Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / K

kabul etmek: 1)e kerdene 2)qebul kerdene
kadar: sey
Ben senin kadar değilim. (Ez sey to nîya.)
kadı: qazî (m)
kadın: cinî (m), cinîye (m); cinîke (m)
Bir kadın ve bir kız oturmuşlar. (Yew cinî û yew kêneke roniştî.)
Bir varmış bir yokmuş, bir kadın varmış. (Cayke beno cayke
nêbeno, yew cinîke bena.)
kafa: katike (m), kakate (m), qotike (m), qoqe (m), qafike (m)
kafatası: qaf (n)
kafiye: qafîye (m)
kağıt: kaxite (m)
Kahire: Qahîre
Kahta: Kolik
kahverengi: şalên, qeweyî
kalbur: pirojine (m)
kalça: qineste (n), kule (n), qorrik (n)
kalçanın alt bölümü: parê qine (n), paldim (n), toldir (n)
kalem: qeleme (m)
boya kalemi: qelema boyaxî (m)qelema erjîjine (m)
renkli kalem: qelema rengine (m)
siyah bir kalem: qelemêka sîyaye (m), qelemêda sîyaye (m)
kalemtıraş: qelemtiraşe (m)
kalınbağırsak: roqila pîle (m)
kalkanbalığı: kesmase (n)
kalp: zerrî (m), zerrîya bele, qelb (n)
Kamboçya: Kamboçya
Kamerun: Kamerûn
kampanya: kampanya (m)
Kanada: Kanada
kanarya: kanarya (m)
kanat: bask (n), perr (n), pol (n)
sağ kanat: basko rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sol kanat: basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
kanguru: kanguru, -ye
kanun: qanûn (n)
kanun teklifi: pêşnîyaza qanûnî (m), teklîfê qanûnî (n)
kanuni: qanûnî
kapı: ber, keyber (n)
kaplan: piling, -e
kaplumbağa: kesa (m), kese (n)
kara -I: erd (n), bej (n)
kara -II: sîya, qer
karaciğer: cîgere (m), qeseba, kezebe (m), qeseba sîyaye (m)
Karakoçan: Depe
karakol: qereqol (n)
karar: bire (m), qerar (n)
karar almak: bire girewtene, qerar girewtene
karar vermek: bire dayene, qerar dayene
karara bağlamak: bire dayene, qerar dayene
karargah: qerargehe (m)
kararname: birename (n), qerarname (n)
karasal: erdî, bejî
karasinek: mêse (m), vizike (m)
Karayazı: Gogsî
karga: qijike (m), qela (m), qirawile (m), qerpelase (m)
karı: cinî (m), cinîye (m)
Karın ne dedi? (Cinîya to se va?)
karın: pîze (n)
karınca: morcela (m)
karides: karîdes (n)
Karlıova: Kanîreş
karne: qarne (m)
karşı: vera?, verba?, verva …
Karşımda durma! (Vera mi mevinde!)
Karşımda durmuş konuşuyor. (Verba mi vindeto qisey keno.)
karşısında: vera …, verba?, verva …
karşılaştırma: pêveronayîş
karşılaştırma sıfatı: sifetê pêveronayîşî (n)
kartal: helî (n), qertal (n)
kasık: golim (n), vergolim (n)
kasım: teşrîne (m)
kaside: qesîde (m)
kaş: birûy (zh)
Katar: Qeter
katır: qantir (n)
yavru katır: qantirleyîr (n)
katliam: qirkerdiş (n), jenosîd (n)
kavga: lej (n)
kavga etmek: lej kerdene
kaydetmek: qeyd kerdene
kayıt: qeyd (n)
kaydını yaptırmak: qeydê xo viraştene
kayıtlı: qeydkerde (n), qeydkerdîye (m), qeydkerda (m)
kaymakam: qaymeqam, -e
kaynak: çime (n)
kitabın kaynakları: çimeyê kitabî
kaz: qaze (m), bette (m)
kaza (ilçe): qeza (m)
kaza: qeza (n), olacax (n)
Kazakistan: Qazaxîstan (n)
Keban: Keban
keçi: bize (m)
bir kez oğlak doğurmuş olan keçi: karî (m), kahrîpese (m)
bir-iki yaşındaki keçi yavrusu (çepiç): tuşk, -e; tiştîrî (n)
yabankeçisi: pezkovî, -ye
kedi: pisîng, -e
kefalet: kefîlîye (m), kefalet (n)
kefaletname: kefaletname (n)
kefil: kefîl, -e
kefillik: kefîlîye (m)
kefiye: kefî (m), kefîye (m)
keklik: zerenc (n), heke (n), koçmek (n)
dişi keklik: zerence (m), marî (m), kewe (m)
yavru keklik: leyîrzerenc, -e
küçük yaştaki erkek keklik: zerencleyîr (n), dikleyîr (n)
kelebek: perperike (m), pelpelike (m), pisperike (m),
pinpinîke (m), minminike (m), cincinike (m), çînçinike (m),sîsperike (m)
kelepçe: kelemçe (n)
kelime: çekuye (m)
Kemah: Kemax
Kemaliye: Kemalîye
kendi: xo
kendi kaderini tayin hakkı: heqê çarenuştişê xo, heqê
tayînkerdişê qederê xo
kendisinden: xo ra
kent: şaristan (n), bajar (n)
kentli: şaristanij, -e
Kenya: Kenya
kere: rey
bir kere: reyke, reyê
bir iki kere: reyê-di reyî
kertenkele: marula (m)
kervan: karwan (n)
kese: kîse (n), kîsik (n)
kesin: qetî
kesinleşme: qetîbîyayîş (n)
kesinleşmek: qetî bîyene
kesinleşmiş: qetîbîyaye (n), qetîbîyaya (m), qetîbîyayîye (m)
kesinleştirme: qetîkerdiş (n)
kesinleştirmek: qetî kerdene
kesinlik: qetîyîye (m), qetîyet (n)
kesir sayılar: hûmarnameyê kesîrî
keyif: keyf (n)
kez: rey
bir kez: reyke, reyê
bir iki kez: reyê-di reyî
dört beş kez: çar-panc reyî
Kıbrıs: Qibris
kıç: qine (m)
kılıçbalığı: maseşimşêr (n
kırgızistan: Qirxizîstan (n)
kırk: çewres
kırkıncı: çewresin, -e
kırlangıç: hechecike (m)
Kırmanc: kirmanc, -e
Kırmancca: kirmanckî
kırmızı: sûr
kısaltma: kilmnuşte (n)
kısrak: mahîne (m)
kış: zimistan (n)
kıta: qita (m)
kız: kêna (m), kêneke (m)
ki: ke
Siz söyleyin ki biz de söyliyelim. (Şima vajêne ke ma zî vajî.)
Kiği: Gêxî
kimya: kîmya (m)
kip: rawe (m)
kira: kîra (m)
kiracı (kiralayan): kîradar, -e
Kiribati: Kîrîbatî
kiriş (dam direklerinin üzerine sıralandığı kiriş): kêran (n), şirît (n)
kirpi: jûje (n), dije (n)
kirpik: bijangî (zh), mujey (zh)
kitap: kitab (n)
klasik: klasîk, -e
klasik edebiyat: edebîyato klasîk (n)
klitoris: zîlik (n), çîlik (n), gilik (n), nîçik (n), nerî (n)
koca (eş): mêrde (n)
Kocaköy: Karaz
koç: beran (n), vosn (n)
iki yaşında veya daha büyük olan koç: hogeç (n)
yaşlı koç: berano maz (n)
çok yaşlı olan koç: berano qert (n)
kol -I: harme (n), pol (n), hingile (n), çengile
önkol: harmeyo barî (n), bazî (n), zend (n)
üstkol: harmeyo qalind (n), tevdîre (m)
kol -II: bask (n), perr (n), pol (n)
sağ kol: basko rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sol kol: basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
Kolombiya: Kolombîya
koltukaltı: binçeng (n), binê engilî (n)
komedi: komedî (m)
komedyen: komedyen, -e
komedyenlik: komedyenîye (m)
komite: komîte (m)
kompozisyon: kompozîsyon (n)
kompozitor: bestekar, -e; kompozîtor, -e
Kongo: Kongo, Zaîre
Kongo-Brazzaville: Kongo-Brazavîlle
kontrol: kontrol (n)
kontrol etmek: kontrol kerdene
konuşmak: qisey kerdene, qesey kerdene
Korsika: Korsîka
koruma: seveknayîş (n), muhafezekerdiş (n)
korumak: seveknayene, muhafeze kerdene
Kostarika: Kosta Rîka
Kovancılar: Qowancîyan
kovuşturma: taqîbkerdiş (n), taqîbat (n)
kovuşturmak: taqîb kerdene
koyun: mîye (m), mî (m), mêşna (m)
köpek: kutik (n), kelp (n)
dişi köpek: dele (m), kutike (m), kelpe (m)
köpek yavrusu: b. enik
küçük cins köpek: zexer, -e
küçük yaştaki köpek: bocî, -ye
yaşı altı aydan daha fazla olan köpek yavrusu: fînik (n)
köpekbalığı: kutikmase (n)
köpekdişi: qîlp (n)
körbağırsak: roqila kore (m)
köstebek: hermuşk (n), muşo kor (n), koremişk (n), muş (n),
merreyo kor (n); loxa kore (m)
köy: dewe (m)
köylü: dewij, -e
kral: qiral (n)
kraliçe: qiralîça (m)
kriminal: krîmînal
kriminel: krîmînel, sucdar, gunekar
kriminoloji: krîmînolojî
Kudüs: Quddus
kulak: goş (n)
kulak dibi: binê goşî
kulak tozu (kulağın arkası): belengoş (n)
Kulp: Pasûr
kunduz: kutiko awî (n)
kural: qayde (n)
kurallı fiil: karo qaydeyin (n)
kuralsız: bêqayde (n)
kuralsız fiil: karo bêqayde (n)
kurbağa: beq (n), qirîncele (n)
kurmay başkanı: serekerkan (n)
kurmay başkanlığı: serekerkanîye (m)
kurnaz: qurnaz, oyniker, -e
kurşun: erjîj (n)
kurşun kalem: qelema erjîjine (m)
kurt: verg (n), ganawir (n), cinawir (n)
dişi kurt: deleverge (m), verge (m), ganawire (m), cinawire (m)
kurt yavrusu: kirta (m), kirte (n)
Kurtalan: Misriç
kuru üzüm: eskije (m)
kuş: mîlçik, -e; çûçik, -e; teyr, -e
kuşku: guman (n), şik (n)
kuşkulu: gumankerde (n), şikkerde (n)
kutup ayısı: heşa cemedî (m), heşê cemedî (n)
Kûveyt: Kuweyt
kuyruksokumu: boçik (n)
kuzey: vakur (n)
Kuzey Kore: Koreya Vakure
kuzeybatı: vakurê rojawanî (n)
kuzeydoğu: vakurê rojhelatî (n)
kuzu: verek, -e; kavir, -e
bir-iki yaşındaki dişi kuzu: berendîre (m)
Küba: Kuba
küçük: 1)qij, -e, hurdî, -ye 2)şenik, -e
küçük harf: herfa hurdîye (m)
küçükdil: ziwanik (n), ziwano qij (n), belik (n)
kültür: kultur (n)
kültür bakanlığı: wezaretê kulturî (n)
kültürel: kulturî
Kürdistan: Kurdîstan (n)
Kürdistanımız: Kurdîstanê ma (n)
kürsü: kursî (n)
Kürt: kurd, -e
Kürtçe: kurdkî

Yorum yapın