı teziyle halk sağlığı uzmanı oldu. 1987-1990 arasındaki üç yıllık halk sağlığı uzmanlık eğitimi sırasında Etimesgut ve Çubuk Eğitim-Araştırma Bölgeleri?ndeki hastaneler ile Çubuk Merkez Köy Grubu Sağlık Ocağı?nda çalıştı. Aralık 1990-Mart 1992?de (GATA Halk Sağlığı AD?nda) askerlik yaptı. Nisan 1992-Ağustos 1996 arasında Ankara, Diyarbakır ve Antalya İl Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı?nda çalıştı. Ağustos 1996?da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı?nda yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Ekim 2000?de doçent ünvanı aldı. Sağlık sistemleri, sağlığın ekonomi politiği, sağlıkta eşitsizlikler, kapitalizmin krizi üzerinde çalıştığı özel ilgi alanlarıdır. Yayınlanmış 12 adet kitabı bulunmaktadır. Makaleleri, Toplum ve Hekim, Ekonomik Yaklaşım, Sosyoloji Dergisi, Sağlık Toplum Siyaset, Sağlıkta Sınıf Tavrı, İnsancıl gibi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. 1987 yılından beri aktif olarak hekim hareketinin içindedir. Bir dönem Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanlığı yapmıştır. Halen Toplum ve Hekim Dergisi?nin yayın kurulu üyesi ve Antalya Tabip Odası Büyük Kongre delegesidir.

YAYINLAR

MAKALELER

Belek,İ. Toplumsal Yapı-Sağlık Etkileşimi, Sorun Birlikte Sosyalist Dergi, Temmuz-Ağustos 1990, s. 33-36.

Belek,İ. İşçi Sağlığında Demokrasi Hedefi, Sorun Birlikte Sosyalist Dergi, Haziran 1991, s. 61-65.

Belek,İ. Sağlık Bakanlığı?nın Yeni Projeleri, ATO Bülteni, Mart 1992, s. 4-6.

Belek,İ., Gençel,H., Hamzaoğlu,O.,Nalçacı,E., Türkiye İçin İşçi Sağlığı Hizmet Modeli, Toplum ve Hekim, Mart 1992, Sayı 49, s. 45-48.

Belek,İ., Onuroğulları,H., Nalçacı,E. Kapitalizmin Ekonomi Politiği Çerçevesinde Sağlıkta Finansman Sorunu, Toplum ve Hekim, Sayı 50, Mayıs 1992: 12-19.

Belek, İ. Toplumsal Bilinç, İnsancıl Dergisi, Yıl 2, Sayı 19, Mayıs 1992: 7-10.

Belek,İ., Toplum Bilincinde Kolektif Kalıntılar, İnsancıl Dergisi, Yıl 2, Sayı 22, Ağustos 1992: 22-26.

Belek,İ., Nalçacı,E. Endüstri Psikolojisi Bağlamında Ruh Sağlığı ve Yeni Endüstriyel İlişki Biçimleri, Toplum ve Hekim, Sayı 51, Eylül 1992: 19-22.

Belek,İ. Geleneksel Sağlık Uygulamaları İçinde Halk Ocakları, İstanbul Halk Sağlığı Bülteni, Sayı 16, Ocak 1992: 7-11,

Belek,İ. DİSK?in Teknolojik Devrimi Sistemden Yana, 17.11.1992 tarihli Özgür Gündem Gazetesi.

Belek,İ. Üretim ve İnsan, Yeni İnsan Dergisi, Sayı 12, Kasım 1992: 24-26.

Belek,İ. DİSK?in Tapındığı Teknolojik Devrimin ?Yan Etkileri?, 24.11.1992 tarihli Özgür Gündem Gazetesi.

Belek,İ. DİSK?in Önerisi Gerçekçi mi ?, 8.12.1992 tarihli Özgür Gündem Gazetesi.

Belek,İ. Endüstriyel Demokrasi, 15.12.1992 tarihli Özgür Gündem Gazetesi.

Belek,İ. Sağlık Bakanlığı ?Reform Paketi? ve Meslek Örgütünün Olması Gereken Tavrı, Toplum ve Hekim, Aralık 1992, Sayı 52: 47-49.

Belek,İ. Kapitalist Üretim ve İnsan, İnsancıl Dergisi, Sayı 26, Aralık 1992: 3-6.

Belek,İ. Sağlıklı kentler Projesi ve Projenin Sunduğu Alternatif Düşünsel Olanaklar, Toplum ve Hekim, Mayıs 1993, Sayı 54: 54-59.

Belek,İ. Kapitalist Endüstri İlişkileri Bağlamında İnsan Sorunu ve ?Yeni? İş Düzenlemeleri, İnsancıl Dergisi, Sayı 33, Temmuz 1993: 24-27.

Belek,İ. Endüstriyel Demokrasi Nedir ? Neyi Hedefler ? Devrim Dergisi, Sayı 18, Temmuz-Ağustos 1993: 49-57.

Belek,İ. Kapitalizmin Ekonomi Politiği Çerçevesinde Endüstriyel Demokrasi, Devrim Dergisi, Sayı 19, Eylül 1993: 22-27.

Belek,İ. Bilimsel Teknolojik Devrim İnsanlık Suçlusu Kapitalizmi Kurtarıyor mu? İnsancıl Dergisi, Sayı 34, Ağustos 1993: 9-13.

Belek,İ. Kapitalist Üretim ve İnsan, Toplum ve Hekim, Sayı 56, Ağustos 1993: 18-24.

Belek,İ. İnsan Sorunu, Toplum ve Hekim, Sayı 57, Ekim 1993: 43-47.

Belek,İ. BTD ve Ütopyamız, İnsancıl Dergisi, Sayı 37, Kasım 1993: 24-25.

Belek,İ. Soyer,A., Yerel Yönetimler ve Sağlık, Toplum ve Hekim, Sayı 58, Aralık 1993: 20.

Belek,İ. Sosyalist Bir Yerel İnisiyatifin Sağlık Programı Üzerine Notlar, Toplum ve Hekim, Sayı 58, Aralık 1993: 74-76.

Belek,İ. Sağlık: Sosyal Devletin Yapısal Bileşeni, Toplum ve Hekim, Mart-Nisan 1994, 9(60): 34-36.

Belek,İ. Ve diğ. Sağlık Nereye? Toplum ve Hekim, Mart-Nisan 1994, 9(60): 6-22.

Belek,İ. Ve diğ. Ankara?da Birinci Basamakta Çalışan Ebe ve hemşireler Yaptıkları İş Konusunda Ne Kadar Bilgililer? STE, Mayıs 1994, 3(5): 173-175.

Belek,İ. Sosyalist Siyasallaşma, İnsancıl, Sayı 48, Ekim 1994: 13-15.

Belek,İ. Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme, Ne İçin? Kim Adına? Toplum ve Hekim,Temmuz-Ağustos 1994, Sayı 62: 82-93.

Belek,İ. Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme, Ne İçin? Kim Adına? Devrim Dergisi, Sayı 30, Ekim 1994: 26-33.

Belek,İ. Yine Marksizm, Yeniden Sosyalizm, İnsancıl,Sayı 49, Kasım 1994: 24-26.

Belek,İ. Yine Ütopya Hakkında: Sorunlar, Ayrışmalar, Çalışma Alanları, Devrim Dergisi, Sayı 31, Kasım 1994: 19-24.

Belek,İ. İnsani İlişkilerimiz, İnsancıl, Sayı 50, Aralık 1994: 3-5.

Belek,İ. TTB ve Sağlık Politikasında Stratejiler, Toplum ve Hekim, Sayı 63, Eylül-Ekim 1994: 16-20.

Belek,İ. Sağlık Sistemi Hangi Dinamiklerle Gelişiyor ve Nasıl Gruplanıyor? Toplum ve Hekim, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995: 14-25.

Belek,İ. Birinci Basamak Yağmasından Arta Kalanlar: Pekaz 224, Birkaç Yüz Aile Hekimi; Ama Daha Çok da Kötü Yönetim, Toplum ve Hekim, Sayı 67, Mayıs-Haziren 1995: 23-25.

Belek,İ., Ermiş,H. Türkiye?de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Durum, Toplum ve Hekim, Sayı 67, Mayıs-Haziran 1995: 35-43.

Belek,İ., Ermiş,H. Birinci Basamakta Hekim İstihdamı İçin Bir Model Önerisi, Toplum ve Hekim, 10(68), Temmuz-Ağustos 1995: 27-30.

Belek,İ. Desantralizasyon ve Özerkleştirme, Toplum ve Hekim, 10(69-70), Eylül-Aralık 1995: 147-150.

Belek,İ. Sağlıkta Özelleştirme: Hangi Dinamikler Belirleyici Oluyor? TEB Haberler, Ocak-?ubat 1996: 8-12.

Belek,İ., Hamzaoğlu,O., Ermiş,H. Türkiye?de Bağışıklama Hizmetleri, Toplum ve Hekim, 11(71), Ocak-?ubat 1996: 25-30.

Belek,İ. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği, Antalya Tabip Odası Bülteni, Sayı 2, 1996: 28-29.

Belek,İ. Sağlık Hizmetlerinde Finansman: Sosyal Devletten Afrika Usulüne, STED, 5(8), Ağustos 1996: 277-279.

Belek,İ., Hamzaoğlu,O. Belek,H. Türkiye?de Bölgelere Göre Suyla Bulaşan Hastalıklar: 1990-94 Dönemi, Toplum ve Hekim, 11(73), 1996: 6-13.

Belek,İ. TTB ve Sağlık Politikaları: 1994-96?dan 1996-98?e, Toplum ve Hekim, 11(73), 1996: 14-18.

Belek İ. Sosyal Güvenlik Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli, İktisat Dergisi, No: 360-361, 1996:2-37.

Belek,İ. Yeni Kapitalist Paradigma ve ?Kalite?li Yönetim, Toplum ve Hekim, 12(77), 1997: 34-39.

Belek,İ. Türkiye Aile Hekimliği Modeli: ?Herkes İçin Sağlık? Perspektifli Bir Değerlendirme, Toplum ve Hekim, 12(78), 1997: 8-17.

Belek,H., Belek,İ. Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyon, Toplum ve Hekim, 12(78), 1997: 44-53.

Belek İ. Türkiye?de Sağlık Harcamaları: Makro Düzeyde Bir Değerlendirme, Ekonomik Yaklaşım Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü, 8(24-25):147-156.

Belek İ. Sağlıkta İç Piyasa ve Yönetilen Rekabet: Özelleştirmenin Genişleyen Etki Alanı, Toplum ve Hekim, 12(81), 1997: 26-44.

Belek İ., Erengin H., Dedeoğlu N. Antalya Ahatlı Bölgesinde 0-59 Aylık Çocuklarda Malnütrisyonu Etkileyen Risk Faktörleri: Bir Vaka Kontrol Çalışması, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, Yıl 7, Sayı 4, Ekim Aralık 1997: 35-44.

Belek İ. Yine Özelleştirme Üzerine; İçe Yönelik Bir Tartışma, SST Dergisi, Sayı 14, 1997: 37-43.

Belek İ. Sağlık Yönetiminde Başarı Göstergesi: Ulusal Performans Farkı ve Türkiye?nin Durumu, Toplum ve Hekim, 12(82), 1997: 39-41.

Belek İ. Antalya İl Merkezinde Hizmet Veren Sağlık Ocaklarının 1995 Yılı Performans Durumu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1-3), 1997: 7-14.

Belek İ., Belek H. Antalya İlindeki Hastanelerin Performans Analizi ve Özel/Devlet Hastanelerinin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1-3), 1997: 73-82.

Belek İ., Köksal CD. Sağlığın Ekonomik Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz, Toplum ve Bilim, Sayı 76, 1998: 213-230.

Belek İ., Hastane Mülkiyet Durumu ile Ölüm Hızının İlişkisi: Hangisi Daha Başarılı ? Kamu Hastaneleri mi, Özel Hastaneler mi ? Toplum ve Hekim, 13(1), 1998: 2-7.

Soyer A., Belek İ. Türkiye?de Özel Sağlık Sektörü ve Sağlıkta Özelleştirme, Toplum ve Hekim, 13(1), 1998: 35-45.

Belek İ., Sosyal Sigortalar Kurumu Kimin Sigortası ?, Mühendis ve Makina, No: 460, 1998: 21-27.

Belek İ., Sağlıkta Eşitsizlik: Önlenebilir ve Kabul Edilemez Bir Politik Ekonomi Sorunu, Toplum ve Hekim, 13(2), 1998: 96-104.

Belek İ., Bin Yıl Değişirken Dünya: Kazananlar, Kaybedenler, Toplum ve Hekim, 13(2), 1998: 156-159.

Belek İ., Sağlıkta Devletçi/Özelci Sistemler: Hangisi Daha Başarılı ?, SST Dergisi, No: 15, 1998: 30-36.

Belek İ. Kişisel Sağlık Sigortası. Özel Sigorta Şirketlerinin Sigortası, Toplum ve Hekim, 13(3), 1998: 170-176.

Belek İ. Kişisel Sağlık Sigortası. Özel Sağlık Şirketlerinin Sigortası, Sağlıkta Sınıf Tavrı Dergisi, No=16, 1998: 16-22.

Belek İ. Algılanan Sağlıkta Sınıfsal ve Sosyoekonomik Eşitsizlikler: Antalya?da Bir Alan Araştırması, Toplum ve Hekim, 13(4), 1998: 292-299.

Belek İ., Belek H. Türkiye?de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Finansman, Kurumlar, İnsangücü ve Hizmet Açısından Genel Bir Değerlendirme, Toplum ve Hekim, 13(5), 1998: 322-327.

Erengin H., Belek İ. 2.5 Yıl Sonra Yinelenen Bir Araştırma: Antalya Ahatlı Sağlık Ocağı Bölgesindeki 0-59 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Sıklığı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-3, 1998: 57-62.

Belek İ. Sağlıkta Kapitalizm, Sosyalizm: Hangi Ülkeler Daha Başarılı ? SST Dergisi, Sayı: 17, Ocak-Şubat 1999: 18-31.

Belek İ. Sınıflar: Sağlık Düzeyleri, Sağlık Hizmeti Kullanımları ve Yararlandıkları Sağlık Kurumları: Antalya?da İki Bölge, Yedi Sınıf, Toplum ve Hekim, 14(1), 1999: 55-67.

Belek İ. Taylorizm, Fordizm, Esnek Üretim ve Sağlık. Toplum ve Hekim, 14(2), 1999: 101-107.

Belek İ. Sağlıkta Eşitsizlikler Artıyor. Tıp Dünyası, 15 Haziran 1999, s. 4.

Belek İ. Sağlık Sistemlerindeki Değişimi Hangi Toplumsal-Ekonomik Dinamikler Belirliyor? SST Dergisi, Sayı: 18, Temmuz-Ağustos 1999: 21-29.

Belek İ. Sağlığı Tehdit Eden Güç: Piyasa. Tıp Dünyası, 15 Ağustos 1999, s. 4.

Belek İ. Sağlığı Koruyacak Para, Korunacak Sağlık Bırakmadılar, Tıp Dünyası, 1 Ağustos 1999, s. 4.

Belek İ. Genel Sağlık Anketi ile Ölçülen Ruhsal Sorunlar ve Sosyodemografik Eşitsizlikler (Antalya?da Bir Alan Araştırması). Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 1999, s. 163-172.

Belek İ. Deprem Değil, Kapitalizm Yıktı. Tıp Dünyası, 1 Ekim 1999, s. 2.

Belek İ. Socioeconomic Inequalities in Perceived Health in Antalya, Turkey, International Medical Journal, 6(3): 219-224, 1999.

Belek İ. Nasıl Bir Sağlık Sistemi? I-Üretim Temelli Örgütlenme, Toplum ve Hekim, 14(5): 367-374, 1999.

Belek İ. Bir Başka Kapitalizm Yok, Sigorta da Çözüm Değil, Sağlık Toplum Siyaset, Sayı: 1: 28-32, Aralık 1999.

Belek İ. Sosyal Sınıf, Eğitim, Gelir ve Mahalle; Hangisi Sağlığın En Önemli Belirleyenidir? Antalya?da Bir Araştırma, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1-2: 49-75, Ağustos 1999.

Belek İ. Nasıl Bir Sağlık Sistemi? II-Kamucu Örgütlenme, Toplum ve Hekim, 14(6): 461-470, 1999.

Belek İ, Boratav K, Eğilmez A ve diğ. Halk Sağlığı Araştırmaları İçin Nesnel Sınıf Konumlarının Belirlenmesi, Toplum ve Hekim Dergisi, 14(6): 452-455. 142-) Hamzaoğlu O,

Nalçacı E, Belek İ, Kapitalizm, Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal Güven(siz)lik, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Sayı: 1: 5-12, Ocak 2000.

Belek İ. Türkiye Sağlık Sektörünün Yeni Bin Yıla Devirolan Sorunları, Antalya Tabip Odası Bülteni 14 Mart 2000 Özel Sayısı: 23-25.

Belek İ. Sermayenin Yeniden Yapılanması, İşçi Sınıfı ve Sağlık, Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 2: 25-33, 2000.

Belek İ. Social Class, Income, Education, Area of Residence and Psychological Distress: Does Social Class Have an Independent Effect on Psychological Distress in Antalya, Turkey? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Volume: 35, Number: 2, February 2000: 94-101.

Belek İ. Sağlıkta ve Sağlık Hizmeti Kullanımında Sosyoekonomik Eşitsizlikler. Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Yayını, Cilt 11, Sayı 36, 2000: 63-81.

Belek İ. Nasıl Bir Sağlık Sistemi III: Sigorta Değil, Genel Vergi, Toplum ve Hekim, 15 (2): 92-108, 2000.

Belek İ. SSK?da İç Piyasa Yönelimi, Toplum ve Hekim, 15 (2): 132-135, 2000.

Belek İ. Antalya?nın İki Mahallesinde Sınıfsal Sağlık Eşitsizliklerinin Değişimi. Toplum ve Hekim Dergisi, 15(3): 214-222, 2000.

Belek İ. Türk Tabipleri Birliğinde Siyasal Kültür Üretimi, Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 3, Haziran 2000: 10-14.

Belek İ. Sağlık Emekçisinin Sözlüğü: Sağlık Sistemi Nedir? Bileşenleri Nelerdir? Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 3, Haziran 2000: 57-58.

Belek İ. Son 20 Yılda Sağlıktaki Değişim: 12 Eylül Rejiminin Yarattığı Olumsuzluklar. Toplum ve Hekim Dergisi, 15(4): 265-277, 2000.

Belek İ. Sınıflar ve Eşitsizlik: Antalya?da İki Bölge, Yedi Sınıf. Amme İdaresi Dergisi, 33(2), Haziran 2000: 79-102.

Belek İ. Sendikalarda Üst İdeolojik Belirlenim Gereksinimi Ya da Avrupa Birliği?nin Yarattığı Kırılma, Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 4, Eylül 2000: 11-15.

Belek İ. 12 Eylül Rejimi ve Sağlık, Antalya Tabip Odası Yayın Organı, Sayı 12, Kasım 2000: 22-23.

Belek İ. Antalya Yeniköy?de Evde Doğumla İlişkili Risk Faktörleri, Bir Vaka Kontrol Çalışması, Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl 10, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2000: 46-52.

157- Belek İ. Eşitsizlik, Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 5, Ocak 2001: 5-9.

Belek İ. Hastanelerin Satışı, Döner Sermaye, Cepten Ödeme; Sağlıkta Özelleştirmenin Biçimleri, Antalya Tabip Odası Yayın Organı, Yıl: 6, Sayı: 13, Mart 2001: 24.

Belek İ. Sağlık Ocaklarında Sermaye Dönerken Hekim Haklarına, Mesleki Değerlere ve Halk Sağlığına Ne Olacak, Antalya Tabip Odası Yayın Organı, Yıl: 6, Sayı: 13, Mart 2001: 28-30.

Belek İ. Sağlık, Sosyalizm, Kamuculuk; Sağlık İçin Sosyalizm Gerekir, Toplum ve Hekim Dergisi, 16(1), 2001: 23-27.

Belek İ. Sağlık Sistemimizde ?Dönerli? Değişim, Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 6, Nisan 2001: 22-32.

Belek İ. Kapitalizm Sosyalleştirebilir mi ? Antalya Tabip Odası yayın Organı, Yıl 6, Haziran 2001, Sayı 14: 14-15.

Belek H, Dedeoğlu N, Belek İ. Antalya Ahatlı?daki Annelerin Çocuklarının Sağlıkları Hakkındaki Düşünce, Algı ve İnançları, Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl 11, Sayı 2, Nisan-Haziran 2001: 30-43.

Belek İ, Küreselleşme Restorasyonu, Sağlık, Toplum, Siyaset Dergisi, Sayı 7, Temmuz 2001: 9-18.

Belek İ, Sağlıkta eşitsizlik: kavramlar, nedenler, çözüm politikaları. Toplumbilim Dergisi Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı, Sayı 13, Temmuz 2001: 59-70.

Belek İ, Hamzaoğlu O, Kapitalizmin Olağan Seyri İçinde Sağlık Açısından Projeksiyonlar, Toplum Sağlık Eczacı Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Temmuz-Aralık 2001: 37-52.

Belek İ, Arzın Yarattığı Talep: Bir Döner Sermaye Sorunu, Tıp Dünyası, 15 Aralık 2001, Sayı 84: 1-2.

Belek H, Dedeoğlu N, Belek İ, Ahatlı?da Yaşayan Annelerin Çocuklarının Hastalıkları ile İlgili Düşünce, Algı, İnançları ve çare Arayışları, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2001: 47-76.

Belek İ, Sağlık Reformları: Kriz ve sağlık Paradigmasında Liberal Yeniden Yapılanma, Toplum ve Hekim Dergisi, Cilt 16, Sayı 6: 430-437.

Belek İ, Türkiye Sağlık Reformları, Toplum ve Hekim Dergisi, Cilt 16, Sayı 6: 438-447.

Belek İ, Dünya Sağlık Örgütü Nereye Gidiyor ? 2000 Yılı ?Performans Raporu? Üzerinden Bir Değerlendirme. Toplum ve Hekim Dergisi, Cilt 17, Sayı 2: 120-125.

Belek İ, Türkiye?de Bütçe ve Sağlık, İktisat Dergisi, Sayı 420: 69-72.

Belek İ, Hekim-Sendika İlişkisi: Nesnel Bir Zorunluluk mu ? İdeolojik Bir Zorlama mı ? Toplum ve Hekim Dergisi, Ağustos 2002, Cilt 17, Sayı 4: 247-253.

Belek İ, Hamzao?lu O, Changes in Health in the Last Two Decades in Turkey: Negative Impacts of Export Oriented Development Strategy on Health, International Medical Journal, Vol 9, Number 3, 2002: 177-184.

Belek İ, Sınıfsal Konumu Nasıl Ölçebiliriz ? Sol Dergisi, Sayı 193, Kasım 2002: 52-53.

Belek İ, Birinci Basamakta Döner Sermaye, Hekimden Hekime Dergisi (Ankara TO Yayını), Sonbahar 2002: 12-13.

Belek İ, Emekçilere Çember Çevirtebilecekler mi ? Sol Dergisi, Sayı 194, Aralık 2002: 42-43.

Belek İ, Belek H, Ülkelerin Sağlıktaki Performansını Hangi Etkenler Belirliyor ? Toplum ve Hekim Dergisi, 17(5), 2002: 332-337.

Belek İ, Küba?da Sağlık ve Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim Dergisi, 18(1), 2003: 20-31.

Belek İ, Gelirde ve Sağlıkta Sınıfların Durumu, Sol Dergisi, Sayı 199, Mayıs 2003: 46-48.

Belek İ, Genel Sağlık Sigortası: Halka Karşı Global Sermaye Saldırısı, Hekimden Hekime, Ankara Tabip Odası Yayını, İlkbahar 2003: 24-27.

Belek İ, İşyeri ve Sağlık, Toplum ve Hekim Dergisi, 18(3), 2003: 169-174.

Belek İ, Yerelleşme: Kapitalizmin Kılcal Damarlarına Kan Gidiyor, Toplum ve Hekim Dergisi, 19(1), 2004: 65-68.

Belek İ, Sağlıkta Eşitsizliklerin Değişimi, Antalya?da Beş Yıllık Bir Araştırma, Toplum ve Hekim Dergisi, 19(2), 2004: 92-100.

Belek İ, Esnek İstihdam, Esnek Ücretlendirme: Ekonomi Politik, Toplum ve Hekim Dergisi, 19(3), 2004: 197-202.

Belek İ, Siyasetin Olanak ve Zorunluluğu: Müdahaleye Müdahale İçin, Toplum ve Hekim, 19(4), 2004: 293-299.

Belek İ, Küreselleşme-AB Girdabında Emeğin Durumu, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, TTB Yayını, Ocak-Şubat-Mart 2005: 2-6.

BİLDİRİLER

Bahar,Ş., Belek,İ., Nalçacı,E., Ardıç,F., Toplumsal Gelişim İçinde Toplumsal Etkenin Tanımlanması, II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, Mayıs 1990.

Bahar,Ş., Belek,İ., Nalçacı,,E., Rezaki,M., Arddıç,F., Şentürk,A., Ankara İl Merkezinde Çalışma Koşullarının Hekimlerin İş Psikolojilerine Etkisi, II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, Mayıs 1990.

Belek,İ., Bahar,Ş., Sağlık Alanında Çalışanların Sağlığı, II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, Mayıs 1990.

Belek,İ. Çocuk Sağlığıyla İlgili Geleneksel Uygulamalar İçinde Halk Ocakları, II. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-Çocuk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, Bursa Mayıs 1991.

Belek İ., Erengin H., Dedeoğlu N. Antalya Ahatlı Bölgesinde 0-59 Aylık Çocuklarda Malnütrisyonu Etkileyen Risk Faktörleri: Bir Vaka Kontrol Çalışması, V. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 8-10 Eylül 1997, Isparta: 2.

Erengin H., Belek İ. 2.5 Yıl Sonra Yinelenen Bir Araştırma: Antalya Ahatlı Sağlık Ocağı Bölgesindeki 0-59 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Sıklığı, V. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 8-10 Eylül 1997, Isparta: 2.

Belek İ., Hastane Mülkiyet Durumu ile Ölüm Hızının İlişkisi: Hangisi Daha Başarılı ? Kamu Hastaneleri mi, Özel Hastaneler mi ?, 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 14-18 Nisan 1998 Adana, s: 177-180.

Belek H., Belek İ., Türkiye?de İntihar Epidemiyolojisi: 1991-95 Dönemi İçin Bir Değerlendirme, 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 14-18 Nisan 1998 Adana, s: 469.

Soyer A., Belek İ. Türkiye?de Özel ve Kamu Sağlık Sektörü Değerlendirmesi, Dünyada ve Türkiyede Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Sempozyum Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 1998: 339-366.

Belek İ. Yeni Dünya Düzeni, Esnek Üretim Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin; İşçi Sağlığı, Örgütlenme ve Üretim Süreçlerine Etkisi Paneli, 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongre Kitabı 1. Cilt, 1998:110-143.

Belek İ. Sosyal Sigortalar Kurumu Neyin Sigortası ? 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongre Kitabı, 2. Cilt, TTB Yayını, Ankara, 1998: 476-484.

Belek İ, Üretim Sürecinin Örgütlenmesindeki Değişimlerin Sağlığa Yansıması, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongre Kitabı içinde, Ankara: 74-76.

Belek İ, Sağlıkta Özelleştirme, 6. Pratisyen Hekimlik Kongresi Kitabı içinde, 17-21.10.2001, Kemer, Antalya, s. 68-71.

Şenol Y, Belek İ, Antalya?nın İki Mahallesinde Bir Araştırma: Sağlık Hizmeti Kullanımında Eşitsizlikler ve Eşitsizliklerdeki İki Yıllık Değişim Sonuçları, 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 23-28 Eylül 2002: 456-459.

Belek İ, Sağlık Sektöründe Emek Sömürüsü, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongre Kitabı içinde, Ankara: 40-48.

Belek İ, Sağlık Sistemlerinde Neoliberal Politikalar (Küreselleşme Vahşetinin Kritik Halkası), 9. Sosyal Psikiyatri Kongre Kitabı içinde: 46-52.

Belek İ, Üretim Sürecindeki Değişmeler ve İşçi Sınıfı, Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi 2005 Bildirileri içinde: 41-58, Nazım Kitaplığı, İstanbul.

KİTAP YADA KİTAP BÖLÜMLERİ

Belek,İ. Toplumsal Bilinç, Sorun Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, Şubat 1991.

Belek,İ., Nalçacı,E., Onuroğulları,H., Ardıç,F., Sınıfsız Toplum Yolunda Türkiye İçin Sağlık Tez-Kriz Nasıl Aşılabilir Dizisi 1, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Nisan 1992.

Belek,İ., Demirer,T., Demirer,Y., Gökdemir,O., Disk?in ?Yeni? Yönelimleri ve Sendikal Hareket, (Disk?in Ören Tezleri ve Sosyalist Tavır-Kriz Nasıl Aşılabilir Dizisi 3 içinde,, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 1992): 11-118.

Belek,İ. Ve diğ. Sosyalizm ?Yeni Dünya Düzeni?, Türkiye-Kriz Nasıl Aşılabilir Dizisi 5, Sorun Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, Ekim 1992.

Ali,V., Belek,İ. Ve diğ. Toplumsal Dinamikler ve Örgütlenme Eksenleri-Kriz Nasıl Aşılabilir Dizisi 4, Sorun Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, Eylül 1992.

Ardıç,F., Belek,İ. Ve diğe. Sağlık ?Reform Paketi? Neyin Peşinde-Kriz Nasıl Aşılabilir Dizisi 7, Sorun Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, Ekim 1992.

Belek,İ. Marksist Bakış Açısıyla Bilimsel Teknolojik Devrim ve Endüstriyel Demokrasi, Kriz Nasıl Aşılabilir Dizisi 8, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ağustos 1993.

Belek,İ. Sosyal Devletin Krizi ve Sağlığın Ekonomi Politiği, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 1994.

Belek,İ., Soyer,A. Sağlıkta Özelleştirme, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Temmuz 1995.

Belek,İ. ?Postkapitalist? Paradigmalar, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Şubat 1997.

Soyer A., Belek İ. Türkiye?de Özel Sağlık Sektörü ve Sağlıkta Özelleştirme, (Yeni Dünya Düzeni ve Özelleştirmeler, Yayına Hazırlayan: Ata Soyer, TTB Yayını, 1998 içinde): 53-69.

Belek İ. Sınıf, Sağlık Eşitsizlik, Sorun Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ekim 1998.

Belek,İ. ?Postkapitalist? Paradigmalar, Sorun Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Şubat 1999.

Belek İ, Sosyal Devletin Çöküşü ve Sağlığın Ekonomi Politiği, Sorun Yayınları, 2001, 2. Baskı, İstanbul.

Belek İ, Esnek Üretim Rijit Sömürü: Kapitalist Düzenin ?Yeni? Felsefesi, Türkiye İçin Sosyalist Seçenek: Sol Meclis Toplantı Tutanakları içinde, Nazım Kültürevi Kitaplığı, 21 Nisan 2002: 74-77.

Belek İ ve Sol Meclis Sağlık Komisyonu üyeleri, Sosyalist Türkiye?de Sağlık, Nazım Kültürevi Kitaplığı, Sol Meclis Serisi, İstanbul, Kasım, 2002.

Belek İ, Küba?da Sağlık: Sosyalizmin Başarısı. Nazım Kültürevi Kitaplığı, Sol Meclis Serisi, Aralık 2002.

Belek İ, Antalya?da Hekimler: Statü ve Sınıf Konumu Açısından Değerlendirme, TTB Yayını, Nisan 2003, Ankara.

Belek İ ve diğ. Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye?sinde Halka ve Hekimlere/Sağlık Personeline ne getiriyor ? TTB Yayını, Ekim 2003, Ankara.

Belek İ, Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler, Antalya?da Beş Yıllık Bir Araştırma, TTB Yayını, Nisan 2004, Ankara.

Belek İ, Esnek Üretim Derin Sömürü, Nazım Kültürevi Yayınları, İstanbul, Ekim 2004.

Belek İ ve diğ. Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü, Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2006.

Belek İ. Marksizm ve Sınıf Bilinci, Dipnot Kitabevi, 2007.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here