Uygarlığın Kökeni Sumerliler – 1, Muazzez İlmiye Çığ

?Konu pek çok ve çeşitli olduğu için, çalışmamı iki cilde ayırdım. Birinci cilt olan bu kitap, merakla sorulan, Sumerlilerin evren ve evrenin, insanın oluşumunu ve tanrılarla ilgili inanışlarını dile getiren efsanelerini; kahramanların serüvenlerini içeren destanlarını; savaşlarla nasıl yıkılıp yakıldıklarını çok acıklı bir dille anlatan ağıtlarını ve
izleri zamanımıza kadar gelen atasözlerini kapsayacak.
?İkinci cilde alacağım konular ise, daha çok Sumerlilerin günlük yaşantılarıyla ilgili olacak. Tarih, hukuk, ekonomi, okullar, mabetler, cinsel yaşam, müzik, yemek, askerlik ve sanat gibi… Bu kitaplar yayımlandıktan sonra Sumer Tufanı?nın Orta Asya?daki taşkınlıklardan kaynaklandığını kanıtlayacak olan kitabı bitireceğim.
Zevkli okumalar dileğiyle…” Muazzez İlmiye Çığ?
Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır:
Sumer Dili ile Türk Dilinin Karşılaştırılması; Edebi Metinleri İçeren Tabletlerin Öyküsü; Sumer Efsaneleri; Sumer Destanları; Sumer İlahileri; Tarihte İlk Savaş Acıları: Sumer Ağıtları; Sumer Edebiyatında Bilgelik Metinleri: Atasözleri ve Deyimler; Tarihte İlk Kadın Şair…

Uygarlığın Kökeni Sumerliler-1, Muazzez İlmiye Çığ
Yazar : Muazzez İlmiye Çığ
Yayınevi: Kaynak Yayınları
Basım Tarihi : Kasım 2007

Yorum yapın

Daha fazla Bilim
Sayıların İcadından Sicim Teorisine 4000 Yıllık Resimli Bilimin Serüveni. Andrea Gianopoulos, Bruce Stutz, John Langone

National Geographics Society tarafından yayınlanan NTV Yayınları?nın dilimize kazandırdığı Bilimin Serüveni isimli kitap, sayıların icadından sicim teorisine merak edilen her...

Kapat