Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / D

dalak: serpez (n), helpez (n)
damak: asmênê fekî (n), aşmaqê fekî (n)
dana: mozik
danışma: mişewre (n)
danışmak: mişewre kerdene
danışman: mişawîr, -e, şêwirmend, -e
danışmanlık: mişawîrîye (m), şêwirmendîye (m)
Danimarka: Danîmarka
darbe: çewr (n), derbe (m)
darp yarası: birîna çewrî (m), birîna derbe (m)
dava: dewa (m)
davacı: dewaker, -e
davalı: dewayin, -e
davet: silayîye (m), dawet (n)
davet etme: silayîkerdiş (n), dawetkerdiş (n)
davet etmek: silayî kerdene, dawet kerdene
davetli: silayîbîyaye (n), silayîbîyayîye (m); dawetbîyaye (n),
dawetbîyaya (m)
davetname: silayîname (n), dawetname (n)
dayanışma: piştîya yewbînan girewtiş, piştî dayîş yewbînan, dest
dayîş yewbînan, desta yewbînan girewtiş, hetê yewbînan kerdiş
de: zî, kî
Ben de biliyorum sen de. (Ez zî zana ti zî./Ez kî zonena ti kî.)
Erzincan da kenttir. (Erzingan zî şaristan o./Erzingan kî şaristan o.)
-dedir (içindedir): de yo, der o
Oğlan evdedir: Lajek keye de yo./Lajek keye der o.
defa: rey
bir iki defa: reyê-di reyî
derleme: 1) arêkerdiş (n) 2)arêkerde (n)
derleme`k: arê kerdene
defter: defter (n)
değerli: erjaya (m), erjaye (n); hêca (n), hêcaye (m)
dekan: dekan, -e
dekanlık: dekanîye
demir: asin (n)
demirci: asinkar, -e
demircilik: asinkarîye (m)
demirli: asinên, -e; asinin, -e
demokrasi: demokrasî (n)
demokrat: demokrat, -e
demokratik: demokratîk
-den yapılma: -ên, -in
demirden yapılma: asinên, -e; asinin, -e
deneme: ceribnayîş (n)
denetleme: kontrol (n), teftîş (n)
denetlemek: kontrol kerdene, teftîş kerdene
denizatı: estorê deryayî (n)
denizaltı: bota binawe (m)
derece: derece (m)
derliyen: arêkerdox, -e
derman: derman (n)
dermansız: bêderman, -e
ders: derse (m)
dershane: dersxane (n)
Dersimli: dêrsimij, -e
derslik: dersxane (n)
destan: destane (m)
destansal: destankî
destekleme: piştîgirewtiş (n), piştîdayîş (n), destdayîş (n),
destgirewtiş (n), hetkerdiş (n)
desteklemek: piştî girewtene, piştî dayene, dest dayene,
destgirewtene, het kerdene
deve: deve (n), deva (m), lok (n), arwana (m) …………
deve yavrusu: torım, -e
devekuşu: eleyle (m)
devlet: dewlete (m)
devlet bakanlığı: wezaretê dewlete (n)
devlet başkanı: serekdewlet, -e
devletler genel hukuku: huqûqê pêroyî yê dewletan (n)
devletlerarası: mîyandewletan
devletlerarası hukuk: huqûqê mîyandewletan (n)
devletlerarası özel hukuk: huqûqê arizî yê mîyandewletan (n)
Dicle: Pîran (n)
dikiş: deştene (m)
dikiş dersi: dersa deştene (m)
dikme: deştiş (n)
dikmek: deştene
diktatör: dîktator, -e
diktatörlük: dîktatorîye (m)
dil: ziwan (n)
dilbilgisi: gramer (n)
dilekçe: waştişname (n), erzuhal (n)
dilek-şart kipi: raweya şertî
-di?li geçmiş zaman: demo vîyarteyo dîyar (n)
diploma: dîploma (m), şehadetname (n)
direniş: xoverrodayîş (n), xoverdayîş (n), xovereştiş (n)
dirsek: zend (n), herçeni (n)
diş: 1) didan (n) 2) nek (n)
azıdişi: didanê kursî (n)
köpekdişi: qîlp (n)
dişeti: pudîye (m), goştê didanî (n)
dişi (hayvan için): marî, man-, dele- ..
dişil: makî (m)
dişil ad: nameyo makî (n)
dişil isim: nameyo makî (n)
divan: dîwan (n)
divan edebiyatı: edebîyatê dîwanî (n)
Diyarbakır: Dîyarbekir
diz: zanî (n), çok (n)
doğa: tebîet (n)
doğal: tebîî
doğal hukuk: huqûqo tebîî (n)
doğu: rojhelat (n)
doksan: neway
doksanıncı: newayin, -e
dokuz: new
dokuzuncu: newin, -e
Dominik: Domînîk
domuz: xoz, -e; kesegan, -e; xenzîr, -e
dost: dost, -e
dostluk: dostîye (m)
döleşi (insanda): embazek (n), hevalco (n)
dönem (eğitim-öğretim yılının yarısı): termîn (n), nêmserre (m)
birinci dönem (güz dönemi): termînê payîzî (n)
ikinci dönem (bahar dönemi): termînê wesarî (n)
dördüncü: çarin, -e
dört: çar
dörtlük: çarane (m), rubaî (m)
dram: dram (n)
dram yazarı: nuştoxê/nuştoxa dramî
dramatik: dramatîk, -e
dramatize etmek: dramatîze kerdene
dudak: lew (n)
alt dudak: lewo binên (n)
alt dudağın ortasındaki ince girinti: şirika lewî
üst dudak: lewo serên (n)
durum: rewşe (m), hal (n)
durum zarfı: zerfa rewşî (m)
dün: vizêr (n)
dünden kalma: vizêrên, -e: vizêrin, -e
dünkü: vizêrên, -e: vizêrin, -e
dünya: cîhan (n), dinya (m)
dünya edebiyatı: edebîyatê cîhanî
düşman: dişmen, -e
düşmanlık: dişmenîye (m)
düşünce: fikr (n)
düve: nale (m), nogine (m), mozike (m)
düzenli: biserûber, -e; întîzamin, -e, nîzamin, -e
düzensiz: bêserûber, -e; bêîntîzam, -e; bênîzam, -e

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / D” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyatê Zazayan (Zaza Edebiyatı)
Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / E

-e: 1)bi Diyarbakır?a gidiyorum. (Ez şina bi Dîyarbekir.) Tanrı?ya inanmışsın. (To îman bi Hûmay ardo.) 2)rê Kime? (Kamî rê?) Mi...

Kapat