Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / F

fabl: fable (m)
fakat: labelê
fakülte: fakulte (m)
Falkland Adaları: Girawê Falklandî
fare: merre (n)
Fars: faris, -e
Farsça: fariskî
Fas: Marok, Fas
faşist: faşîst, -e
faşistlik: faşîstîye (m)
faşizm: faşîzm (n)
favori: cînege (m), nuşteke (m)
Federal Almanya: Almanyaya Federale (m)
felsefe: felsefe (m)
hukuk felsefesi: felsefeya huqûqî (m)
ferç: kisî (m)
fiil: kar (n)
fiil cümlesi: cumleya karî (m)
Fiji: Fîjî
fikir: fikr (n)
fil: fîl (n)
Filipin: Fîlîpîn
Finlandiya: Fînlanda (m)
fizik: fîzîk (n)
flaman kuşu: b. flamingo
flamingo: sûravêlk (n), flamîngo (n)
fok: fok (n)
Formoza: Taywan
Fransa: Fransa (m)
Fransız: fransiz, -e
Fransız Guyanası: Guyana Fransayê
Fransızca: franskî

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here