Dersim ? Koçgiri / Mehmet Bayrak

Dersimle ilgili yaptığı araştırmalardan bildiğimiz Mehmet Bayrak, ?Dersim-Koçgiri? adlı bu kapsamlı çalışmasında, 1921 ve 1937-38?de gerçekleştirilen Koçgiri ve Dersim katliamlarını ele alıyor.

Osmanlı-Safevi ilişkilerinde Dersim?in nasıl bir rol aldığı konusuyla çalışmasına başlayan Bayrak, Safeviler?deki dinsel dönüşümün Dersim?e etkileri; bölgedeki katliamları; Koçgiri-Dersim için yakılmış ağıt ve destanları; Seyid Rıza?nın idamını ve 1960 cuntasının Kürt politikası gibi konuları anlatıyor. Kitap, ana konusunun dışında, Dersim?deki dinsel yapılanma, edebiyat ve müzik; Dersim?de dengbêjlik geleneği; Dersim kadını gibi bölge kültürünün kendine has ayrıntılarını da işliyor.

Kitabın Künyesi
Dersim – Koçgiri / Te’dib-Tenkil-Taqtil-Tehcir-Temsil-Temdin-Tasfiye
Mehmet Bayrak
Yayınevi: Özge
Yayın Tarihi: Haziran 2010
486 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla İnceleme, Kürt Edebiyatı
Sosyal Politika Yazıları – Derleyenler: Ayşe Buğra / Çağlar Keyder

Küreselleşme, özellikle zengin ülke devletlerinin yerleşmiş sosyal güvenlik programlarını sürdürebilme kapasitesini tehdit ediyor. 1945 sonrası dönemde fabrikalar işlerken ve insanlar...

Kapat