Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / E

-e: 1)bi
Diyarbakır?a gidiyorum. (Ez şina bi Dîyarbekir.)
Tanrı?ya inanmışsın. (To îman bi Hûmay ardo.)
2)rê
Kime? (Kamî rê?)
Mi rê. (Bana.)
-e doğru: 1)ver bi
Diyarbakır?a doğru gidiyorum. (Ez şina ver bi Dîyarbekir.)
2)hetê … ra 3)hetê … ser
edat: edat (n)
edebi: edebî, -ye
edebi beceri: hunero edebî (n)
edebi deneme: ceribnayîşo edebî (n)
edebi eser: esero edebî (n)
edebi kompozisyon: kompozîsyono edebî (n)
edebi makale: meqaleya edebî (m)
edebi parça: parçeyo edebî (n)
edebi ürün: esero edebî (n)
edebilmek: şayene (şayîş), eşkayene (eşkayîş), besekerdene
edebiyat: edebîyat (n)
edebiyatçı: edebîyatkar, -e
edebiyatçılık: edebîyatkarîye (m)
edilgen: passîf, -e
edilgen fiil: karo passîf (n)
efsane: efsane (m)
efsanevi: efsanewî, -ye
egemenlik: bandure (m)
eğer: eke
Eger o (kız/kadın) gelirse o (erkek) da gelir. (Eke a bêra
o zîyeno.)
Bilmiyorsan neden yazıyorsun, yazmak zorunda mısın?
(Eke tinêzanî ti çi rê nusenî, ti mecbur î ke binusî?)
Eğil: Gêl
eğitim: perwerde (n)
eğitim bakanlığı: wezaretê perwerdeyî (n)
eğitilmek: perwerde bîyayîş
eğitmek: perwerde kerdiş
ehliyet: 1)ehlîyet (n)
cezai ehliyet: ehlîyetê cezawerdişî (n)
2)ehlîyetname (n)
ehliyetname: ehlîyetname (n)
ekim: oktobre (m)
ekmek: nan (n)
ekonomi: ekonomî (n)
ekonomist: ekonomîst, -e
eksik: nêmcet, -e
Ekvador: Ekwador
Ekvator Ginesi: Gîneya Ekwatore
el: dest (n)
El Salvador: Salvador
el bombası: bombaya destî (m)
Elazığ: Xarpêt
eleştiri: krîtîk (n), rexne (n)
eleştirme: krîtîkkerdiş (n), rexnekerdiş (n)
eleştirmek: krîtîk kerdene, rexne kerdene
elli: pancas
ellinci: pancasin, -e
emir kipi: raweya fermanî (m)
emniyet: asayîş (n)
encek: b. enik
encik: b. enik
encümen: encumen (n)
enerji bakanlığı: wezaretê enerjî (n)
enik: kirta (m), kirte (n); cewrik, -e; kudik (n), kudikê kutikî (n);
çêlikê kutikî (n); leyîrê kutikî (n), leyrekê kutikî (n)
ense: kortike (m), şilike (m), şatike (m)
Ergani: Erxenî
eril: nêrî (n)
eril ad: nameyo nêrî (n)
eril isim: nameyo nêrî (n)
Eritre: Erître
erkek: camêrd (n)
erkek çocuk: lajek (n)
erken: rew
Ermenistan: Armenîstan (n)
erteleme: taloq (n), peydeeştiş (n)
ertelemek: taloq kerdene, taloq eştene, peyde eştene
Eruh: Dih
Erzincan: Erzingan
Erzurum: Erzirom
eser: eser (n)
eski: verên, -e; virên, -e
Estonya: Estonya (m)
eşanlamlı: hemmana
eşanlamlı kelime: çekuya hemmanîye (m)
eşanlamlı sözcük: çekuya hemmanîye (m)
eşek: her, -e; çarpê, -ye
dişi eşek: mankere (m)
yük taşıyacak yaşa gelen eşek: selkem, -e
eşit: seyyewbînan, têdust
eşitlik: seyyewbînanîye (m), têdustîye (m)
eşsesli: hemveng
eşsesli kelime: çekuya hemvenge (m)
eşsesli sözcük: çekuya hemvenge (m)
eşya: çî-mî, kel-mel, tef-tal, pil-purt, eşya
etene (eş): pilar (n), helpez (n)
Etiyopya: Etyopya
etken fiil: karo aktîf (n)
ev: keye (n)
ev önündeki bahçe: keyber (n)
evi yanasıca: keyveşaye (n)
evin önü: keyber (n)
evcimen: keyeker, -e
evet: 1) e, ya, belê 2) eya, heya
eylem: kar (n)
eylem cümlesi: cumleya karî (m)
eylül: êlule (m)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here