Kentsel Çelişki ve Siyaset / Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi – H. Tarık Şengül

H. Tarık Şengül ?Kentsel Çelişki ve Siyaset? başlıklı elimizdeki eserinde, kapitalist kentleşme süreçlerini eleştirel bir bakışla inceliyor. İşlediği konuyu, siyasal iktisat perspektifiyle ele alan Şengül, toplumsal çelişkilerin en yoğun yaşandığı kentlerde; çalışan sınıfların ve ezilen kesimlerin kentsel kaynaklardan neden pay alamadıklarını, kendi yaşamlarına ilişkin kararlarda neden söz sahibi olamadıklarını ve kendi kimliklerini kent mekânında neden ifade edemediklerini irdeliyor. Şengül bunu yaparken, kent mekânı ve yerel mekânların özgünlüğü, küreselleşme-yerelleşme, sosyal adalet, katılım ve demokratikleşme gibi konuları da yeniden tartışmaya açıyor.

Tanıtım Yazısı
Giderek kutuplaşan günümüz dünyasında, kentler toplumsal çelişkilerin en yoğun yaşandığı mekânlar olarak öne çıkmış bulunuyor. Çalışan sınıfların ve diğer ezilen kesimlerin kentsel kaynaklardan pay alma, kendi yaşamlarına ilişkin kararlarda söz sahibi olma ve kendi kimliklerini kent mekânında ifade edebilme yönündeki talep ve mücadeleleri, çoğu durumda kapitalist kentleşmenin ve kazananlarının mantığı ile çelişiyor. Siyasal iktisat perspektifinden yazılan Kentsel Çelişki ve Siyaset söz konusu uzlaşmazlıkları çeşitli boyutlarıyla irdeleyip, bilimsel duruşundan vazgeçmeden, kaydedenlerin tarafında yerini alıyor.
Kent mekanının ekonomik, siyasal ve kültürel süreçlerin bir yansıması olduğuna karşı çıkan bu çalışma, mekanın toplumsal olarak inşa edildiğini ve tam da bu nedenle, mekânın toplumsal yaşamın oluşturucu bir parçası olduğunu öne sürüyor. Kitapta, kent mekânının ve yerel devletin özgünlüğü, küreselleşme-yerelleşme, sosyal adalet, katılım ve demokratikleşme sorunları kuramsal açıdan olduğu kadar, Türkiye deneyimi çerçevesinde de tartışılıyor. Bu konularda geniş kabul gören temel düşünceleri, ikna edici biçimde, ters yüz etmesi Kentsel Çelişki ve Siyaset’in en özgün yanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kitabın Künyesi
Kentsel Çelişki ve Siyaset
H. Tarık Şengül,
İmge Kitabevi,
siyaset,
358 sayfa

H. Tarık Şengül?ün Hayatı
Doç. Dr. H. Tarık Şengül, ODTÜ, Şehir Planlama Bölümü?nden lisans ve aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?nden yüksek lisans dere cesini aldıktan sonra, ?Hegemonya ve Kent Mekânı: Ankara Örneği? başlıklı tezle, İngiltere?nin Kent Üniversitesi, Kentsel Çalışmalar Birimi?nden doktorasını aldı. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Diyarbakır kenti Nazım Plan Çalışması?nın koordinatörlüğünü 2004-2006 arasında üstlenen yazar, halen TMMOB Şehir Plancıları Odası genel başkanıdır.

Eserleri:
Küreselleşme, Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı (E. A. Tonak, K. Boratav, O. Türel, C. Somel, H. Arslan ile birlikte, İmge Kitabevi Yayınları, 2000, 2004)

Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 2001; İmge Kitabevi Yayınları, 2009)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here