Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / G

Gabon: Gabon
Gambiya: Gambîya
Gana: Gana
gardiyan: gardîyan, -e
gardiyanlık: gardîyanîye (m)
geç: berey, erey
geçen yıl: par (n)
geçen yıldan kalma: parên, -e
geçen yılki: parên, -e
geçişli: transîtîf
geçişli fiil: karo transîtîf (n)
geçişsiz: întransîtîf
geçişsiz fiil: karo întransîtîf (n)
geçmiş: vîyarte (n)
geçmiş zaman: demo vîyarte (n)
gelecek: ameyox, -e
gelecek zaman: demo ameyox (n)
gelecek zamanın hikayesi: b. sanal geçmiş zaman
Genç: Dara Hênî
genel: pêroyî
genel asayîş: asayîşo pêroyî (n)
genel emniyet: asayîşo pêroyî (n)
genel güvenlik: asayîşo pêroyî (n)
genel huqûq: huqûqo pêroyî (n)
genel kurmay: erkanê pêroyî (n)
genel kurmay başkanlığı: serekerkanîyeya pêroyî (m)
geniş: hîra
geniş zaman: demo hîra (n)
geniz: xazmik (n)
geometri: geometrî (n)
gerdan: gerden (n), gilar (n)
gereklik kipi: raweya ganîyîye (m)
gergedan: gergedan (n)
Gerger: Aldûş
geyik: gakovî (n)
gırtlak: qirpiçike (m), belike (m)
gıyabî: xiyabî
gıyabi tutuklama kararı: qerarê tewqîfî yo xiyabî (n)
gibi: 1)sey
O solgun bir çiçek gibiydi. (A sey yew vila pulisîyaya bî.)
Ben senin gibi değilim. (Ez sey to nîya.)
Delikanlı erkekçe (yiğitler gibi) direndi. (Xortî sey camêrdan
xo ver ro da.)
2)se
Kar gibi beyazdır. (Sipî yo se vewre.)
O kadar yumuşak ki, pamuk gibi. (Ehende nemr o ke, se
peme.)
3)seke
Senin de bildiğin gibi oğlan bugün hastadır. (Seke ti zî
zanî lajek ewro nêweş o.)
-gil/-giller: -înan
Hasangil/Hasangiller (Hesenînan)
dayıgil/dayigiller (xaloyînan)
Gine: Gîne
Gine-Bissao: Gîneya Bîssaoyî
gizli: nimite (n), nimitîye (m)
gizli özne: kerdoxo nimite (n), kerdoxa nimitîye (m)
goril: gorîl, -e
göbek: nak
göbek (şişman karın): meşke (m), xaşîya vêrî (m)
göbek ile cinsel organ arasındaki bölüm: pîzeyo şenik (n)
göden: roqila qine (n)
göğüs: sêne (n)
göğüs kafesi: qefsing (n), qefesê sênî (n)
göğüs kemiği: tehta sênî (m)
Gölbaşı: Serê Golan
gösteri: 1)musnayîş (n) 2)nawitiş (n)
göstermek: 1)musnayene, mojnayîş 2)nawitene
göt: qine (m)
göz: çim (n)
göz yuvarlağı: gillî (m), gulîlike (m)
gözün aşağısındaki deri: pêlekê çimî (n), qarangê çimî (n)
gözakı: sipîyê çimî (m)
gözaltı: nezaret (n)
gözaltı yeri (binası): nezaretxane (n)
gözbebeği: bîbike (m), bîbika çimî (m)
gözkapağı: qapaxê çimî (n)
Grönland: Gronlanda
Guatemala: Guatemala
guguk: pepûk (n), kekû (n)
Guyana: Guyana
gümbür gümbür: gurr-gurr
gümbürtü: gurme-gurm, gurre-gurre
gümüş: sêm (n)
gümüşten yapılma: sêmên, -e; sêmin, -e
gümüşi: sêmên, -e; sêmin, -e
gümüşlü: sêmên, -e; sêmin, -e
gün: roje (m)
güneş: roj (n)
güneşlik (güneş ışınlarını alan yer, güneşleme yeri): verroj
güney: başûr (n)
Güney Afrîka: Afrîkaya Başûrî
Güney Kore: Koreya Başûrî
güneybatı: başûrê rojawanî (n)
Güneybatı Afrika (Namibia): Namîbya
güneydoğu: başûrê rojhelatî (n)
Gürcistan: Gurcîstan (n)
gürültü patırtı: rep-tep, teq-req
güvenlik: asayîş (n)
güvercin: borane (m), kurkurrik (m), gogerçîne (m)
gri renkli güvercin: vena (m)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here