Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / T

taban (ayak tabanı): binpa (n), binê linge (n)
tabiat: tebîet (n)
tabii: tebîî
tabii hukuk: huqûqo tebîî (n)
Tacikistan: Tacikîstan (n)
tahkikat: tehqîqat (n)
tahkikat yapmak: tehqîqat kerdene, tehqîqat viraştene
tahliye: texlîya (m), veradayîş (n)
tahliye etme: texlîyakerdîş (n), veradayîş (n)
tahliye etmek: texlîya kerdene, vera dayene
Tahran: Tehran
tahta: texte (n)
tak tuk: teq-req
takı: suffîks (n)
takibat: taqîbat (n)
takip: taqîb (n)
takip etmek: taqîb kerdene
taktik: taktîk (n)
talebe: wendekar, -e; telebe (n), teleba (m); suxte (n),
suxta (m);
şagird, -e
talebelik: wendekarîye (m), telebeyîye (m), suxteyîye (m),
şagirdîye (m)
talep: waştiş (n)
talepkar: waştox, -e
tamlama: îzafe (m)
tanık: şahid, -e
görgü tanığı: şahida çiman (m), şahidê çiman (n)
tanıklık: şahidîye (m)
Tanzanya: Tanzanya
taraf: het (n), perr (n), pol (n)
bu taraf o taraf: nat-wet, nover-wever, nover-bover, nahêm-dohêm
bu tarafta o tarafta: nata-weta, novera-wevera, novera-bovera
bir taraftan: heto yew ra
diğer taraftan: heto bîn ra
tarım: zîret (n)
tarım bakanı: wezîra zîretî (m), wezîrê zîretî (n)
tarım bakanlığı: wezaretê zîretî (n)
tarih: tarîx (n)
tarlafaresi: loxe (m), lore (m)
tartışma: munaqeşe (m)
sertçe tartışma: hurê nayîş, werê nayîş, têver nayîş
tastik: tesdîq (n)
tastik etmek: tesdîq kerdene
taşak: gun (n), hak (n), herz (n), bati (n), hêlik (n)
Tatvan: Tûx
tavşan: hargûş, -e
tavuk: kerge (m)
tavus: tavûs. -e
tay: cana (m), cane (n); kurrî, -ye
Tayland: Tayland
Tayvan: Taywan
tazı: tajî, -ye; tazî, -ye
tebeşir: tebeşîr (n)
tecil: tecîl (n)
tecil etme: tecîlkerdiş (n)
tecil etmek: tecîl kerdene
teftîş: teftîş (n)
teftîş etmek: teftîş kerdene
tehir: erey, herey
tehir etme: erey vistiş, herey fîstiş
tehir etmek: erey vistene, herey fîstene
teke: kel (n), kelce (n)
tekil: yewhûmar
tekil ad: nameyo yewhûmar (n)
tekil isim: nameyo yewhûmar (n)
teklif: pêşnîyaze (m), teklîf (n)
Tekman: Tatos
teknik: teknîk (n)
temel: binge (n)
temmuz: temmuze (m)
teneffüs: teneffus (n), mabên (n)
teneffüse çıkmak: mabên dayene, vejîyayene teneffus
Tercan: Têrcan (n)
terim: term (n)
tevkif: tewqîf (n)
tevkif etmek: tewqîf kerdene
tevkif kararı: qerarê tewqîfî (n)
tevkif müzekkeresi: muzekkereyê tewqîfî (n)
tevkifevi: hepisxane (n)
tevkifhane: hepisxane (n)
tez: leze, çapik
tezlik: lezîye (m), çapikîye (m)
tıp: tib (n)
adli tıp: tibo edlî (n)
tırnak: nenûg (n)
tırtıl: îre (m), tertul
ticaret: bazirganîye (m), tîcaret (n)
ticaret bakanlığı: wezaretê bazirganîye (n)
ticaret hukuku: huqûqê bazirganîye (n), huqûqê tîcaretî (n)
ticaret mahkemesi: dadgeha bazirganîye (m),
dadgeha tîcaretî (m)
tilki: lûye (m), luwî (m)
timsah: tîmsah, -e; krokodîl, -e
tiyatro: tîyatro (n)
Togo: Togo
Tonga Adaları: Tonga
toplanmak: kom bîyayene
toplantı: kombîyayîş (n)
toprak hukuku: huqûqê erazî (n)
topuk: paşna (m), payna (m)
torba: kîse (n), kîsik (n)
tosun: conega (n), vîştira (n)
henüz öküz sayılmayan (yaşça) büyük tosun: boxeçor (n)
totaliter: totalîter, -e
trajedi: trajedî (n)
Tunceli: Dêrsim (n), Mamekîye (m)
Tunus: Tûnis
turna: quling, -e; siquling, -e
tutukevi: hepisxane (n)
tutuklama: tewqîf (n)
tutuklamak: tewqîf kerdene
tutuklama kararı: qerarê tewqîfî (n)
gıyabi tutuklama kararı: qerarê tewqîfê xiyabî (n)
tutuklama müzekkeresi : muzekkereyê tewqîfî (n)
tutuklu: hepsî, -ye
Tuvalu: Tuvalu
tümce: cumle (m)
tümleç: temamker (n)
tür: tewir
Bu iş iki türlü olur. (No kar di tewirî beno.)
türlü türlü: tewir bi tewir
türemiş: viraşte (n), viraştîye (m)
türemiş fiil: karo viraşte (n)
türemiş kelime: çekuya viraştîye (m)
türemiş sıfat: sifeto viraşte (n)
türemiş sözcük: çekuya viraştîye (m)
Türk: tirk, -e
Türkçe: tirkî
Türkiye: Tirkîya (m)
Türkmenistan: Tirkmenîstan (n)
türkü: lawike (m), kilame (m), deyîre (m)
türkü söyliyen (ses sanatçısı): deyîrbaz, -e; dengbêj, -e

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here