Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri – Hans Reichenbach

20. yüzyılın iki büyük kuramsal yapısı olan görelilik ve kuantum kuramı, modern fiziği şekillendirmiştir. Her biri önemli katkılar sağlayan ve birbirinin sonuçlarından yararlanan birçok dehânın ortak çalışmasının ürünü olan kuantum kuramının başlangıcındaki tartışmaların içinde yer alan Reichenbach’ın bu kitabı alanın referans kitaplarından biridir. Reichenbach kitabında 1900 yılından başlayarak kuantum fiziğinin kuramsal yapısını oluşturan dört evreyi ayrıntılarıyla ele alıyor ve bunların felsefi temellerini tartışıyor.

“Fiziğin felsefesi fiziğin kendisi kadar açık ve yalın olmalıdır; ne deneycilik çağında modası geçmiş görünen kurgusal felsefenin kavramlarına sığınmalıdır, ne de deneyciliğin operasyonel biçimini, yorumların mantığındaki problemlerden yakayı kurtarmak için kullanmalıdır. Bu ilkeden yola çıkarak yazar bu kitapta, kuantum fiziğinin metafizikten bağımsız bir felsefi yorumunu geliştirmeye çalışmıştır ve atom-altı dünyası hakkındaki ifadeleri, sıradan fiziksel dünya kadar gerçek olan kuantum mekaniksel sonuçlar olarak kabul etmemizi sağlamıştır.”

– Hans Reichenbach, Felsefe Bölümü, California Üniversitesi

Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri
Yazar : Hans Reichenbach
Yayın Yönetmeni : Mustafa Küpüşoğlu
Kapak : Begüm Çiçekçi
Editör : Kerem Cankoçak
Çeviri : Deniz Ölçek
Sayfa Sayısı : 300
Yayınevi : Alfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here