Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / İ

ibibik kuşu: dîksilêman (n), hophopik (n), dûdû (n)
ibik: kilaweke (m), pilike (m), kulike (m)
icar: deman (n)
icar etmek: deman kerdene
icra: caardiş (n)
icra etmek: ca ardene
icra-iflas hukuku: huqûqe icra-îflasî (n)
için: semedê … ra, seba, qandê
içinde: tede
içindekiler: tedeyî
içtimai: sosyal, cematkî
içtimai emniyet: asayîşo sosyal (n), asayîşo cematkî (n)
idare: îdare (n)
idareci: îdareker, -e; sermîyan, -e
idari: îdarî
idari mahkeme: dadgeha îdarî (m), mehkemeya îdarî (m)
idman: îdman (n), jîmnastîk (n)
ifade: îfade (n)
ifade almak: îfade girewtene
ifade vermek: îfade dayene
ikaz: balantiş (n), îqaz (n)
ikaz etme: balantiş, pêhesnayîş, îqazkerdiş
ikaz etmek: bal antene, îqaz kerdene
iki: di
ikinci: dîyin, -e
il: wîlayet (n), şaristan (n), bajar (n)
ilçe: qeza (m)
ile: 1)bi
Parasıyla satın aldı. (Bi peranê xo herîna.)
Kalemle yazdı. (Bi qeleme nuşt.)
Elle yedi. (Bi dest werd.)
2)bi … ra
Roşan ile [birlikte] gittim. (Ez bi Roşanî ra şîya.)
ileri: aver, raver
ilerleme: averşîyayîş, raverşîyayîş
ilerlemek: averşîyene, raverşîyene
ilgeç: edat (n)
İliç: Îlîç
ilk: verên, -e; virên, -e
ilkbahar: wisar (n)
ilkokul: dibistane (m)
iltica: bextwaştiş (n), îltîca (m)
iltica etmek: bext waştene, îltîca kerdene
iltica hakkı: heqê bextwaştişî (n), heqê îltîca (n)
imkan: îmkan (n)
yeni bir imkan: îmkanêko newe, îmkanêde newe
imlâ: rastnuştiş (n), ortografî
imtihan: îmtihan (n)
incebağırsak: roqila barîye (m)
inceleme: etud (n)
incelemeci: etudkerdox, -e
incik (baldır): çîp (m), peyîke (m), saq (n)
İndonezya: Îndonezya
inek: manga (m)
yaşı genç olan inek: nalmanga (m), nûbere (m)
İngiliz: îngiliz, -e
İngilizce: îngilizkî
İngiltere: Îngilîstan (n)
iniş: veracêr, seracêr
insan: merdim, -e
bir insan: mêrdek (n), yew mêrdek (n)
insan hakları: heqê mêrdiman
insanlık: merdimîye (m)
intizamlı: biserûber, -e; întîzamin, -e, nîzamin, -e
intizamsız: bêserûber, -e; bêîntîzam, -e, bênîzam, -e
İran: Îran
İrlanda: Îrlanda
isim: name (n)
isim cümlesi: cumleya nameyî (m)
isim tamlaması: îzafeya nameyî (m)
İslanda: Îslanda
isnat: isnad (n)
isnat etmek: isnad kerdene
isnat eden: isnadkerdox, -e
isnat edilen: isnadkerda (m), isnadkerde (n)
İspanya: Spanya
ispat: îspat (n)
ispat etmek: îspat kerdene
İspir: Îspîr
İsrail: Îsraîl
istakoz: îstakoz (n)
İstanbul: Îstanbul
istek: waştiş
istek kipi: raweya waştişî (m)
istekli: waştox, -e
istem: waştiş (n)
istemek: waştene
ister … ister: ha… ha…
İster ben, ister sen, farketmez. (Ha ez ha ti, ferq nêkeno.)
İsveç: Swêd
İsveççe: swêdkî
İsviçre: Swîs
iş: kar (n), xebate (m), gure (n)
iş hukuku: huqûqê karî (n)
işaret: nîşan (n)
işaret sıfatı: sifetê nîşankerdene (n)
işaret zamiri: zemîrê nîşankerdene (n)
işbirliği: hemkarîye (m)
işbirlikçi: hemkar, -e
işçi: karker, -e
işçi edebiyatı: edebîyatê karkeran (n)
işkembe: vêre (n)
işte: ha yo, ha ya; no yo, na ya; o yo, a ya
İtalya: Îtalya
itiraf: roxonayîş (n), îtîraf (n)
itiraf etmek: ro xo nayene, îtîraf kerdene
ittifak: îttîfaq (n)
iyelik: wayîrîye (m)
iyelik adılı: zemîrê wayîrîye (n)
iyelik zamiri: zemîrê wayîrîye (n)
izlemek: 1)taqîb kerdene 2)nîyadayene
izleyici: 1)taqîbkerdox, -e 2)nîyadayox, -e

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here