Süryanca Dilbilgisi – Mehmet Çelik ve Mehmet Sait Toprak

Uzun soluklu bir akademik çalışmanın meyvesi olan ?Süryanca Dilbilgisi?, aynı dil ailesine mensup Arapça ve İbranice?den yararlanarak Süryanca?nın gramatik kurallarını ortaya koyuyor. Süryani dili ve edebiyatının tarihi süreçteki evriminin anlatımıyla açılan kitapta, Süryani alfabesi, harf sistemi, telaffuz kuralları; Süryanca isimler, zamirler, ayrılmaz takılar, tümleç, sıfatlar ve son ekler gibi konular ele alınıyor. Kitabın devamında, Süryanca filler ile okurun fiil yapısını tam olarak kavrayabilmesi için hazırlanmış fiil çekim tabloları yer alıyor. Kitaba, Süryanca-Türkçe ve Türkçe-Süryanca bir sözlük de eklenmiş.

Tanıtım Yazısı
İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır. Altı ana bölümden oluşmaktadır:

Giriş; Süryanca’nın Erken Tarihi,
Yazı-Yazım Sistemi ve Sesbilim,
Biçimbilim-Sarf Bilgisi,
Fiiller,
Fiil Çekim Tabloları,
Cümle ve Kelime Yapısı Analizleri.

Eserin sonunda zengin bir kaynakça ile Süryanca-Türkçe ve Türkçe-Süryanca sözlükler bulunmaktadır.

Kitabın Künyesi
Süryanca Dilbilgisi
Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak
Atılım Üniversitesi Yayınları / Dilbilgisi Dizisi
Ankara, 2011, 1. Basım
418 s

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here