Nazım Hikmet: Harp çok kazançlı bir iştir

nazım_hikmetHARP ÇOK KAZANÇLI BİR İŞTİR
İngiltere’ de, mühimmat sanayii yapan 7 firma 1931 ‘den, 1936’ya kadar teslihat işine koydukları sermayeye karşılık 23,130,722 sterling safi kar, sermayelerine yüzde iki yüz kar almışlar. 1937’de silahianma yarışı en son sürat ile ilerliyor. Bu firmaların bundan sonraki karlarını okuyacağız. 1908’den 1914’e kadar olan silahianma yarışı neticesinde bu firmalar karlarını şişirmiş, yeni milyonerler, harp zenginleri ortalığı sarmıştı. Fakat harp, bu firmaların kasalarına milyon karları indirirken, milletlerin zarar hanesine milyonlarla insan ölüsü yazmıştı. Bu yedi firmanın elde ettiği karların arkasına saklanan ölülerin adedini, bize yeni patlayacak bir harp verecektir.

Yeni bir harbin önüne geçmek için, silahlanma yarışı kadar kuvvetli arzular, fakat mühimmat fabrikalarının karları kadar kati bir aciz var. Harp İspanya’da bilfiil patlamıştır. Teslihat fabrikaları dünya mikyasında geceli gündüzlü işliyor, mühimmat tröstleri devletlerine harp kredisini büyütüyor. Her gün tersanelerden yeni zırhlılar denize iniyor. Gökyüzünü karga sürüleri gibi tayyareler sarıyor. 1914 Harbi Sırbistan’da bir arşidükün ölümü ile patlamıştı. Bu harp hangi arşidükün ölümüyle patlayacak bilmiyoruz.

Fakat şurasını çok iyi biliyoruz ki, bu gelmekte olan harp, teslihat firmalarının kasalarına bu milyonları indirirken, yeryüzünde sulh ve selametin en büyük müdafii halk kitleleri, sulhsever milletler, büyük devletlerin bu yarışında yine mısır koçanı kemirecekler, yine milyonlarca ana evladını, çocuk babasını, milletler en zinde ve ümit beslediği ordularla gencini kaybedecektir. Milli müdafaa borçları kabaracak, iktisadi buhranlar, açlık, sefalet, ölüm milletlerin başı üstüne siyah kanatlarını gerecek, fakat yine sonunda mühimmat sanayi tröstleri hissedarlarına milyonların üstünde, milyonları safi kar, insan kanının bedeli harp karı olarak dağıtacaktır. Görüyorsunuz ki, harp çok kazançlı bir iştir.
[Adsız Yazıcı 1 Tan, 19.3.1937]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here