Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / Ö

öbür: bîn, -e
öğrenci: wendekar, -e; telebe (n), teleba (m); suxte (n),
suxta (m);
şagird, -e
öğrencilik: wendekarîye (m), telebeyîye (m), suxteyîye (m),
şagirdîye (m)
öğrenim: perwerde (n)
öğrenme: 1)musayîş (n) 2)banderbîyayîş (n)
öğrenmek: 1)musayene 2)bander bîyene
öğretim: banderîye (m)
öğretme: 1)musnayîş 2)bander kerdiş
öğretmek: 1)musnayene 2)bander kerdene
öğretmen: mamosta (n, m), malim, -e
öğretmenlik: mamostayîye (m), malimîye (m)
öğütücü dişler: b. azıdişi
öküz: ga (n)
yaşlı öküz: gayo mazêr
ölme: merdiş (n)
ölmek: merdene
ölüm: merg (n)
ölüm cezası: cezaya mergî (m)
ön: ver (n); vernî (m), virênî (m), virênîye (m)
öndeki: verên, -e; virên, -e
önce: verê
önceki: verên, -e; virên, -e
önceki gün: perey
önceki günden kalma: pereyên, -e; pereyin, -e
önceki günkü: pereyên, -e; pereyin, -e
önedat: veredat (n)
önek: prefîks (n)
öneri: pêşnîyaze (m), teklîf (n)
önkol: bazî (n), harmeyo barî (n), zend (n)
önsöz: vateyo verên (n)
ördek: ordege (m)
örgüt: organîzasyon (n), rêxistine (m)
örgütleme: organîzekerdiş (n)
örgütlenme: organîzebîyayîş (n)
örneğin: mesela, mavajîme/mavajî/mavajê
örnek: nimûne (m), mîsale (m)
örümcek: pîrike (m), pîreboke (m)
öte: wet
ötedeki: wetên, weverên, boverên
öte beri: nat-wet, nover-wever, nover-bover
ötede beride: nata-weta, novera-wevera, novera-bovera
övgü: pesndayîş (n), pesênayîş (n), goynayîş (n), wesfdayîş (n)
övme: pesndayîş (n), pesênayîş (n), goynayîş (n), wesfdayîş (n)
öykü: hîkaye (m)
öyle: winî, ayhewa
öylesi: asar, asarên, henên
öylesi iş: karo asarên, asar kar
Özbekistan: Ozbekîstan (n)
özel: 1)taybetî, -ye
özel ad: nameyo taybetî (n)
2)arizî
özel haklar: heqê arizî
özel huqûq: huqûqo arizî (n)
özgür: azad, -e
özgürlük: azadîye (m), serbestîye (m)
özne: kerdox, -e

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyatê Zazayan (Zaza Edebiyatı)
Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / P

Pakistan: Pakîstan (n) Palu: Pali Palulu: paliyij, -e Panama: Panama panda: panda, -ye pankreas: firşik (n), pankreas (n)

Kapat