Tragedyanın Kökeni – George Thomson

Tragedyanın Kökeni (Aiskhylos ve Atina), yalnızca Aiskhylos’un oyunlarının ve onların seslendiği izleyiciler için taşıdığı anlamın incelenmesi değil, Atina demokrasisinin kökenlerini, gelişmesini ve dolayısıyla batı uygarlığının ve kültürünün yapısını da irdeleyen değerli bir araştırmadır. Zira Profesör Thomson, Aiskhylos’un oyunlarının, alışılagelmiş yazınsal eleştirinin ya da geleneksel klasik bilgi ölçütlerinin sınırları çerçevesinde asla çözümlenemeyeceği görüşündedir. Aiskhylos’un tragedyaları Atina’nın toplumsal ve siyasal yaşamının öylesine ayrılmaz bir parçasıdır ki, ancak ve ancak Atina’nın tarihsel içeriğinin tamamının sistemli olarak incelenmesiyle anlaşılabilir. Dolayısıyla, bu kitabın birinci amacı Aiskhylos’un anlaşılması olmakla birlikte, inceleme, erken Yunan şiirinin tarihi, Yunan düşüncesindeki yaşamsal unsurlann gelişmesi, Yunan tragedyasının dinsel temelleri İle, bütün bu kültürel gelişmelerin ilkel anaerkil kabile toplumundan Yunan kent-devletine geçişle olan İlişkisi de içinde olmak üzere, çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır.
George ThomsoıTun bu incelemesi, eski Yunan uygarlığına tarihsel maddeciliğin İlkelerini uygulama yolunda yapılan ilk girişimdir. Yazar daha sonra yazdığı Tarihöncesi Ege ve İlk Filozoflar adlı diğer iki kitabında da bu çalışmasını sürdürmüştür.

Kitabın Künyesi
Tragedyanın Kökeni
Yazar: George Thomson
Çeviren: Mehmet H. Doğan
Yayınevi: Payel Yayınları
İstanbul 2004, 2.basım
Sayfa Sayısı: 407

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir