İlaç Endüstrisinde Küreselleşme – Claudio C. Tarabusi, Graham Vickery

İlaç Endüstrisinde Küreselleşme adlı kitap, iki bölüm halinde hazırlanan ilaç endüstrisi konulu raporun birinci bölümünden oluşmaktadır. Kitapta, uluslararası birleşmeler, alımlar ve azınlık katılımını kapsayan dolaysız yabancı yatırımlar ve firmalar arası ağlar tartışması yer alıyor. Çok uluslu ilaç şirketlerinin pazar ilişkilerinin incelendiği bu kitap, ilacın evimize gelinceye kadar hangi ticari serüvenlerden geçtiğini anlatırken uluslararası para fonlarını, dev endüstriyel sektörlerin bu süreçteki rol dağılımını da irdeliyor.
Sağlık güvenlik yasaları, fiyat düzenlemesi, entellektüel varlığın korunması ve rekabeti düzenleyen politikaların ilaç endüstrisi bağlamında taşıdığı anlam üzerine de kapsamlı bir araştırmayla karşı karşıyasınız.

Yayıncının Notu: Bu kitapçık, OECD’nin “Endüstrinin Küreselleşmesi: Genel özet ve sektör raporları” (Globalisation of Industry: Overview and Sector reports), Paris, 1996 yayınının 2. Bölümünden uyarlanmıştır. International Journal of Health Services dergisinin 1 ve 2. sayısında (1998) yayınlanmıştır.

Kitabın Künyesi
İlaç Endüstrisinde Küreselleşme
Orjinal isim: Globalisation of Industry: Overview and Sector reports
Claudio C. Tarabusi, Graham Vickery
Çeviri : Ata Soyer
Evrensel Basım Yayın / Politika – Güncel Sorunlar Dizisi
1. Basım 1999
70 sayfa

İlaç Endüstrisinde Küreselleşme – Claudio C. Tarabusi, Graham Vickery” üzerine bir yorum

  1. İlaç endüstrisinin önceliklerini anlatan bir çeviri de bu kitaptaki konularla parallelik içeriyor. Çevirideki “geliştirilen yeni ilaçların ve tedavilerin belirli bir sınıf ayrımına odaklandığı, araştırmaların daha varlıklı insanların problemlerine, bu tedavileri ödeyebilecek kişilere yöneldiği görülmektedir.” tespiti de oldukça önemli.

    Çeviri için : http://www.ivmedergisi.com/ila%C3%A7-end%C3%BCstrisinin-%C3%B6ncelikleri.html

Yorum yapın

Daha fazla İnceleme, Politika
Thomas Münzer ve Köylüler Savaşı – Maurice Pianzola

16. yüzyıl başları Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketleriyle bilinir. Bin yıla yakın süren feodal düzen tıkanmış, artık yenileşme ve ilerleme...

Kapat