Toplumcu Tıbba Giriş – M. Akif Akalın

Toplumcu tıp Avrupa’da on dokuzuncu yüzyılın ortalarında, tıbbın kapitalist örgütlenmesine bir yanıt olarak belirdi. Temelleri Marksizmin kurucularından Engels tarafından atılan toplumcu tıp, kapitalist tıbbın toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan emekçilerin gereksinimlerine yanıt veremeyeceği, emekçilerin
tıbbı kendi gereksinimleri doğrultusunda örgütlemesi gerektiği düşüncesiyle doğdu.

Ülkemizde toplumcu tıp literatürü son yıllara kadar epeyce sınırlı bir düzeyde kalmıştır. Bu kitap esas olarak geçtiğimiz iki yıl içinde gerçekleştirilen seminer çalışmalarından derlemeler ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde devam eden Toplumcu Tıp ders notlarından oluşmaktadır. Kitabın en önemli amaçlarından biri ülkemizde toplumcu tıp literatürünün zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Toplumcu Tıbba Giriş
M. Akif Akalın
Yazılama Yayınevi / Araştırma – İnceleme Dizisi
Kapak Tasarımı : Levent Karaoğlu
İstanbul, Eylül 2013, 1. Basım
250 s.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here