Thomas Mann’ın Edebiyat Dünyası – Gürsel Aytaç

Gürsel Aytaç ?Thomas Mann?ın Edebiyat Dünyası?nda, modern Alman edebiyatının klasik ve üretken romancısı Thomas Mann?ın yazı dünyasını inceliyor. Mann?ın kısa bir hayat hikâyesiyle kitabına başlayan Aytaç, ardından, Mann?ın eserlerinin Almanya ve Amerika?da nasıl alımlandığını; Mann?ın bir edebiyatçı olarak etkilendiği kanalları; Schopenhauer, Nietzsche, Sprengler, Tolstoy, Kafka, Lessing, Dostoyevski ve Freud gibi isimlerin, Mann?ın kişiliğinde ve edebiyatında bıraktığı izleri araştırıyor. Aytaç bunun yanı sıra, sanat-sanatçı, ahlak, ölüm, hastalık, cinsellik, zaman, siyaset ve evlilik gibi, Mann?ın romanlarındaki başlıca konu odaklarını da ortaya koyuyor.

Tanıtım Yazısı
Romanlarıyla ünlü bir yazarın edebiyat dünyası, öncelikle onun yaratılarında, kurmaca eserlerinde hayat bulur. Bu, tabii ki Thomas Mann için de böyledir. Ama onun üslup özelliği olarak kendini gösteren nesnellik ile figürleri karşıt dünya görüşlerinin temsilcisi gibi ve sanki her biri yazarın kendi düşüncelerini dile getiriyormuş gibi konuşturuyor olması, okurda “Thomas Mann’ın asıl görüşü neydi?” sorusunu uyandırır.

İşte bu nedenle deneme türü ile mektup, öznel düşünceleri, inanışları ve duyguları dile getirmesi bakımından genel olarak yazarlar, ama özellikle de Thomas Mann için önemlidir. Külliyatı içinde her biri ortalama sekiz yüz sayfalık dört cildi dolduran bu çeşit kurmaca dışı yazıları gözden geçirip onun genel olarak edebiyat, felsefe, sanat, siyaset alanlarındaki görüşlerini; çağdaşları, etkilendikleri, hayran oldukları hakkındaki açıklamalarını; okur mektuplarına cevaplarından eserleriyle ilgili açıklamalarını bol alıntılar eşliğinde ortaya koymak, Thomas Mann’ın romanlarını Türkçe çevirilerinden okuma şansı olan edebiyat meraklılarımıza bir hizmet olacaktır.

Kitabın Künyesi
Thomas Mann’ın Edebiyat Dünyası
Gürsel Aytaç
Kapak Düzeni : Leyla Çelik
Editör : Elif Çelik
Phoenix Yayınevi
Baskı Tarihi: Mayıs 2010
216 sayfa

Prof.Dr. Gürsel Aytaç Hakkında Bilgi
1940’ta Eskişehir’de doğdu. Ankara Kız Lisesi, Ankara Üniversitesi, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı’nda öğrenim gördü. 1962’de Alman Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan oldu.1966’da doktor, 1971’de doçent, 1976’da profesör ünvanını aldı. Hâlen DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanıdır. “Gündoğan Edebiyat Dergisi”nin 5 yıl boyunca yayın yönetmeni idi. Marburg ve Köln şehirlerinde DAAD ve Humboldt Vakfı burslusu olarak araştırmalar yaptı. Uluslararası Germanistler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak Basel, Göttingen, Tokyo ve Viyana Kongrelerinde bildiriler sundu. Macaristan’daki Heinrich Böll sempozyumuna bildirileriyle katıldı. Eserleri ve yazıları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Üniversitesi Yayınları, Gündoğan, Papirüs, Multilingual, Ada, Say, Akçağ ve Doğu Batı Yayınları tarafından yayımlandı. 1992 Avusturya Hükümetinden edebî çeviri ödülü aldı. Edebiyatçılar Derneği ve İlesam üyesi olan Aytaç, evli ve bir çocuk annesidir.

TELİF ESERLER
1. *Die Glückseligkeit in Wielands “Geschichte des Agathon”, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1971.
2. Thomas Mann’ın “Der Zauberberg” ve “Lotte in Weimar” Romanlarındaki Edebî Kişiliği, , Ankara Üniversitesi Yayınları 1972 (ilk basım); Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000 (genişletilmiş 2. basım).
3. Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990; Gündoğan Yayınları, Ankara 2002 (2. basım).
4. Edebiyat Yazıları I, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990.
5. Edebiyat Yazıları II, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991.
6. Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi, Ankara Üniversitesi Yayınları 1978; Gündoğan Yayınları, Ankara, 1983 (2. basım).
7. Edebiyat Yazıları III, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1995.
8. Yeni Alman Edebiyatı Tarihi, Ankara Üniversitesi Yayınları 1973; Kültür Bakanlığı, Ankara, 1983 (2. basım).
9. Romancı Yönüyle Heinrich Böll, Ankara Üniversitesi Yayınları 1975.
10. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1997; Say Yayınları, İstanbul 2003 (2. basım).
11. Genel Edebiyat Bilimi, Papirüs, İstanbul, l999; Say Yayınları, İstanbul 2003 (2. basım).
12. Edebiyat Yazıları (1995-2000), Multilingua Yay. İstanbul 2001.
13. Edebiyat ve Medya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.
14. Edebiyatbilimi ve Kültür (baskıda)

EDEBÎ ÇEVİRİLER
Babil Kulesi, (Friedrich Dürrenmatt’dan), Gündoğan Yayınları, Ankara, 1998.
Babil’e bir Melek İniyor (Friedrich Dürrenmatt’tan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.
Büyülü Dağ, (Thomas Mann’dan), Can Yayınları, İstanbul, 1998.
Dünya Fikir Mimarları (Stefan Zweig’ten), Iş Bankası Yayınları, İstanbul, 1991(3. basım).
Geçişler (Barbara Frischmuth’dan), Ada Yayınları, İstanbul, 1987.
Goethe Der Ki, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982, 1992 (3.basım), (İş Bankası yayınları, İstanbul, 2000, 4. basım).
Güneşte Gölgenin Yokoluşu (Barbara Frischmuth’dan), Ankara, 1990.
İnsan Nedir Ki… (“Der Mensch erscheint im Holozän”, Max Frisch’ten), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, (Öteki Yayıncılık, Ankara, 1999, 2. basım).
Klara’nın İzinde (Elisabeth Hauer’den), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990, (Ara Yayıncılık, İstanbul, 1992, 2. basım).
Konularım (Friedrich Dürrenmatt’tan), Gündoğan Yayınları, Ankara, 1996.
Lotte Weimar’da (Thomas Mann’dan), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1992, (Öteki Yayıncılık, Ankara, 1999, 2. basım)
Max Frisch’in Gezileri(Max Frisch’den), Gündoğan Yayınları, 1996, Ankara.
Montauk(Max Frisch’ten), Gündoğan Yayınları, Ankara, 1994.
Nemrut Dağında, İlahlar Arasında (Eleonore Dörner’den), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987., 1992 (2. basım).
Pembe ve Avrupalılar (Barbara Frischmuth’dan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, 1993 (3.basım), 2000 (4. basım).
İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine bir Dizi Mektup (Friedrich Schiller’den) Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Yazılmamış Beş Kitap İçin Beş Önsöz(Friedrich Nietzsche’den) Say Yayınları İstanbul 2003.
Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine (Friedrich Nietzsche’den) Say Yayınları İstanbul 2003.
Alman Romantizmi (Ricarda Huch’dan) Doğu Batı Yayınları Ankara 2004.

BİLDİRİLER
“Thomas Mann in der Türkei”, in: Sammelband mit den Ludwigsburger Vorträgen, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, Kohlhammer Verlag, 1976.
2. “Erzählforschung der türkischen Germanistik in den 70’er Jahren”, in: Sammelband mit den Ludwigsburger Vorträgen; Kohlhammer Verlag, 1982.
3. “Der türkische Roman heute”, Literaricum 25/26, September 1982.
4. “Vom Einfluß deutschsprachiger Literatur auf türkische Gegenwartsschriftsteller”, in: Westdeutsche Literatur 1945-1985, I. Izmirer Colloquium 30.4.-2.5.1986, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hrsg.: Gürsel Aytaç-Viktoria Rehberg-Şara Sayın. Bd 1. Vorträge, (s.: 37-47).
6. “Identität als Problem deutschschreibener türkischer Autoren. Über Alev Tekinays Prosa”,in: Akten des VIII. Internationalen Germanisten Kongresses Tokyo 1990, Bd. 8, (s.: 80-84).
7. “Die Rezeption H. Hesses in der Türkei”, 8. Internationales Hermann-Hesse-Kolloquium 12.-14. Mai 1994 in Calw.(196-204).
8. “Frauen vor Flusslandschaft. Ein Roman mit dramatischen Elementen”. A.Ü. DTCF Dil ve Edeb. Dergisi, III.2. Ankara, 1995, (s.165-173).
9. “Sprache als Spiegel der Kultur. Zu Emine Sevgi Özdamars Roman ‘Das Leben ist eine Karawanserei’, in: Interkulturelle Konfigurationen: zur deutschsprachigen Erzählliteratur von Autoren nichtdeutscher Herkunft, Hrsg.: Mary Howard, München, 1997 (s.: 171-179).
10. “Türkiye’de Edebiyat Çevirisi Tarihi Üzerine”, Edebî Çeviri-Kültürlerarasılık Aktarım Sempozyumu, 2 – 4 Mayıs 2001

ULUSLARARASI MAKALELER*
*”Wieland und das Ideal der gebildeten Frau”(türk.) In:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 24, 239-243. Ankara 1966.
*
*”Die philosophischen Grundlagen des ‘Agathon'” (türk.) In:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi 2, 81-99 Ankara 1970.
*
*”Die ‘Glückseligkeit’in Wielands ‘Geschichte des Agathon'(Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları 212.) Ankara Üniversitesi Basımevi 1971. (Telif Kitap)

2 YORUMLAR

  1. Thomas Mann’ın savaş sonrasında Almanya’daki dostlarına yazdığı ünlü bir mektubu varmış.Bu mektubu acaba hangi kitapta veya yayında bulabilirim.Necdet Ersoy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here