Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / U

ucuz: erjan, -e
ucuzluk: erjanîye (m)
ufak: hurdî
Uganda: Ûganda
uğurböceği: xalofir (n), xalxalok (n), bawkalik (n), lulikê oxirî (n),
bext (n), koşkar (n)
Ukrayna: Ukrayna
ulus: milet (n), netewe
ulusumuz: miletê ma (n)
ulusal: milî, -ye; netewî, -ye
ulusal edebiyat: edebîyato milî (n), edebîyato netewî (n)
uluslararası: enternasyonal, mîyannetewî
uluslararası antlaşma: peymana enternasyonale (m), peymana
mîyannetewî (m)
Umman: Umman
umumi: pêroyî
umumi huqûq: huqûqo pêroyî (n)
Urfa: Riha
Uruguay: Ûrûgûay
usul: ûsul (n), metod (n)
ceza usul hukuku: huqûqê ûsulê ceza (n)
medeni usul hukuku: huqûqê ûsulê medenî (n)
uyarı: balantiş (n), îqaz (n)
uyarma: balantiş, pêhesnayîş, îqazkerdiş
uyarmak: bal antene, îqaz kerdene
uygar: medenî, -ye
uygarlık: medenîyet (n), sîvîlîzasyon (n)
uyluk: qorr (n), rehn (n), hête (m), palîsne (n)
uyluğun arka kısmı: baqa qorrî (m), velikê qorrî (n)
uzman: 1)pispor, -e 2)ekspert, -e
uzmanlık: 1)pisporîye (m) 2)ekspertîye (m)

Yorum yapın