Rehberlik Etkinleri Kitapları (1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf) – Berfin Ural, Nurcan Özteke

Gelişen ve değişen toplumsal yapımız kaçınılmaz olarak eğitim anlayışımızda da değişim ve gelişmelere neden oluyor. Bu yüzden son dönemde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri?nin temel işlevlerinin en önemlilerinden olan önleyici ve koruyucu hizmetler; toplumsal değişim ve bilimsel çabalara bağlı olarak diğer psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden daha fazla öne çıkmıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde, çok doğru bir içerikle, yeniden yapılanan müfredat programı, ilköğretim okullarında rehberlik hizmetlerine ayrı bir ders olarak yer vererek yıllardır ihmal edilen ?Grup Rehberlik Etkinlikleri?ne yeni bir boyut kazandırdı. Bireyin olumlu davranışlarını geliştirmesi, kendini geliştirmesi; olumsuz davranışlarını en aza indirmesi, mümkünse tamamen gidermesi erken yaşlarda sunulacak eğitim ile sağlanabilir. Modern eğitim sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin önleyici ve koruyucu boyutu bu yüzden giderek önem kazanıyor.

   

Bireylere erken yaşlarda kazandırılması gereken beceriler, olumlu davranışlar aslında tüm eğitimin ve eğitim sisteminin en temel amacıdır. Fakat bu amacı doğrudan, rehberlik ders saatlerinde açık bir kazanım olarak hedeflemek hem yeni müfredat programının hem de elinizde bulunan kitabın temel amacını oluşturuyor.

Bu kitapta bulunan etkinlikler, ilköğretim okulları birinci kademedeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma dersi kazanımları doğrultusunda, sınıf düzeyi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitabın içeriği, sınıf ortamında uygulanabilir nitelik taşıyan ?Grup Rehberlik Etkinlikleri?nden oluşmuş ve etkinliklerin ?uygulanabilir?liğine büyük özen gösteriliştir. Bu yüzden kitapta bulunan çalışma ve etkinlikler, ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenleriyle, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere büyük kolaylık sağlayacaktır.

Çalışmalarımız henüz proje aşamasındayken bizleri destekleyip yüreklendiren; yayın hazırlıkları aşamasında da emeğimize olan saygılarından dolayı Harf Yayınevine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. [table id=7 /]

Kitabın Künyesi
Rehberlik Etkinleri Kitapları (1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf)
Berfin URAL, Nurcan ÖZTEKE
Harf Eğitim Yayıncılığı

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız

Yorum yapın

Daha fazla Eğitim
Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Üniversiteler – Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nuray Ergüneş / Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın

Üniversite eğitimi gençlerin büyük bir kısmı için ulaşılamaz hale geldikçe niteliği daha da fazla tartışma konusu oluyor. Dünya ile birlikte...

Kapat